ГоловнаПідручники по бізнесуДіловодство
ЗМІСТ:
І. Н. КУЗНЕЦОВ. Діловодство: Навчально-довідковий посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 520 с., 2006

Книга містить інформацію, необхідну для діловодів, секретарів, про правила складання документів за діючими стандартами.

Розглянуто нормативно-методична база, основні поняття і термінологія, загальні правила роботи з документами, включаючи комп'ютерні технології підготовки текстових і табличних документів.

Дана характеристика особливостей підготовки, оформлення та ведення всіх видів внутрішніх документів, договорів, кадрової документації і зовнішньої ділового листування. Розкрито способи і методи оптимізації документообігу, забезпечення конфіденційності інформації.

Представлені довідкові дані, необхідні для підготовки ділових документів та ведення листування, для роботи з персональним комп'ютером, вирішення інших питань, що виникають у повсякденній роботі діловода.

Для секретарів, секретарів-референтів, працівників служб діловодства, студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Документознавство та документаційне забезпечення управління" та "Менеджмент організації", а також всіх, хто цікавиться подібною тематикою.

СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Система організаційно-правової документації
Призначення і склад
Складання та оформлення окремих видів організаційно-правових документів
Система розпорядчої документації
Призначення і склад
Процедура видання
Процедура видання в умовах колегіальності
Складання та оформлення
УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПОСТАНОВА
ДОДАТОК 1
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Связьинвеста".
Система довідково-інформаційної документації
Призначення і склад
Складання та оформлення
ВІДДІЛ НОВИХ ПРОЕКТІВ
ДОКУМЕНТООБІГ
Традиційний і електронний документообіг
Основні компоненти
Робота з вхідними документами
Отримання
Реєстрація
Порядок розгляду
Винесення резолюцій
Робота з вихідними і внутрішніми документами
Загальний порядок роботи посадових осіб організації
Терміни виконання Отримання документів на виконання 2.3.2.
Передача секретарем документів на виконання
Розробка проекту документа
Порядок погодження
Коригування змісту за результатами узгодження
Оформлення документа
Дії посадових осіб після отримання підписаного (затвердженого) документа
Підготовка виконаних документів до відправки
Поточне зберігання документів. Списання та знищення документів
Організація поточного зберігання
Порядок знищення та списання документів, знятих з поточного зберігання
3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Оформлення службових документів відповідно до вимог ГОСТ Р6.30-2003
Правові основи регламентації питань оформлення службових документів. Коротка характеристика ГОСТ Р6.30-2003
Вимоги до реквізитів службових документів
Правила оформлення реквізитів документів 1.
Вимоги до бланків службових документів
Упорядкування текстів службових документів
Мова і стиль службових документів
Особливості офіційно-ділового стилю
Вживання великих і малих літер
Власні імена 1.
Географічні назви 1.
Назви держав. Адміністративно-територіальні найменування
Назви свят, народних рухів, знаменних дат 1.
Назви документів, пам'яток старовини, творів літератури 1.
Назви творів літератури, мистецтва, органів друку, інформаційних агентств 1.
Вживання графічних скорочень
Единбурзі принципів і форми скорочення 1.
Точка як знак скорочення
Не ставиться крапка: 1.
Буквено-цифрова форма чисел рекомендується: 1.
Тире в якості знака діапазону чисел рекомендується ставити: 1.
Мова і стиль ділової документації. Типові помилки
Загальна характеристика стилю офіційній документації
Структурні помилки
Синтаксичні помилки
Морфологічні помилки
Помилки при вживанні кількісних імен числівників
Лексичні помилки
4. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ з трудових відносин, фінанси, постачання І ЗБУТУ
Документація з трудових відносин
Первинні документи працевлаштування
Резюме
Накази з особового складу
Особиста картка форми Т-2
Характеристика працівника
Автобіографія працівника
Анкета працівника
Трудовий договір
Особиста справа співробітника організації Загальні вимоги до оформлення і ведення особових справ. Організація зберігання особистих справ. Видача особистих справ у тимчасове користування.
Порядок зберігання документів в особовій справі працівника. Внесення записів в процесі ведення особистих справ. Порядок включення і вилучення документів особової справи співробітника
Трудова книжка: видача, оформлення, зберігання
Фінансова документація
Роль бухгалтерії в вирішенні фінансових стратегічних завдань підприємства (фірми)
Загальна характеристика документів з фінансово-розрахункових операціях
Класифікація облікових документів
Способи виправлення помилок у фінансово- розрахункової документації
Оформлення відкриття рахунків підприємств
Основні види документів з фінансово-розрахункових операціях Грошовий чек, розрахунковий чек, чекові книжки
Рахунок -фактура
Зобов'язання касира
Акт ревізії
Платіжне доручення
Особовий рахунок, вимоги-доручення
4.3. Документи з постачання і збуту
Договір побутового замовлення
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
