Головна
ГоловнаПідручники по бізнесуІнвестування
ЗМІСТ:
В.А, ЧЕРНОВ. Інвестиційна стратегія: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 158 с., 2003

Дано основні поняття стратегічного інвестування, розглянуті грошові потоки в інвестиціях, розрахунок потреби в додатковому фінансуванні, аналіз ефективності та окупності інвестицій. Детально розкрито методи стратегічного аналізу інвестиційних проектів для звичайного безризикового і багатосценарні інвестування з урахуванням інфляції, невизначеності та рнска, включаючи оцінку стійкості інвестиційного проекту, розрахунок меж беззбитковості проекту, аналіз оптимізації інвестиційного портфеля та аналіз інвестиційних стратегій із залученням кредиту в умовах невизначеності і ризику.

Для студентів економічних спеціальностей вузів, викладачів, наукових працівників, фінансових менеджерів, бухгалтерів управлінського обліку, підприємців, економістів.

Від автора
Глава 1 Основи стратегічного інвестування
Значення, завдання, умови і методи реалізації інвестиційної стратегії
1.2. Поняття інвестиційної діяльності
1.3. Основні етапи проектування і вибір інвестиційного проекту
Основні напрямки аналізу інвестиційних процесів. Грошові потоки від проекту
Поняття простого і складного відсотка
1.6. Аналіз інвестиційних рішень в процесах нарощення і дисконтування
1.7. Схема фінансування інвестиційного проекту
Порядок розробки схеми фінансування інвестиційного проекту
Оцінка реалізованості інвестиційного проекту
Глава 2 Аналіз ефективності інвестицій
Основні поняття і принципи оцінки ефективності інвестицій
Розрахунок потреби в додатковому фінансуванні
Чистий дохід і його дисконтування в інвестиційному аналізі
Аналіз рентабельності інвестицій
Аналіз окупності інвестицій
Глава 3 Облік інфляції невизначеності і ризику при оцінці ефективності інвестицій
Облік інфляції при оцінці ефективності інвестиційного проекту
Аналіз процентних ставок в умовах інфляції
Облік невизначеності і ризику в інвестиційних проектах
3.3.1. Визначення і використання поправки на ризик в інвестиційних проектах
3.3.2. Оцінка стійкості інвестиційного проекту
Глава 4
Імітаційний аналіз оптимізації інвестиційних стратегій
Глава 5
Аналіз ризику в інвестиційних програмах із залученням кредитів
Інвестування:
  1. Невідомо. Курсова робота - Особливості інвестування інновацій на підприємстві - 2011 рік
  2. Каширін Олександр Іванович, Семенов Олександр Сергійович. У пошуках бізнес-ангела. Російський досвід залучення стартових інвестицій. - Москва: Вершина, 2008 - 2008 год
  3. В. В. Бочаров. Інвестиції - 2008 рік
  4. О.С.Сухарев, С.В. Шманьов, А.М. Курьянов. Синергетика інвестицій: Навчальний метод. посібник / під ред. професора О.С. Сухарева. - М.: Фінанси і статистика; ИНФРА-М. - 368 с.: Ил. - 2008 рік
  5. Нешітой А. С.. Інвестиції: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і испр. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Кo»,. - 372 с. - 2007
  6. Аскінадзі В.М., Максимова В.Ф. . Портфельні інвестиції / Московська фінансово-промислова академія. - М. - с. 62 - 2005 р.
  7. Л.Л. Игонина. Інвестиції: навч. посібник / під ред. д-ра екон. наук, проф. ВА Слепова. - М.: Економіст. - 478 с. - 2005 р.
  8. Мерфі Дж.. Візуальний інвестор. Як визначати тренди. - М.: Діаграма,. - 326 с. - 2004
  9. Колтинюк Б.А. . Інвестиції. Підручник. - СПб.: Вид-во Михайлова В.А. - 848 с. - 2003
  10. Кийосаки Роберт. Керівництво Багатого Тата по інвестуванню - рік