Головна
ГоловнаПолітологія → 
Геополітика
ГЕОПОЛИТИКА
С.В. Шагуріна

ГЕОПОЛИТИКА

2006

Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до програми курсу «Геополітика». У ньому міститься короткий огляд тем лекцій, плани семінарських занять, практичні завдання у вигляді експрес-тестів по кожній темі, також рекомендована література.

Навчально-методичний комплекс призначений для студентів очного та очно-заочного відділення економічного факультету.

Ю. П. ПЛАТОНОВ Народи світу в дзеркалі геополітики (структура, динаміка, поведінка): Учеб. посібник. - СПб.: Вид-во С.-Петерб. ун-ту,. - 432 с. 2000

Навчальний посібник присвячено аналізу впливу етнологічних, демографічних і психологічних факторів на взаємини народів і держав. У геополітичному контексті розглянуті структура і динаміка народонаселення Землі, особливості взаємодії та поведінки народів, умови виникнення, розвитку та вирішення етнічних конфліктів. Особливе місце займає розкриття специфіки розвитку народів Росії, їх взаємини з народами суміжних держав, багато в чому визначають положення Росії в сучасному світі.

Для студентів, аспірантів, слухачів факультетів менеджменту, міжнародних відносин, соціології, психології та соціальної роботи.