Договір купівлі-продажу. Договір поставки
Протоколи розбіжностей до договорів поставки
Офіційна і особиста довіреність. Накладна. Наряд
Комерційні акти
Претензійні листи
ДІЛОВА ПЕРЕПИСКА
Коротка характеристика ділових листів
Призначення і класифікація ділових листів
Загальні вимоги до структури, стилю викладу і оформлення ділових листів. Терміни підготовки і обсяг ділових листів
Вимоги до підготовки ініціативних ділових листів
5.2. Міжнародні листи
РОБОТА З конфіденційних документів
Технологія обліку та розгляду надійшли конфіденційних документів
Призначення і види обліку конфіденційних документів
Облік, передача надійшли конфіденційних документів на розгляд і виконання
Виконання та обробка підготовлених конфіденційних документів
Складання, виготовлення та видання конфіденційного документа
Порядок роботи виконавців з конфіденційними документами і матеріалами
Стадія обробки виданих документів
Перевірка наявності документів, справ і носіїв інформації
Формування і зберігання справ, знищення документів, справ і носіїв інформації
Особливості складання та ведення номенклатури справ
Формування та оформлення справ, підготовка справ до передачі в архів
7. АРХІВНА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Оформлення справ тривалих термінів зберігання
Склад облікових документів архіву
Обладнання архівосховищ
Використання документів архіву
8. ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР У діловодстві
Комп'ютерні технології підготовки документів
Підготовка текстових документів Етапи підготовки текстових документів
Набір тексту
Базові функції редагування тексту
Основні методи оформлення (форматування) текстових докуметов
Оформлення символів тексту
Оформлення абзаців документа
Верстка сторінок багатосторінкового документа
Друк документа
Комп'ютерні технології підготовки табличних документів
Основні вимоги до оформлення табличних документів Поняття та структура таблиці
Порядок розробки таблиці
Основні вимоги до форми та побудові таблиць
Оформлення нумераційного заголовка таблиці
Оформлення тематичного заголовка таблиці
Оформлення граф в головці (шапці) таблиці
Оформлення заголовків боковика таблиці
Оформлення прографки таблиці
Оформлення приміток до таблиці
Комп'ютер і здоров'я
Комп'ютер і життя
Фактори впливу комп'ютера на людину
Синдром комп'ютерного стресу
Вимоги до робочих приміщень, обладнаним ПК
Розміщення робочих місць
ЕРГОНОМІКА РОБОЧОГО МІСЦЯ Ідеальне робоче місце
Монітор
Робочий стіл і крісло
Вимоги до крісла
Підставка для ніг
Орігіналодержатель
Як удосконалити робоче місце
Загальні рекомендації при роботі з комп'ютерами
ЛІТЕРАТУРА
А. Нормативні акти
Б. Література
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І СКОРОЧЕНЬ
ЗРАЗКИ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Зразок листа-нагадування
Зразок супровідного листа
ВЖИВАННЯ НАЗВ У ДОКУМЕНТАХ
А. Російська Федерація
Президент Російської Федерації. Органи при Президентові Російської Федерації
Поради
Комісії
Управління
Служби
Інші органи
Підрозділи
Посади
Кваліфікаційні розряди
Федеральне Збори Російської Федерації
Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації
Комітети, комісії, робочі органи і підрозділи
Посади
Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації
Комітети, комісії, робочі органи і підрозділи
Посади
Уряд Російської Федерації
Федеральні органи виконавчої влади. Органи при Уряді Російської Федерації
Служби
Агентства
Федеральні служби та федеральні агентства, керівництво якими здійснює Уряд Російської Федерації
Посади
Судова система. Прокуратура
Вищі органи та посади
Виборча система
Центральна виборча комісія Органи при Центральній виборчій комісії
Суб'єкти Російської Федерації
Органи законодавчої влади
Органи виконавчої влади
Інші суб'єкти Російської Федерації
Органи законодавчої влади
Збройні Сили Російської Федерації
Види Збройних Сил, роди військ і спецвійська, тил
Релігійні організації
Установи, об'єднання, підприємства
Громадські об'єднання
Установи
Б. Зарубіжні країни
Співдружність Незалежних Держав
написання назви ДОКУМЕНТІВ 1.
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ ставиться гербова печатка 1.
ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ термінів виконання документів 1.
ГАЛУЗЕВІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ
МОВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ 1.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ПРИ НАПИСАННІ ДОКУМЕНТІВ ОКРЕМИХ найбільш часто вживаних слів і стійких СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ 1.
Діловодство:
  1. Дьомін Ю.. Діловодство. Підготовка службових документів »: Пітер. - 2009 рік
  2. І. Ю.Андропова Н. Л, Андропова Н. В. МАКАРОВА. Кадрове діловодство: Документація: навч. посібник - М.: Видавничий центр «Академія»,. - 64 с. - 2008 рік
  3. Алексенцев А.И.. Конфіденційне діловодство. ТОВ «Журнал« Управління персоналом ». - 200 с. - 2003
  4. Басаков М. І.. Діловодство та кореспонденція у питаннях і відповідях: Навчальний посібник для студентів економічних вузів і коледжів - 5-е вид., Перераб. і доп. / / Серія «Підручники і навчальний посібник» - Ростов н / Д: вид-во «Фенікс». - 320 с. - 2003
  5. . 1112020 - рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина