трусы женские хлопок купить
нові реферати
Головна → 
Політологія → 
Державне та муніципальне управління
ЗМІСТ:
Охотський Е.В.. Державне управління в сучасній Росії: навчально-методичний комплекс. - М.: МДІМВ (У) МЗС Росії. - 548 с., 2008
ВСТУП Об'єкт, предмет і метод курсу «Державне управління в сучасній Росії»
Тема 1 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, ЙОГО ПРИРОДА І СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ
1. Управління, його сутність і структура.
2. Соціальна природа державного управління
3. Види державного управління
Тема 2 ОБ'ЄКТИВНІ УМОВИ І суб'єктивний фактор ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Об'єктивні умови, що детермінують характер державного управління.
2. Суб'єктивний фактор державного управління, його структура та якісні характеристики
3. Організованість суб'єктивного фактора і його вплив на якість державного управління
4. Ресурсне забезпечення державного управління
5. Правове забезпечення та правове регулювання державного управління.
Тема 3 СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Система державного управління: поняття і структура
2. Прямі і зворотні зв'язки в системі державного управління
4. Цілі державного управління
5. «Древо цілей» управління як система
6. Принципи державного управління
Тема 4 державно-управлінської діяльності
1. Державно-управлінська діяльність, її сутність та відмінні риси
2. Форми управлінської діяльності
3. Методи і засоби управлінської діяльності держави
Тема 5 ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ управління суспільними процесами
1. Сутність і основні риси держави як суб'єкта управління
2. Функції держави
3. Функціональна система державного управління
4. Становлення нової російської державності: перші кроки на шляху побудови ефективно функціонуючої системи державного управління
Тема 6 ВПЛИВ ФОРМИ ДЕРЖАВИ НА ХАРАКТЕР І ДІЄВІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Форма держави, його структура та основні ознаки
2. Вплив федеративного устрою держави на організаційну і функціональну структуру державного управління
3. Національний компонент в державному управлінні
4. Політичний режим і стиль державного управління
Тема 7 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА (МЕХАНІЗМ) ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Організаційна структура державного управління, принципи її побудови та функціонування
2. Основні структурні елементи механізму державного управління федерального рівня
3. Основні структурні елементи механізму державного управління регіонального та місцевого рівнів
4. Принцип поділу влади в механізмі державного управління
5. Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі реалізації функцій державного управління
Тема 8 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Державна служба, її статус і функції в системі державного управління
2. Структура та організаційно-правові основи державної служби
3. Принципи службової діяльності
Тема 9 РОЗРОБКА, ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
1. Управлінське рішення і його соціальна сутність
2. Види і структура управлінських рішень
3. Державні управлінські рішення: види, властивості, відмінні риси
4. Розробка управлінського рішення, його прийняття і доведення до виконавців
5. Організація виконання державно-управлінських рішень
Тема 10 ЗАКОННІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
1. Сенс законності в державному управлінні
2. Забезпечення правопорядку і законності в державному управлінні
3. Законність, правопорядок та управлінська дисципліна
4. Висока правова культура апарату - основа ефективної державно-управлінської діяльності
Тема 11 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Персонал державного управління: зміст, структура, якісні характеристики
2. Адміністративно-політична еліта в кадровій структурі державного управління
3. Основні характеристики кадрів державної цивільної служби
4. Кадрове забезпечення дипломатичної служби
Тема 12 ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Об'єктивація державного управління та види ефектів керуючого впливу
2. Критерії загальної та спеціальної соціальної ефективності державного управління
3. Критерії ефективності управлінських органів і посадових осіб
4. Протидія корупції - провідний чинник підвищення ефективності державного управління
ВИСНОВОК
Державне та муніципальне управління:

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина