Головна
ГоловнаПідручники по бізнесуДіловодство
ЗМІСТ:
Дьомін Ю.. Діловодство. Підготовка службових документів »: Пітер., 2009

У книзі наведені порядок і правила оформлення службових документів згідно з положеннями Національного стандарту ISO 15489-1-2007« Управління документами ». Містяться конкретні рекомендації з підготовки понад 50 видів найбільш затребуваних документів - від статуту компанії до матеріалів корпоративної переписки. Відображені питання оформлення трудового договору, трудової книжки, документів кадрового обліку, наказів, розпоряджень та багато чого іншого.

При підготовці книги були також враховані приписи, що містяться в Методичних рекомендаціях ВНИИДАД (2007 р.). Наводиться велика кількість прикладів і зразків оформлення різних службових документів. Книга рекомендується секретарям, помічникам керівників, співробітникам служб персоналу та ДОП, а також слухачам спеціалізованих курсів з діловодства, секретарській справі і студентам навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Документознавство та документаційне забезпечення управління», «Менеджмент організації» та «Управління персоналом».

Глава 1 Документування як складова корпоративного діловодства. Національний стандарт ISO 15489-1-2007 «Управління документами» про вимоги до документів компанії
Вимоги до змісту документів
Вимоги до структури документів
Вимоги до стилю викладу документів
Вимоги до оформлення документів
Глава 6 Статут компанії
1. Загальні положення
2. Мета і предмет діяльності Товариства
3. Правове становище Товариства
4. Статутний капітал Товариства. Цінні папери Товариства. Чисті активи Товариства
5. Права та обов'язки акціонерів Товариства
6. Дивіденди Товариства
7. Майно, облік і звітність Товариства
9. Загальні збори акціонерів
10. Рада директорів Товариства
11. Генеральний директор Товариства
12. Ревізійна комісія (ревізор) Товариства
13. Реорганізація і ліквідація Товариства
Акти, що визначають структуру і склад компанії: організаційна структура, кваліфікаційно-чисельний склад, штатний розклад
Колективний договір
1. Загальні положення
2. Предмет договору
3. Оплата праці
4. Робочий час і час відпочинку
5. Зайнятість, перенавчання. Умови вивільнення працівників
6. Поліпшення умов і охорони праці
7. Екологічна безпека та охорона здоров'я працівників
8. Гарантії і пільги, надані окремим категоріям Працівників
9. Контроль за виконанням колективного договору, порядок його зміни
10. Прикінцеві положення
Правила внутрішнього трудового розпорядку
2. Порядок прийому працівників на роботу
3. Порядок припинення трудових договорів з працівниками
4. Основні права та обов'язки працівників
5. Основні права та обов'язки Роботодавця
6. Єдиний режим праці і відпочинку
7. Застосовувані до працівників заходи заохочення
8. Застосовувані до працівників заходи стягнення
Положення про підрозділ (органі управління (консультативному органі)) компанії
I. Загальні положення
III. Завдання відділу
IV. Права відділу
VI. Відповідальність відділу
Документи, що визначають порядок здійснення певного виду діяльності: інструкція, положення, регламент
I. Загальні положення
II. Підготовка та забезпечення атестації
III. Проведення атестації
Нормативно-методичні та нормативно-технічні акти
Акти, що визначають порядок здійснення повноважень співробітниками (певними категоріями співробітників): посадова інструкція, робоча інструкція, посадовий регламент
I. Загальні положення
II. Обов'язки
III. Права
IV. Взаємовідносини за посадою
Графік змінності
Графік відпусток
Глава 16. Діловий лист
Телеграма
Службова записка
Протокол
Акт
Довідка [115]
Довідка до проекту документа
Довідка про стан справ
Виписка
Копія
Глава 26 Постанова
Рішення
Наказ з основної діяльності [133]
Розпорядження з основної діяльності [141]
Припис
Глава 36 Резюме
Трудовий договір
I. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
IV. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПРАЦІВНИКА
V. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА РОБОТОДАВЦЯ
Угода про зміну (доповнення) умов трудового договору
Наказ по персоналу (кадрам)
Розпорядження по персоналу ( кадрам)
Анкета
Особовий листок з обліку кадрів
Трудова книжка
Особиста картка
Особиста справа
Характеристика
Атестаційний лист
Завдання (на відрядження)
Посвідчення (командировочне)
Додаток Оформлення стандартних реквізитів управлінських документів [211]
Примітки
Діловодство:
  1. І. Ю.Андропова Н. Л, Андропова Н. В. МАКАРОВА. Кадрове діловодство: Документація: навч. посібник - М.: Видавничий центр «Академія»,. - 64 с. - 2008 рік
  2. І. Н. КУЗНЕЦОВ. Діловодство: Навчально-довідковий посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 520 с. - 2006
  3. Алексенцев А.И.. Конфіденційне діловодство. ТОВ «Журнал« Управління персоналом ». - 200 с. - 2003
  4. Басаков М. І.. Діловодство та кореспонденція у питаннях і відповідях: Навчальний посібник для студентів економічних вузів і коледжів - 5-е вид., Перераб. і доп. / / Серія «Підручники і навчальний посібник» - Ростов н / Д: вид-во «Фенікс». - 320 с. - 2003
  5. . 1112020 - рік