Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМенеджмент організації
ЗМІСТ:
Луцький С.Я. Корпоративне управління технічним переозброєнням фірм: Учеб. посібник / С.Я. Луцький, А.Я. Ландсман; Під ред. А.Г. Поршнева.-М.: Вища. шк. - 319 с., 2003

У посібнику викладено методи корпоративного управління проектами розвитку та модернізації технічних систем. Визначено галузеві та регіональні організаційні структури корпоративного управління та сфери їх ефективного функціонування для цілей реалізації великих проектів при державному протекціонізмі.

Розглянуто методи корпоративного управління проектами створення і впровадження нової техніки на основі економічної взаємодії галузей. Запропоновано методику економічної оцінки фізичного і морального зносу машинного парку та визначення оптимальних термінів заміни машин і устаткування.

Викладено досвід організації технічного переозброєння фірм. Показана ефективність управління акціонерним капіталом та організації франчайзингу.

Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації», а також для інженерів і наукових працівників, зайнятих у сфері виробництва нової техніки, споживання та експлуатації машин і устаткування.

ВСТУП
Глава 1 ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Науково-технічний рівень і переозброєння - основа конкурентоспроможності фірм і галузей
Технічне переозброєння в галузевій виробничій системі
Досвід корпоративного управління галузевої виробничої системою
Диверсифікація фірм в ході робіт.
Параметричний опис і оптимізація структури корпорації.
Організація галузевого холдингу
Внутрішньосистемний економічне планування.
Цінова політика, договірна робота.
Проблеми технічного переозброєння в системі державних програм соціально-економічного розвитку
Міжнародний досвід корпоративного управління
Інжинірингові фірми.
Глава 2 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОНОВЛЕННЯ машинного парку І ВИПУСКУ МАШИН
Системна постановка проблеми
Формування виробничо вимог до нової техніки
Розрахунок оптимальних термінів заміни фізично і морально зношеної техніки
Методи корпоративного управління технічним переозброєнням фірм в умовах ринку
Корпоративне управління інноваційними процесами в сфері виробництва нової техніки
Розрахунки складів машинних парків фірм і підрозділів
Модульна структура машинних парків
Взаємозв'язок проблем управління технічним і технологічним переозброєнням виробництва.
Глава 3 МЕТОДИКА ВИБОРУ ПРОПОЗИЦІЙ ІНВЕСТОРІВ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ
3.1. Аналіз варіантів інвестиційних рішень
Загальне порівняння варіантів інвестицій для оновлення машинного парку
Рекомендації з реалізації інвестиційних рішень
Динамічна модель вибору оптимальних інвестиційних рішень по заміні зношеної техніки
Організація інвестиційних компаній технічного переозброєння
Глава 4 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ технічне переозброєння
Принципи організації регіональних структур корпоративного управління
Економічні методи організації індустріальних центрів регіональних територіально-виробничих комплексів
Організація лізингу в технічному переозброєнні
Зарубіжний досвід організації оренди техніки.
Оптимальне завантаження та розміщення індустріальних центрів ТПК
Глава 5 АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ І ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ
Перспективи використання акціонерного капіталу в інноваційній сфері
Експертне та організаційний супровід проекту.
Математичне моделювання диверсифікації в системі «акціонерний капітал - технічне переозброєння»
трансформування системи управління інноваційними процесами на стадіях інвестиційного циклу нової техніки
Організація франчайзингу в сфері технічного переозброєння
Економічна ефективність технічного переозброєння
ДОДАТОК 1 Організаційне взаємодія інвестора і генеральної підрядної організації в технічному оснащенні будівництва Лефортовского тунелю (м. Москва)
ДОДАТОК 2 Регламент управління будівництвом залізничної колії до Середньо-Тіманський родовищу бокситів в Республіці Комі
ДОДАТОК 3 Аналітичний огляд виробництва і ринку по промисловій групі фірм Uebherr. 1.
ДОДАТОК 4 Організація корпоративного управління
ДОДАТОК 5 Підготовка вихідних даних.
ДОДАТОК 6 Оптимальний розподіл машин на великому зосередженому об'єкті
ДОДАТОК 7 Розподіл машіноресурсов на двох рівнях управління (фірма - підрозділ)
ДОДАТОК 8 Постановка завдання.
ДОДАТОК 9 Розрахунки оптимального використання машинних парків у режимі горизонтальної диверсифікації виробничої програми
ДОДАТОК 10 Удосконалення вікової структури машинного парку фірми
ЛІТЕРАТУРА 1 .
Менеджмент організації:
  1. Мазілкіна Є.І., Панічкіна Г.Г.. Управління конкурентоспроможністю - 2009 рік
  2. К. Голоктеев І. Матвєєв. Управління виробництвом: інструменти, які працюють. - СПб.: Питер,. - 251 с.: Ил. - (Серія «Практика менеджменту») - 2008 рік
  3. Г.А. Васильєв, Є.М. Дєєва. Управлінське консультування: Учеб. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю (Менеджмент організації). - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 255 с. - (Серія «Професійний підручник: Менеджмент»), - 2004
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина