Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг в бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментУправління продажами → 
« Попередня Наступна »
Неведімов Дмитро. Релігія Грошей чи ліки від ринкової економіки, 2003 - перейти до змісту підручника

Інші поняття політекономії марксизму

У політекономії марксизму була дана справедлива і чітка критика багатьох проблем

капіталізму. Ця критика повністю відсутня в ринковій політекономії, тому ми

нагадаємо головні поняття.

Товарний фетишизм

Уречевлення виробничих відносин між людьми в умовах товарного виробництва,

засноване на приватній власності. Сутність товарного фетишизму полягає в тому, що стихія

суспільних відносин, пануюча над людьми, зовні виступає у вигляді панування над

ними певних речей. Звідси - містичне відношення до товару як до надприродної

силі, породжене товарною формою, що прикриває залежність товаровиробників від

ринку.

Грошовий фетишизм

Схиляння перед грошима, їх обожнювання в умовах стихійності та анархичности

виробництва, заснованого на приватній власності, коли відносини між людьми неминуче

приймають речовий, товарний характер.

Абсолютно вірні визначення, лише з тією поправкою, що первинний фетишизм як

культова, язичницька віра в гроші і речі, а економіка - вторинна.

При соціалізмі в умовах панування суспільної власності на засоби виробництва

відносини між людьми не вуалюються відносинами між речами, а носять планомірний

характер , тому товарний фетишизм зникає.

На жаль, відносини власності не визначають віру. При соціалізмі завжди існували

і періодично процвітали такі форми товарного фетишизму як вещизм і міщанство.

Це прямий наслідок товарно-грошових відносин між людьми, тобто здійснення

відносин не безпосередньо, а через товари та гроші. При цьому для покупця і продавця не

важливо, чи є товар на приватному, або на державному підприємстві.

***

Фіктивний капітал

Капітал, вкладений у цінні папери (акції, облігації), що дають право їх власникам регулярно

привласнювати частину прибутку у вигляді дивіденду або відсотка. Будучи паперовим двійником

реального капіталу, фіктивний капітал має особливий рух поза кругообігом

дійсного капіталу. Як специфічний товар, він звертається на особливому ринку - фондовій

біржі і набуває ціну. Але так як цінні папери не володіють вартістю, то рух їх

ринкової ціни може не збігатися (і часто не збігається) зі змінами реального капіталу.

Абсолютно правильно виділено окремий тип капіталу, який ми називаємо

вторинної вартістю. Звичайно, це не фіктивний, а справжнісінький капітал, і

цінні папери можна поміняти на справжнісінькі товари, тому вони мають

реальною вартістю. Вірно, що вторинний капітал звертається на окремих ринках, але

він постійно перемішується з капіталами першого контуру.

Концентрація капіталу

Концентрація капіталу, процес укрупнення індивідуальних капіталів за рахунок капіталізації

частини додаткової вартості. Призводить до зростання частки найбільш великих капіталів в

сукупному суспільному капіталі.

Загальний закон капіталістичного накопичення

Один з корінних економічних законів капіталізму, що визначає поляризацію

капіталістичного суспільства, прогресуюче поглиблення соціальної прірви між

буржуазією і пролетаріатом.

Абсолютно точно (треба тільки поміняти додаткову вартість на прибуток, а

пролетаріат - на низи ієрархії).

***

Ми не будемо окремо розглядати поняття третьої складової марксизму -

наукового комунізму.

В цілому науковий комунізм виходить з того, що для створення більш досконалого

суспільства головним є побудова його науково-технічної бази, тобто розвиток

продуктивних сил і науки.

Як ми зазначили вище, ця теза виріс із буржуазного тези про безмежність

матеріальних бажань людини. Нескінченно посилюється задоволення матеріальних

бажань неможливо без зростання спеціалізації і товарообміну. Що в свою чергу веде до

посиленню товарно-грошових відносин (ще й у поєднанні з переважанням

математичного світогляду), що не може не призвести до посилення поганого свідомості і

повному протиріччі з самою ідеєю комунізму.

У наступних розділах ми розглянемо практичне втілення ідей марксизму в СРСР

і суперечливість процесу побудови комунізму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина