Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг в бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМаркетинг в бізнесі → 
« Попередня Наступна »
А.В. Коротков, І.М. Синяев. Управління маркетингом: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061500 «Маркетинг» - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 463 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Фінансові аспекти розробки товару

Структура витрат по стадіях створення товару При проведенні економічного аналізу важливим завданням є дослідження та формування структури витрат в часі або за стадіями створення товару. Дотримуючись прийнятої у вітчизняній промисловості термінології, в табл. 10.1 наведені структури тимчасових і фінансових витрат на прикладі електротехнічних виробів.

Найбільші часові та фінансові витрати відносяться до стадії конструкторської підготовки. Для цієї ж стадії характерні найбільші витрати в одиницю часу. На нашу думку, результати, представлені в таблиці, які не повністю враховують реалії ринкової економіки, коли значні витрати потрібні на аналіз поведінки споживачів, на ринкове тестування і на просування товару.

Дисконтування як метод відбору проектів Іншим важливим напрямком бізнес-аналізу є проведення дисконтування інвестицій в проект. Значна тривалість розробки товару призводить до того, що однакові за величиною витрати, здійснювані в різний час, економічно нерівнозначні.

Ця невідповідність усувається за допомогою методу приведеної вартості, або дисконтування, тобто приведення витрат і результатів до одного моменту, яким може бути момент початку реалізації інновацій. Сенс полягає в тому, що дохід у майбутньому, наведений до початкового періоду, тобто до періоду інвестицій в проект, повинен бути більше цих інвестицій. Коефіцієнти дисконтування для приведення майбутньої вартості до первісної вартості засновані на формулі складних відсотків:

I

де I - норматив дисконтування (процентна ставка);

- майбутній період, витрати по якому приводяться до розрахункового.

Застосування функціонально-вартісного аналізу при формуванні вигляду продукту Для формування вигляду нового продукту доцільно застосовувати функціонально-вартісний аналіз (ФВА), який являє собою метод комплексного техніко-економічного дослідження товару на основі зіставлення значущості корисних функцій і витрат на їх здійснення. Функціонально-вартісний аналіз являє собою метод формування набору і рівнів функцій товару або вигляду товару.

Відомим маркетологом Ф. Котлером під ФСА розуміється ретельне вивчення комплектуючих деталей з метою вивчення можливості їх конструктивної переробки, стандартизації або виготовлення з використанням більш дешевих технологічних прийомів.

Відповідно до [1] ФСА заснований на дослідженні співвідношення між витратами і функціями, які продукт повинен виконувати. Мета аналізу - мінімізувати витрати на розробку, грунтуючись виключно на функціях продукту. ФСА забезпечує скорочення витрат і проникнення на нові сегменти ринку,

Глава 10. Плани і програми управління товаром і товародвижением

Таблиця 10.2. Функціонально-стоімосттій аналіз Параметри (функції) Значимість,

% Будинок витрат,

% Коефіцієнт витрат 1 50 80 1,6 2 30 10 0,3 Разом 100 100 -

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина