трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Політологія → 
Глобалістика → 
« Попередня Наступна »

Форми об'єктивної реольності

Поведінка людини в навколишньому його

_, Л_г. - Середовищі і суспільстві показало, що сущест-

вуют три органічно взаємопов'язані форми об'єктивної реальності:

- індивідуальне кінцеве буття окремих вільних особистостей;

- об'єднання особистостей в колективи на основі інтегральних взаємозв'язків, що збігаються з цілями, інтересами і ефективністю дій, які в суспільстві не перериваються з припиненням існування окремих індивідів;

- умови, істота і існування індивідів і суспільства, які формуються і регулюються станом навколишнього середовища при гармонійних взаємозв'язку і взаємний обмін.

Кожен елемент динамічної системи отримує три виміри: особистість формується індивідуально, розвиває свою індивідуальність, формує попит на свої потреби і пропозиція на результати праці, здійснює альтернативний вибір на обмін і право своїх дій; співтовариство виконує роль колективного виробника, розподільника і споживача, а також колективного організатора спільних дій виходячи з сукупних інтересів індивідів; навколишнє середовище виступає в ролі ведучого і посередника між людиною, спільнотою та вселенськими структурами, визначає напрямок їх розвитку, встановлює рівень допустимої ефективності їх діяльності, порівнюючи відповідність самоорганізації елементів (людини, людства) зі своїм рівнем самоорганізації, деградує в своєму складі ті системи, які не відповідають вимогам в даний час.

Об'єктивні та суб'єктивні сторони економічного життя суспільства визначаються змістом і спрямованістю діяльності людей. Зміст діяльності, в свою чергу, характеризується об'єктивними і суб'єктивними сторонами економічного життя суспільства.

До об'єктивної сторони відносяться фактори, які з'являються не з волі людей і не можуть бути скасовані ними, так як вони формуються космічними взаємозв'язками і станом навколишнього середовища. Це потреби як об'єктивні даності, прояви об'єктивної необхідності існування людини як біологічної та соціальної істоти (потреби в їжі, теплі, житло і т.п.). Крім того, до об'єктивних даностей доцільно віднести всю сукупність продуктивних дій, скопійованих людиною з природного міріа. До того ж об'єктивні даності проявляються як продуктивні сили суспільства і виробничі відносини

Поряд з об'єктивною існує суб'єктивна сторона економічного життя суспільства, що формується в прояві свідомості людей

100

I. Соціоцентрічний світ: розломи в цивілізації

як функція відображення їх волі, цілей, цінностей, мотивації, орієнтації і т.п. Сукупність суб'єктивних факторів виражає собою внутрішній світ суб'єкта, його психічний склад і інтелект, його готовність до целеполагающим діям і економічному свідомості.

Залежно від форми відображення дійсності у суб'єкта можуть переважати егоїстичні схильності або усвідомлені інтереси об'єктивних економічних дій. Тому «можна говорити про справжню і помилкової (ілюзорною) свідомої економічної зацікавленості в залежності від того, наскільки правильно (адекватно) відображені в ній відповідні об'єктивні економічні інтереси людей» [68]

Під поведінкою розуміють певним чином організовану діяльність, що здійснює зв'язок з навколишнім середовищем. Зазвичай розрізняють три основних, різних за психологічною природою, типи поведінки: інстинктивне (несвідоме) поведінка, навички (придбані) і розумна поведінка (усвідомлене) [119].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина