Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментОснови маркетингу → 
« Попередня Наступна »
Н.Я. Колюжновая, А.Я. Якобсона. Маркетинг: загальний курс: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за напрямом 521600 «Економіка». - М: Изд-во Омега-Л. - 476 с. - (Вища економічна освіта), 2006 - перейти до змісту підручника

44.1. Регіональна політика та типи регіональних проблем

Одна зі сфер, де може застосовуватися і успішно застосовується (в основному за кордоном) некомерційний маркетинг - це регіональна політика.

Під регіональною політикою розуміють систему заходів, що вживаються державними (центральними, регіональними, місцевими) органами зі згладжування регіональних проблем, що виникають як результат суперечностей між інтересами різних сил, що беруть участь у соціальних процесах на території,

До числа цих сил відносяться:

- місцеве населення, яке при всіх внутрішніх протиріччях і конфліктах об'єднує зацікавленість в економічному благополуччі на території - благоприят ної кон'юнктурі, високої зайнятості і життєвому рівні і одночасно в нормальної екологічної обстановці:

- окремі | Руппі місцевого населення, насамперед етнічні, іжзтда соціальні, чиї інтереси з якихось причин відрізняються від інтересів більшості (наприклад, зацікавленість у збереженні та розвитку національної культури або в подоланні історично сформованого фактичного нерівності);

- населення інших регіонів, конкуруюче з місцевим за розподіл інвестицій, державних субсидій тощо;

- великі власники засобів виробництва (фірми, корпорації ), які прагнуть до підвищення ефективності і не пов'язані кровно з даною територією, що розглядають її як ресурс;

446

Розділ XII. НЕКОМЕРЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

- самі державні органи, які теоретично зацікавлені в захисті загальних інтересів населення (міста, регіону, всієї країни - залежно від рівня органів); фактично органи - це живі люди, їх готовність захищати саме ці інтереси визначається значною мірою тим, наскільки їх особистий добробут залежить від волі виборців; крім того, чиновникам, які живуть у столиці країни або регіону, властиво щиро не бачити різниці між інтересами населення столиці та периферії;

- іноді зовнішні по відношенню до території сили - громадськість, в тому числі світова, журналісти, вчені та ін, які усвідомлюють (часом навіть на відміну від місцевого населення) екологічну або культурно-історичну цінність будь-яких об'єктів і борються за їх захист.

Існують головним чином у розвинених країнах, регіони відносно благополучні, де економіка розвивається стабільно, рівень безробіття низький, структура зайнятості сприяє соціальному розвитку, всі соціальні групи отримують доходи, що забезпечують бажаний життєвий рівень, міжетнічні конфлікти відсутні, стан природного середовища задовільно. Але таку ситуацію не можна вважати типовою.

Найчастіше кожен конкретний регіон у відповідності зі своїм географічним положенням і історично сформованим потенціалом стикається з різними проблемами, в число яких можуть входити:

- соціально- економічна відсталість, економіка доіндустріаль-ного типу, відсутність сучасної промисловості та інфраструктури, перенаселеність сільської місцевості (де невеликі земельні наділи при традиційно екстенсивному господарюванні не в змозі прогодувати селян), низький культурно-освітній рівень більшої частини населення, відсутність об'єктивних передумов для залучення інвестицій , що формують робочі місця;

- депресивна економіка на територіях, де свого часу процвітала промисловість, але тепер або виснажилися природні ресурси, або просто змінилася структура економіки (наприклад, впав попит на вугілля у зв'язку з сучасними тенденціями паливно-енергетичного балансу); високий рівень безробіття;

- гіпертрофований розвиток, перенаселеність, екологічне неблагополуччя в найбільших мегаполісах, куди високорозвинена інфраструктура продовжує залучати промисловість, а відносно хороші соціальні умови - мігрантів; при цьому спостерігається дефіцит некваліфікованих трудових ресурсів, і

Глава 44.

