трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Екологічні дисципліни → 
Експертиза, аудит, сертифікація → 
« Попередня Наступна »

13.1. Призначення і класифікація меліорації


Сільськогосподарське виробництво, яке складається з рослинництва і тваринництва, завдяки техніці, меліорації і хімізації, робить істотний вплив на середовище проживання людини і вимагає ретельного екологічного обгрунтування.
Комплекс фізико-географічних факторів, що обмежують можливості оптимального використання природних ресурсів і умов, називається меліоративної невлаштованістю.
Її основні види:
  • перезволоженість;
  • посушливість;
  • засоленість грунтів;
  • еродованість;
  • закустареннимі;
  • завалуненность;
  • лавино-та селенебезпечний та ін

Сутність меліорації, у вузькому її розумінні, означає систему організаційно-господарських, біологічних, технічних, хімічних та інших заходів з докорінного повишеніію природної родючості сільськогосподарських угідь. На відміну від разових факторів агротехнічного забезпечення уражая кожного року вони припускають багаторічний ефект. Потреба, види, послідовність меліорації ландшафтів випливають із специфіки місцевих фізико-географічних умов, з біологічних законів рослинництва, регіональних систем землеробства та економічних можливостей господарств.
Питанням класифікації меліорації багато уваги приділяли А. Н. Кістяків, А. М. Шульгін, Ф. Р. Зайдельман, В. Т. Гриневецьким В. Б. Михно та ін В узагальненому вигляді класифікація приведена в табл.
Таблиця 8
Класифікація меліорації

Тип

Підтип

Приклади
nbsp;

1

2

3
nbsp;

Йодні

Осушувальні

Осушення боліт, заболочених лісів
nbsp;паводкових-регулюючі

Боротьба з затопленням і паводками, боротьба з підтопленням, ліквідація поверхневого застаивания атмосферних опадів
nbsp;Зрошувальні

зволожувальні і удобрювача зрошення, почвоочістное зрошення
nbsp;осушувальних-зволожувальні

Регулювання водно-повітряного режиму грунтів, зрошення осушених земель, польдерної осушення
nbsp;

Нітотроп-іие

обводнювально

Обводнення маловодних і безводних територій
nbsp;Почвозашітие (земельні)

Боротьба з площинною і яружної ерозією, з дефляцією і суфозія
nbsp;Почвореконструк- тивні

Створення грунтового покриву, пескование, глінованіе, торфо-вання
nbsp;Культуртехнічес-кі

Планування поверхні, землеочістка, землеустрій
nbsp;Грунтореконструк-тивні (інженерно-геологічні)

протикарстових, протизсувні, протівомерзлотние
nbsp;рекультиваційних-ні

Рекультивація кар'єрів, відвалів, рекультивація руйнувань природної стихії (паводків, ураганів)
nbsp;

Фітотроп-ні

Фітоконструктів-ні (рослинні)

Створення лісосмуг, суцільне лісонасадження
nbsp;Ландшафтно-за-Щитно

ВОДООХОРОННІ, ветрорегулірованіе, снігозатримання, берегоза-щита, боротьба із зсувами і обвалами
nbsp;

Кліматичні

Теплові

Боротьба із заморозками, агротепло ші, боротьба з випрівання і вимерзаннямВлагораспределі-тільні

Штучне викликання атмосферних опадів, регулювання сніготанення, акумуляція вологиВетроослабляющіе

Протівоураганние заходи, місцеві ветроослабляющіе заходи

Снігові

Терморегулюючі

Снігозатримання, снегоуплотненіевологорегулюючими-щие

снігонакопичення, регулювання сніготанення

Хімічні

Солеобогатітель-ні

Внесення добрив, регулювання витрати поживних вещестКіслоторегулірую-щие

Вапнування, кіслотованіе і гіпсування грунтівПочвоукрепляю-рілі

Оструктуріваніе грунтів, проти-дефляційний закріплення почи полімерами, силікатизація почи і грунтівСанітарно-дезін-фекціонние

Застосування арбоцідов, пестицидів

Типи меліорації виділені по прямому впливу на провідні властивості (компоненти) геокомплексов (водні, літотропние або земельні, фітотропние, кліматичні і т.д.); підтипи - за характером виборчого впливу на провідні властивості геокомілексов (наприклад, в типі водних - зрошувальні, обводнітельние, паводкових-регулюючі, осушувальної-зволожувальні).
По відношенню до галузей господарства та важливість справ меліорації можуть бути сільськогосподарські, лісогосподарські, водогосподарські, для потреб енергетики, рекреації, будівництва, транспорту. Найбільше поширення мають сільськогосподарські меліорації, які ми називаємо пріоритетно-комплексними, що здійснюють перетворення сукупності несприятливих властивостей ландшафтів і факторів, що визначають врожайність сільськогосподарських культур, з побічним вирішенням інших важливих екологічних і соціально-економічних проблем.
Кілька тисячоліть нараховує застосування водних меліорацій. Більше 40% світової продукції сільського господарства отримують зрошуваних та осушених земель. На кінець XX в. у світі осушено понад 160 млн га, зрошується 260 млн га земель сільськогосподарського призначення. У 60-80-х роках XX в. гідротехнічні меліорації в СРСР набули широкого поширення, однак на шкоду іншим. Тим часом поділ сільськогосподарських меліорації на окремі типи і підтипи умовно.
Слідуючи ідеям основоположників конструктивного напряму в географії - В. В. Докучаєва, А. І. Воєйкова, Г. М. Висоцького, Г. Ф. Мороюва і їх послідовників - І. П. Герасимова, Д. Л. Арманда, А М. Алпатьева, В. А. Ковди, А. М. Шульгіна, слід говорити про гідротехнічних комплексних меліорацій. В основі їх проектування та робіт найбільших гідротехніків-меліораторів А. Н. Костякова, Б. С. Маслова, І. С. Шатілова, Б. Б. Шумакова, В. В. Шабанова, Л І. Ускова та ін лежить концепція програмованих врожаїв, близька за своїм змістом до концепції геотехнічних систем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина