Головна
Головна → 
Екологічні дисципліни
ЕКОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
Дьяконов К. П., Дончева Л. В. Екологічне проектіровагніе та експертиза : Підручник длявузов. - М.: Аспект Пресс. - 384 с. 2005
У підручнику охарактеризовано основні поняття, методи, методологія, принципи, нормативно-правова база, об'єкти екологічного проектування та експертизи. Розглянуто методи складання оцінки впливу проектованої діяльності на навколишнє середовище (ОВНС), національна! процедура, склад проектної документації. Викладена специфіка екологічного обгрунтування проектів основних виробництв. Значну увагу приділено впливу існуючих інженерно-технічних об'єктом па навколишнє природне середовище. Показано взаємозв'язок принципів проектування та експертизи. Висвітлено принципи і процедура проведення державної екологічної експертизи проектів. Дано приклади експертизи великих проектів. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями географія, екологія, природокористування та геоекологія. Він може бути рекомендований і корисний студентам, магістратам і аспірантам, що вивчають науки про Землю, а також фахівцям в області екологічного проектування та експертизи.