Регіональний, екологічний та геополітичний маркетинг 447

саме ця категорія переважає у складі мігрантів , що породжує нерідко особливу проблему - культурної несумісності (це явище давно відоме в нашій країні як проблема «лимитчиков», насилу вписуються в населення великих міст: останніми роками «лимитчики» змінилися мігрантами з колишніх союзних республік і почасти з республік Північного Кавказу, що має більше аналогій з світовим досвідом і породжує більш гострі проблеми).

Будь-яка з названих проблем є насамперед проблемою місцевого населення. Але вона є також проблемою місцевих органів управління, оскільки останні зацікавлені в популярності у виборців . У деяких випадках вона перетворюється також у проблему центральних органів, коли масштаби проблеми можуть привести до нестабільності в державі.

Всі ці проблеми у величезній мірі пов'язані з розміщенням виробництва (інвестицій): в одних випадках регіону необхідні нові робочі місця, в інших - відтік промисловості. Протиріччя пов'язано з тим, що власники засобів виробництва в цьому якраз не зацікавлені: всі фактори розміщення працюють на консервацію або загострення ситуації, що склалася.

Однак не завжди і не все можна звести до інвестицій. Є щонайменше дві категорії, які стоять з ними в одному ряду. Це. по-перше, туристи, що забезпечують попит на продукцію регіону і тим самим сприяють - по-іншому - його розвитку. По-друге, в деяких ситуаціях положення може бути кілька виправлено завдяки міграційному притоку певних категорій, здатних гармонізувати структуру населення і трудових ресурсів (жінки або, навпаки, чоловіки, кваліфіковані кадри, молодь, липа тієї чи іншої національності і т.д.).

Інший характер носять етнічні проблеми. Конфлікти між різними етнічними групами, компактно представленими на одній території, виникають, коли одна з них вважає, що її права в чомусь порушуються (цікаво, що вважати так можуть одночасно різні фупни: одні незадоволені, що на їх «споконвічної» землі «прибульці» грають занадто помітну роль в економіці, відтісняючи «господарів», і вимагають, щоб влада «навели порядок», інші ж самі подібні вимоги розглядають як обмеження прав). Саме як міжетнічна проявляється дуже часто згадана проблема культурної несумісності.

На перший погляд ці проблеми не мають ніякого відношення до розміщення виробництва, інвестицій та взагалі до економіки. Насправді вони найчастіше за все складаються на фоні однієї з вищезазначених

448

Розділ XII. НЕКОМЕРЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

проблем, коюрие загострюють міжетнічні протиріччя. В економічно благополучних речіонах і конфлікти подібного роду мають тенденцію до алажіванію.

Отже, вирішуючи проблеми відсталості, депрессівпості, шпертрофірованності, влади попутно вносять вклад і у вирішення етичних проблем.

Згадаємо еше одну специфічну проблему - освоєння слабозаселенних території з екстремальними природними умовами. Такі території нерідко бувають багаті цінними природними ресурсами, в освоєнні яких зацікавлені великі корпорації, але у останніх може не виявитися коштів, так як у цій ситуації потрібні величезні початкові інвест ІПШІ в інфраструктуру. З іншого боку, в тому ж буває зацікавлене і держава - з міркувань як макроекономічним (освоєння ресурсів означає зростання національної економіки), так і військово-стратегічним.

Нарешті відомо безліч варіантів поєднання і накладення згаданих проблем. Так, екологічне неблагополуччя може поєднуватися не тільки з гіпертрофпрованностью. але і з депресивністю, і навіть з неоевоенпостио. На слабозаселенних територіях можуть проявлятися і депресивність, і відсталість, і різні етнічні проблеми. Останні мають свою специфіку в поєднанні з різними проблемами економічного характеру.

Для вирішення даних проблем, а точніше, для їх згладжування (оскільки повністю вирішити проблеми практично неможливо), і проводиться регіональна політика.

Регіональна політика пов'язана з певною системою соціально-економічних відносин в країні: вона передбачає, з одного боку , широкий розвиток ринкових відносин, самостійність власників засобів виро зводства, а з іншого - активна участь держави в економіці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина