ГоловнаПідручники по бізнесуІсторія, планування, організація бізнесу
ЗМІСТ:
Рєпін В.В.. Бізнес-процеси компанії: побудова, аналіз, регламентація - М.: РІА «Стандарти та якість». - 240 с., Мул. - (Серія «Ділова досконалість»)., 2007

У книзі представлена ??комплексна методика впровадження процесного підходу до управління. Наводиться методика побудови схем ланцюжків створення цінності (моделей бізнес-процесів компанії на верхньому рівні). Читач знайомиться з принципами та методами створення системи бізнес-процесів компанії та прикладами її використання для вирішення практичних завдань регламентації процесів, накопичення знань про них, розробки системи показників і т. п. Значна увага приділяється побудові наскрізних (межфункціо-нальних) бізнес-процесів, описані способи їх регламентації і форми відповідних документів. Розглянуто методику розробки системи показників для управління бізнес-процесами та методи аналізу процесів. У виданні міститься велика кількість практичних прикладів і малюнків.

Представлені в книзі методики були використані автором при виконанні проектів в таких компаніях, як НК «Роснефть», ВАТ «Техснабекспорт», ЗАТ «Бриджтаун Фудс», концерн «ГазРезерв» та багатьох ін

Книга орієнтована на власників і керівників підприємств, директорів з розвитку, директорів з якості, фахівців з організаційного розвитку, регламентації та аудиту процесів, менеджерів з якості. Інформація, що міститься в ній інформація буде також корисна керівникам і фахівцям підприємств, що беруть участь у проекті впровадження процесного підходу до управління.

ВСТУП
Глава1 Процесний підхід: теорія і практика
1.1. Процесний підхід на практиці: проблеми впровадження
Процесний підхід: позитивні тенденції
Процесний підхід: ситуація з теорією
Терміни та визначення процесного підходу
Що значить впровадити процесний підхід до управління?
ГЛАВА 2 Процесний підхід на рівні бізнесу: методика побудови схем ланцюжків створення цінності
2.1. Ланцюжка створення цінності
Як побудувати схему ланцюжка створення цінності
Деталізація схем ланцюжків створення цінності
Приклад переходу від схеми ланцюжка створення цінності до опису процесів у форматі Work Flow
Особливості побудови схем ланцюжків створення цінності
Переваги і недоліки методики побудови
Приклади схем ланцюжків створення цінності
Аналіз ланцюжків створення цінності і реорганізація бізнесу компаній
ГЛАВА З Побудова системи бізнес-процесів компанії
3.1. Чому потрібна система процесів
3.2. Цілі побудови системи процесів 3.2.1.
Забезпечення ефективного межфункціоналиюго взаємодії підрозділів
Ефективне впровадження системи менеджменту якості
Створення основи для впровадження сучасних технологій управління (бережливого виробництва та інших методів TPS, ТРМ і т. п.)
Типові системи бізнес-процесів
Базові принципи побудови системи процесів
Методика побудови системи бізнес -процесів
ГЛАВА 4 Система показників для управління процесами
4.1. Система показників компаніі69
4.2. Методика розробки системи показників
Яка інформація повинна бути зібрана за кожним показником?
ГЛАВА 5 Регламентація бізнес-процесів
5.1. Що значить регламентувати процес?
Регламентація процесів на різних рівнях управління
Методика регламентації процесів
Регламентація процесів управління компанією
Регламентація типових процесів організації
Регламентація процесів на верхньому рівні
Регламентація діяльності структурних підрозділів
Регламентація процесів на операційному рівні
Аналіз бізнес-процесів
6.1. Аналіз системи управління процесами
Перетин відповідальності
Процес не завершується результатом
Регулювання та поліпшення процесів
Незбалансованість системи цілей і показників процесу
Аналіз процесу стосовно заданим вимогам
6.2 Аналіз виконання процесів 6.2.1.
Скорочення часу виконання процесу
Зміна технології виконання процесу
Реалізація різних сценаріїв процесів
Відмова від невигідних процесів - аутсорсинг
Зміна ресурсів процесу
Зміна входів процесу
Опис процесів з допомогою моделей Work Flow
7.1. 7.1.Бізнес-процес як потік робіт
7.2.Теоретіческіе основи побудови схем потоків робіт
7.3.Разлічние форми подання схем потоків робіт
ті схеми потоків робіт 7.3.2.
Просте поєднання схеми і таблиці для опису потоків робіт
Поєднання схеми з таблицею для опису потоків робіт
Схеми «свим лайн»
7.3.5. Схеми «свим лайн» із зазначенням часу
7.4. Рекомендації щодо практичного застосування схем потоків робіт
ГЛАВА 8 Управління знаннями про процеси
8.1. Для чого компанії потрібен процес управління знаннями?
Де в організації зберігаються знання про процеси?
Накопичення знань про процеси компанії
Література
Додаток 1
Регламентація і стандартизація діяльності у вигляді процесів
Історія, планування, організація бізнесу:
  1. В. А. Горемикін. ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ - 2010 рік
  2. Паппе Яків Шаявіч, Галухіна Яна. Російський великий бізнес: перші 15 років Економічні хроніки 1993 - 2008 рр.. Паппе Я., Галухіна Я. Російський великий бізнес: перші 15 років. Економічні хроніки 1993-2008 рр. М.: ГУ-ВШЕ. - 423с. - 2009 рік
  3. Ю.Н. Лапигін Д.Ю. Лапигін. Бізнес-план: стратегії і тактика розвитку компанії: практ. посібник. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавництво «Омега-Л». - 350 с. : Ил. [Табл.]. - (Організація і планування бізнесу). - 2009 рік
  4. Рікардо Семлер. МАВЕРІК - 2007
  5. Нив Г.. Організація як система: Принципи побудови стійкого бізнесу Едвардса Демінга / Генрі Нив; Пер. з англ. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 370 с. - 2007
  6. Примакова О., Мякота В.. Ліквідація (реорганізація) ПІДПРИЄМСТВА. - 3-тє вид., Пе-рероб и Дої - X Фактор. -188 С. - 2003
  7. Башутская Т.Г.. Природа фірми: Пер. з англ. - М.: Дело. - 360 с. - 2001 рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина