трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Екологічні дисципліни → 
Експертиза, аудит, сертифікація → 
« Попередня Наступна »

Аналіз об'єкта експертизи та оцінка допустимості впливу прийнятих рішень на навколишнє середовище

Ця частина Висновку повинна представляти результати аналізу екс- пертіруемой документації.
Її рекомендується формувати укрупненно за наступними компонентам (характеристикам) навколишнього середовища:
а) фізичне середовище: геологія, топографія, грунту, клімат і метеорологія, повітря, вода ( підземна і поверхнева);
б) біологічне середовище: флора, фауна, рідкісні та зникаючі види, вразливі природні середовища існування, парки, заповідники, заказники;
в) соціально-культурне середовище: населення, корінне населення і його звичаї, охорона здоров'я, наявність археологічних і культурних пам'яток.
Кожна Покомпонентний складова повинна включати оцінку:
 • достовірності та повноти наведеної в документації інформації про стан природного середовища та господарської діяльності в регіоні розміщення об'єкта на момент розробки документації;
 • обліку природного специфіки території;
 • виконання умов природокористування та вимог, висунутих відповідними органами державного нагляду і контролю;
 • повноти інформації про джерела та об'єктах впливу на

навколишнє середовище;
 • правильності визначення величин екологічного збитку від запланованій господарської діяльності (у процесі будівництва та експлуатації);
 • правильності оцінки ризику виникнення аварій, а також достатності передбачених матеріальних ресурсів і резервів фінансових коштів для локалізації та ліквідації наслідків аварій;
 • обгрунтованості ефективності передбачених заходів з охорони здоров'я населення та навколишнього природного середовища;
 • відповідності прийнятих рішень вимогам законодавчих актів Російської Федерації і нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища та природних ресурсів;
 • якості наданої документації.

При формуванні цієї частини Висновку доцільно в кожній розглянутій компоненті природного середовища виділяти групу «Зауваження» або групу «Пропозиції та рекомендації».
Текст «Зауваження» має включати в себе питання забезпечення екологічної безпеки, які підлягають обов'язковому вирішенню на даній стадії проектування. Значимість і кількість викладених зауважень зумовлюють остаточний висновок Висновки експертної комісії про можливість (неможливість) реалізації об'єкта експертизи (як правило-негативний).
Текст «Пропозиції та рекомендації» носить рекомендаційний характер і включає пропозиції, спрямовані на подальше вдосконалення прийнятих технічних, технологічних і організаційних рішень. Облік цих пропозицій на наступних стадіях проектування (або при будівництві) має сприяти підвищенню екологічної безпеки споруджуваного об'єкта і зниження негативної дії на навколишнє середовище в регіоні його розміщення.
Загальна оцінка експортованих матеріалів (як резюме) випливає з попередньої частини Висновку:
 • дається оцінка прийнятим в представленій документації. рішеннями, у тому числі по вибраному варіанту розміщення, планованим природоохоронним заходам, організації мережі спостереження (екологічного моніторингу), достатності запланованих організаційних заходів, фінансових і технічних засобів для ліквідації наслідків можливих аварій тощо;
 • вказується допустимість (або неприпустимість) впливів на навколишнє середовище, обумовлених документацією на намічувану діяльність;
 • робляться зауваження по документації, щодо прийнятих рішень, щодо дотримання законів і нормативів тощо, даються пропозиції та рекомендації, спрямовані на поліпшення прийнятих у розглянутій документації рішень з метою подальшого підвищення ступеня екологічної безпеки в разі реалізації запланованій діяльності;
 • вказується, з урахуванням стадійності проектування, вид документації, в якій, на думку експертної комісії, повинні бути враховані при подальшому проектуванні викладені у Висновку зауваження, пропозиції та рекомендації.

Висновки
374

Висновки можуть бути або позитивними (і не повинні містити будь-яких умов, типу - «за умови, якщо ... »), або негативними
Текст цієї частини Висновку повинен бути коротким і містити:
 • оцінку відповідності запланованій діяльності законодавчим актам Російської Федерації і нормативним документам в області охорони навколишнього середовища та природних ресурсів;
 • підтвердження допустимості або вказівка ??про неприпустимість планованого на навколишнє середовище;
 • думка комісії про можливість (неможливість) реалізації об'єкта експертизи.

Підписи:
Керівник експертної
Комиссии_______________________________________________________________________________________
(Підпис, ініціали, прізвище)
Відповідальний секретар експертної комиссии______________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Члени експертної комиссии_________________________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Кожна сторінка тексту Висновку експертної комісії державної екологічної експертизи перед його підписанням та затвердженням візується відповідальним секретарем експертної комісії.
У разі незгоди члена експертної комісії з висновками Висновку експерт підписує Висновок експертної комісії з позначкою «особливу думку», яке викладається на окремому аркуші, підписується експертом і додається до Висновку експертної комісії. «Особлива думка» є невід'ємною частиною Висновку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина