трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Екологічні дисципліни → 
Експертиза, аудит, сертифікація → 
« Попередня Наступна »

10.6. Вимоги до екологічному обгрунтуванню в Передпроект та проектах будівництва промислових об'єктів

Екологічне обгрунтування планованої господарської та іншої діяльності в передпроектної та проектної документації здійснюється з метою оцінки впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище; заходів для запобігання негативних впливів конкретних об'єктів господарської діяльності їм екосистеми; зниження його рівня до регламентованого нормативними документами з охорони навколишнього природного середовища, А також збереження природних багатств і створення сприятливих умов для життя людей.
Екологічні вимоги слід враховувати: при виборі майданчика розміщення промислових об'єктів; при розробці технічних, технологічних та інших проектних рішень щодо зниження прогнозованого впливу об'єктів на навколишнє середовище та заходів з охорони природного середовища.
Попередня оцінка впливу на навколишнє середовище при виборі майданчика розміщення об'єкта включає:
 • оцінку вивченості території та достатності вихідної їм формації про природні та історичні особливості території, стану компонентів природного середовища ;
 • оцінку можливості природокористування, з екологічного потенціалу території (відповідно до потреби об'єкта) і стану екосистем;
 • оцінку масштабу і рівня впливу при звичайних режимах експлуатації об'єкта та в аварійних ситуаціях;
 • прогнозну оцінку змін у природному середовищі - стану компонентів природного середовища, активності природних процесів, а також наслідків цих змін для людини.

Пріоритетним при виборі майданчика розміщення промислового об'єкта повинен бути варіант, де прогнозований екологічний ризик і запланованій діяльності буде мінімальним. Розміщення екологічно небезпечних об'єктів на територіях, забруднених хімічними речовинами, шкідливими мікроорганізмами та іншими біологічними речовинами понад граничних концентрацій, радіоактивними речовинами понад гранично допустимих рівнів, не допускається до повної реабілітації зазначених територій. При виборі майданчика розміщення об'єкта надають рекомендації з розробки екологічного обгрунтування вже в проектній документації. Також пропозиції з вивчення природних особливостей території на подальших етапах проектування (за браку вихідної інформації) і реченні з організації локального екологічного моніторингу.
Обгрунтовують матеріали при розробці технічних, технологічних проектних рішень розробляються за однією з погодженому з органами влади майданчику розміщення (за необхідності можуть розроблятися і на інших можливих варіантів розміщення).
Матеріали по екологічному обгрунтуванню проектних рішень дожни бути достатніми для оцінки прогнозованого впливу і планованої діяльності на навколишнє середовище; раціональності використання природних ресурсів; прогресивності технологічно рішень при будівництві та експлуатації об'єкта; рівня екологічної небезпеки застосовуваної і виробленої продукції , а також відходів виробництва, можливості розміщення; оптимальності обраних заходів з охорони природи та збереження історико-культурної спадщини, їх ефективності та достатності; шкоди природному середовищу та населенню.
Матеріали, обгрунтовують проектні рішення, повинні містити вичерпну інформацію про вплив об'єкта на навколишнє середовище при будівництві й експлуатації об'єкта в нормальному режимі роботи (максимальному завантаженні обладнання) і при можливих залпових і аварійних викидах (скидах), а також аргументацію вибору природоохоронних заходів. У матеріалах повинні бути присутніми:
 • характеристика ландшафтів у зоні впливу об'єкта, оцінка стану компонентів природного середовища, стійкості екосистем до впливу і здатність до відновлення; їм формація про об'єкти історико-культурної спадщини;
 • оцінка змін ландшафтів в результаті перепланування території та виробництва будівельних робіт, експлуатації промислового об'єкта;
 • оцінка технологічних і технічних рішень щодо раціонального використання природних ресурсів, зниження впливу об'єкта на навколишнє середовище (очисних споруд, установок по знешкодженню відходів виробництва і споживання і т.д.);
 • перелік відходів, відомості про їх кількість, екологічної небезпеки, розміщення (складування) та використання;
 • прогноз змін природного середовища (покомпонентно) при будівництві та експлуатації об'єкта, на різних стадіях життєвого циклу;
 • обгрунтування природоохоронних заходів з відновлення та оздоровлення природного середовища, збереженню її біологічного різноманіття;
 • комплексна оцінка екологічного ризику планованої діяльності - наслідків можливого впливу (з урахуванням планованих природоохоронних заходів);
 • обгрунтування капітальних вкладень у заходи з охорони навколишнього середовища (диференційовано за видами);
 • розмір плати за природокористування;
 • програма організації локального моніторингу та план про
 • фінансування;
 • вибір оптимального проектного рішення по використанні
 • природних ресурсів та охорони навколишнього середовища та мінімізації впливу на ландшафти.

При будівництві об'єкта по чергах, а також у разі виділення пускового комплексу оцінка на довкілля об'єкту і розробка природоохоронних заходів виконуються і загалом по підприємству з виділенням першочергових заходів для пускового комплексу. Для кожної наступної черги будівництва природоохоронні заходи можуть бути уточнені і доповнені за даними моніторингу при розробці робочої документації.
При реконструкції підприємств додатково у складі матеріалом подають відомості про зміни, що в природному середовищі за період експлуатації об'єкта. Слід визначити також причини і характер цих змін, передбачити заходи з ліквідації наслідків діяльності об'єкта, відшкодуванню завданих збитків.
При знятті об'єкта з експлуатації (ліквідації, перепрофілювання) додатково включають:
 • обгрунтування необхідності ліквідації (перепрофілювання) об'єкта;
 • оцінку деградації природного середовища в результаті діяльності об'єкта;
 • оцінку наслідків впливу погіршення екологічної ситуації в районі розміщення об'єкта на здоров'я населення;
 • обгрунтування комплексу заходів щодо відновлення природного середовища та створенню сприятливих умов для життя населення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина