Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментЛітература з маркетингу
ЗМІСТ:
О.С, Ломова. Ділове спілкування фахівця з реклами: навч. посібник для студентів вузів. - М: ЮНИТИ-ДАНА,. - 239 с. - (Серія «Азбука реклами»)., 2008

У навчальному посібнику зроблена спроба описати ділове спілкування фахівця з реклами з позицій його мовних, логічних і психологічних основ, а також узагальнити відомості, що стосуються основних форм ділової мови. Посібник розкриває специфіку ділового спілкування і включає практичні методики ведення ділових бесід, комерційних переговорів з клієнтами, переговорів на виставках і ярмарках. Наведені в посібнику вправи допомагають оволодіти технікою ділового мовлення і прийомами мовного впливу в рекламі. Тренінги рекламного спілкування, перевірочні тести, термінологічний словник, контрольні питання сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу.

ВСТУП
Ділове спілкування в системі наукових концепцій
Спілкування як комунікація
Спілкування як взаємодія
Спілкування як сприйняття
Історія становлення переговорного процесу в рекламі
Види і цілі ділового спілкування в рекламній діяльності
Ведення ділової бесіди
Діловий телефонна розмова фахівця з реклами
Ведення ділової наради
Ведення комерційних переговорів
Техніка і тактика комерційних переговорів
Психологічні «виверти» і способи їх нейтралізації
Переговори з «важкими» клієнтами Стилі сприйняття
Особливості переговорів на виставках і ярмарках
Правила поведінки стендиста на виставці
Особливості комерційних переговорів з іноземними клієнтами
Мистецтво володіння словом
Мовна культура ділової розмови
Уміння слухати і емоційне навантаження слів
Риторичне інструментарій та техніка мови Оратор і аудиторія
Прийоми мовного впливу в рекламі
Види і мети суперечки
Докази і докази у спорі
Техніка переконання в суперечці
Критика і агресія під час суперечки
Структура і класифікація конфліктів
СТИЛІ конфліктної поведінки
Конфліктогени і причини конфліктних ситуацій Правила, що дозволяють зрозуміти позицію людини
Способи вирішення та управління конфліктом
Кодекс поведінки рекламіста в конфліктних ситуаціях
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ
Додаток 1 Вправи, що допомагають оволодіти навичками техніки мови
Додаток 2 Тренінг впевненості в рекламному спілкуванні
Додаток 3 Перевірочні тести
Додаток 4 Ключі до тестів
СПИСОК 1.
Література з маркетингу:
  1. К. Ховард, Н.Д. Еріашвілі, Б.А. Соловйов, Ю.А. Ципкин. Маркетинг. Принципи і технологія маркетингу у вільній ринковій системі: Підручник для вузів / Під ред. Н.Д. Еріашвілі. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ. - 255с. - 1998
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина