Головна
ГоловнаПолітологія → 
Глобалістика
глобалістики
Прикін Б.В. Глобалістика. М.: Юніті-Дана. - 464 с. 2007
У підручнику розкриваються предмет, принципи, завдання і методологія глобалістики, що є однією з найважливіших наук сучасного глобалізованого світу, що відображає всі сторони життя людської цивілізації - соціальну, економічну , політичну, екологічну; окреслені проблеми, що виникають внаслідок неспівпадання двох процесів: природного порядку загальної діяльності природи і штучного порядку діяльності людини. Автор викладає доктрину самозбереження цивілізації, вельми актуальну сьогодні, коли людське суспільство зіткнулося з серйозними економічними, політичними, релігійними кризами, а також природними і техногенними катастрофами. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять проблеми розвитку людства в умовах глобалізації сучасного світу.
І.А. ВАСИЛЕНКО Політична глобалістика: Навчальний посібник для вузів. - М.: Логос. - 360 с. 2000

Висвітлюються предмет і основні проблеми політичної глобалістики. Розкривається наукове значення цивілізаційної парадигми в глобальному політичному аналізі. Розглядаються різні теоретичні моделі світу в концепціях провідних учених. Особлива увага приділяється порівняльному аналізу сучасних світових цивілізацій. Представлені прогнозні оцінки світового розвитку в XXI столітті. Містить питання для обговорення, програму курсу політичної глобалістики, словник термінів, велику бібліографію.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами і спеціальностями: «Політологія», «Міжнародні відносини», «Міжнародна журналістика», «Соціологія міжнародних відносин», «Екологія» і «Світова економіка». Представляє інтерес для фахівців у галузі політології, геополітики та міжнародних відносин.