Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМаркетинг у бізнесі → 
« Попередня Наступна »
А.В. Коротков, І.М. Синяев. Управління маркетингом: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061500 «Маркетинг» - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 463 с., 2005 - перейти до змісту підручника

8.2. Алгоритмізація процесу маркетингу

ДЛЯ реалізації перспективних маркетингових технологій істотне значення має використання спеціальних блок-схем, алгоритмів і моделей, тобто Форматизация процесу маркетингу [35]. Далі розглядаються блок-схеми для деяких видів маркетингової діяльності:

дослідження ринку;

розробка стратегії маркетингу;

визначення цілей маркетингу;

аналіз, контроль і раціоналізація процесу маркетингу; координація і регулювання процесу маркетингу; оцінка маркетингової діяльності і визначення перспектив її поліпшення.

Алгоритм дослідження ринку

Первісною стадією процесу маркетингу є дослідження ринку (блок-схема наведена на рис. 8.2).

216

Частина III. Стратегічне й оперативне планування маркетингу

Рис. 8.2. Блок-схема алгоритму дослідження ринку

Глава 8. Маркетинг як динамічний процес

217

Дослідження ринку включає вивчення попиту, споживачів, товарної кон'юнктури, комерції і конкуренції, конкурентів і їх діяльності. При цьому необхідно відповісти на наступні питання:

- що ми продаємо;

- кому ми продаємо;

- як ми продаємо ( аналіз каналів збуту);

- хто заважає нам продавати (вивчення конкуренції по горизонталі і вертикалі);

- які непередбачені випадковості, з якими ми можемо зіткнутися (аналіз різних станів економічної культури);

- як домогтися збільшення збуту продукції.

При дослідженні ринку головне - встановити попит споживачів на товари та послуги, його рівень і структуру. Дослідження попиту споживачів дозволяє зробити вибір між наступними видами маркетингу: конверсійним, стимулюючим, що розвиває, Ремар-кетинг, Синхромаркетинг, що підтримує, демаркетингом і протидіє.

Необхідно визначити чинники, що зумовили попит, ступінь їх керованості, необхідність і можливість задоволення попиту, його адаптацію до маркетингової діяльності підприємства. Слід врахувати, що на поведінку споживача впливають соці-. альні та економічні фактори, а також його особистісні, культурні та психологічні характеристики.

З особистісних чинників слід виділити вік, стать, національність, рід занять, спосіб життя. Від цього багато в чому залежать обсяг, асортимент і частота покупок. Культура споживача також дуже впливає на купівельний попит, оскільки вона визначає ставлення людини до можливості і доцільності придбання тих чи інших товарів і послуг. Ігнорування особистісних чинників може призвести до того, що певний товар для окремих груп споживачів виявиться абсолютно непотрібним.

Із соціальних факторів враховуються насамперед приналежність покупця до того чи іншого суспільного класу (групі), а також його економічне становище.

Останнє визначається рівнем доходів і величиною заощаджень.

Для розробки ефективної маркетингової стратегії і тактики вивчають товари конкурентів, їх якість, корисність, життєвий цикл, рівень новизни, конкурентоспроможність. Далі вирішують проблеми руху товару, стимулювання продажів, реклами, організації служби маркетингу, аналізують позитивні й негативні аспекти діяльності. Всі отримані дані використовуються при організації та управлінні маркетингом.

У результаті проведеного дослідження робиться висновок про маркетингові можливості підприємства і розробляється стра

218

Частина Ш Стратегічне й оперативне планування маркетингу

тегія маркетингу. Найчастіше використовуються стратегії щодо задоволення попиту споживачів: товарна, цінова, збутова, співпраці з конкурентами, розподілу та винагороди, диверсифікації, екологічна, естетична і т.д.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина