Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційне поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментТоварознавство та експертиза товарів
ЗМІСТ:
Ліфиць І. М.. Конкурентоспроможність товарів і послуг: навч. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вища освіта; Юрайт-Издат. - 460 с. , 2009

У книзі розглядаються товарознавчі аспект проблеми, зокрема сутність і роль, критерії та фактори, методи оцінки конкурентоспроможності, роль конкурсів як інструментів встановлення конкурентоспроможності товарів і послуг.

Глава 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
1.2. Роль оцінки конкурентоспроможності товарів і послуг у підприємницькій діяльності
1.3. Конкурентоспроможність товарів і послуг як фактор національної безпеки
1.4. Критерії конкурентоспроможності як носії інформації про що задовольняються потребах
1.5. Класифікація критеріїв конкурентоспроможності товарів і послуг
1.6. Фактори конкурентоспроможності товарів і послуг
1.7. Характеристика термінів, пов'язаних з поняттям «конкурентоспроможність товарів і послуг»
1.8. Об'єкти і суб'єкти оцінки конкурентоспроможності продукції
Суб'єкти оцінки.
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 2 КРИТЕРІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
2.1. Рівень якості і його стабільність
2.1.1. Поняття рівня якості товарів
2.1.2. Загальна характеристика споживчих показників якості товарів
2.1.3. Методика оцінки рівня якості товарів
Розрахунок комплексного узагальненого показника якості товару.
2.1.4. Особливості споживчої оцінки якості товарів
2.1.5. Показники якості послуг Роль сфери послуг в економіці та забезпеченні конкурентоспроможності.
2.1.6. Стабільність рівня якості товарів і послуг
Зарубіжний досвід забезпечення стабільності якості
2.1.7. Проблема оцінки рівня якості товарів, що надходять на російський ринок
2.2. Соціальна адресність
Роль споживчої експертизи в уточненні соціальної адреси
Формування соціальної адресності в промисловості.
2.3. Справжність
Класифікація підробок
Заходи забезпечення автентичності як мікрофактори
2.4. Безпека Безпека як обмежувальний і оцінний критерій конкурентоспроможності товарів
Свідоцтва безпеки товарів в сфері обігу і експлуатації.
2.5. Споживча новизна 2.5.1. Інноваційна діяльність як фактор новизни
2.5.2. Поняття нового товару
2.5.3. Стабільність новизни
2.6. Імідж
2.6.1. Поняття і роль іміджу
2.6.2. Фактори, що впливають на імідж товару (послуги)
2.6.3. Імідж та брендінг
2.6.4. Поправка на імідж при оцінці конкурентоспроможності
2.7. Інформативність
2.7.1. Види конкурентних переваг
2.7.2. Інформативність як обмежувальний критерій Обов'язкові вимоги до інформації про товари для споживачів.
2.7.3. Помилкові і символічно конкурентні переваги
2.7.4. Джерела надійної інформації про конкурентні переваги
2.7.5. Інформативність послуг
2.8. Ціна споживання Поняття і значення ціни споживання.
Комбінація зміни ціни та якості товарів і послуг як стратегія забезпечення їх конкурентоспроможності.
Глава 3
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
3.1. Основні і розвинені фактори
3.2. Загальні і спеціалізовані фактори
3.3. Правило ромба Портера
3.4. Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності
Технічне оснащення виробництва.
Науково-технічний потенціал країни
Рівень розвитку інформаційних технологій.
Стан фінансової системи.
Система митного регулювання та квотування.
Геополітичне стан Росії і розвиток сфери інфраструктури.
Витрати виробництва промислової продукції та продуктивність праці.
Вступ і діяльність Росії до СОТ.
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 4
МЕЗОЕК0Н0МІЧЕСКІЕ (ГАЛУЗЕВІ) ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ
4.2. Загальна характеристика факторів, (визначальних поточну і перспективну конкурентоспроможність галузі
4.3. Фактори поточної конкурентоспроможності галузей
4.4. Фактори конкурентоспроможності в перспективі
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 5
мікроекономічних чинників КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Роль менеджменту якості як складової мікроекономічних чинників.
Підприємство як ланка ланцюга поставок.
5.1. Виробничі фактори
5.2. Ринкові фактори
5.3. Збутові і сервісні фактори
Сервісні фактори
Зв'язок збутових і сервісних факторів з конкурентоспроможністю.
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 6
ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
6.1. Технічне законодавство
6.2. Стандартизація
6.3. Оцінка і підтвердження відповідності товарів і послуг
6.4. Оцінка і підтвердження відповідності систем менеджменту якості
6.5. Критерії конкурентоспроможності органів з сертифікації
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 7
МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ
7.1. Принципи оцінки
2. Орієнтація на певний сегмент ринку.
Характеристика методів, застосовуваних виходячи з використовуваної номенклатури критеріїв.
Характеристика методів, застосовуваних на різних стадіях ЖЦ продукції.
Характеристика методів виходячи з форми представлення даних.
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 8
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ
8.1. Принципи оцінки
8.2. Критерії оцінки
8.3. Методологія оцінки конкурентоспроможності послуг роздрібної торгівлі
Порядок і об'єкти оцінки конкурентоспроможності послуги.
Розрахунок узагальненого і інтегрального показників якості послуги.
8.4. Особливості оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг (на прикладі вузів)
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 9
КОНКУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
9.2. Конкурси в дореволюційній Росії
9.3. Конкурс-відбір постачальника продукції для державних потреб Росії
9.4. Конкурс на здобуття премії Уряду Російської Федерації в області якості Загальна характеристика оціночних конкурсів.
Характеристика критеріїв премії Уряду РФ в області якості.
Підготовка до участі в конкурсі на Європейську премію з якості.
Досвід і конкурентна стратегія лауреатів та дипломантів премії.
9.5. Програма-конкурс «100 кращих товарів Росії»
9.6. Національна програма «Всеросійська марка (111 тисячоліття) »
9.7. Інші конкурси
Конкурс Союзу споживачів Росії.
Запитання і завдання для самоперевірки
Глава 10
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
10.2. Деякі принципи системи забезпечення конкурентоспроможності
Орієнтація на споживача
4. Взаємовигідні партнерські відносини.
10.3. Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності
Запитання і завдання для самоперевірки
Тести
Відповіді до тестів
Література
Товарознавство та експертиза товарів:
  1. Рисев Н. Ю.. Активні продажі. 2-е вид. - СПб.: Питер, 2009. -416 с: ил. - 2009 рік
  2. І.В. Єгоров. Управління товарними системами: Навчальний посібник. - М.: Видавничо-книготорговий центр «Маркетинг». - 644 с. - 2001 рік