Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментУправління персоналом
ЗМІСТ:
Ю.Н.Юрлов, Г.Л. Орлянская. Курс лекцій з дисципліни «Управління персоналом» - Череповець; імі СПбГПУг. , 2009

Управління персоналом організації - цілеспрямована діяльність керівного складу організації, керівників і фахівців підрозділів системи управління персоналом, що включає розробку концепції і стратегії кадрової політики, принципів і методів управління персоналом організації. Управління персоналом полягає у формуванні системи управління персоналом, плануванні кадрової роботи, розробці оперативного плану роботи з персоналом, проведення маркетингу персоналу, визначенні кадрового потенціалу і потреби організації в персоналі.

Тема 1 МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
1.1 Концепції управління персоналом
1.2 Сучасні підходи до управління персоналом
1.3 Національні моделі управління персоналом
1.4 Фактори, що впливають на управління персоналом
Тема 2 ПЕРСОНАЛ І ТРУДОВОЇ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 Структура персоналу
2.2 Трудовий потенціал працівника
2.3 Методи вимірювання трудового потенціалу
2.4 Модель компетенцій
Тема 3 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1 Зміст СУП
3.2 Локальні документи організації
3.3 Принципи формування системи управління персоналом 1.
3.4 Служба управління персоналом
3.5 Принципи управління персоналом
3.6 Методи управління персоналом
3.7 Кадрова стратегія
3.8 Кадрова політика
3.9 Організаційна культура
Тема 4 ПЛАНУВАННЯ ТА найм персоналу
4.1 Маркетинг персоналу
4.2 Кадрове планування
4.3 Комплексний підхід до відбору персоналу
Методи підбору та відбору персоналу
5 Оцінка ефективності процесу пошуку і підбору кадрів
4.6 Робота з персоналом після прийому
4.7 Управління плинністю кадрів
4.8 Правові основи скорочення (звільнення) персоналу
Тема 5 НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ
5.1 Навчання персоналу
5.2 Розвиток персоналу
5.3 Затребуваність результатів навчання
5.4 Бюджетування витрат на розвиток персоналу
5.5 Оцінка ефективності навчання
Тема 6 ДІЛОВА КАР'ЄРА
6.1 Види кар'єри
6.2 Моделі кар'єри
6.3 Рушійні мотиви кар'єри
6.4 Цілі і механізм управління кар'єрою
6.5 Етапи кар'єри
6.6 Процес планування та розвитку кар'єри
6.7 Робота з кадровим резервом
Тема 7 ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛУ
7.1 Оцінка персоналу
7.2 Методи оцінки персоналу
7.3 Методи визначення величини оцінки персоналу
7.4 Атестація персоналу
7.5 Кадровий аудит
7.6 Аналіз та оцінка ефективності системи оцінки персоналу
7.7 Контроль персоналу
Тема 8 МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
8.1 Теоретичні основи мотивації
8.2 Внутрішньофірмова система оплати праці
8.3 Система мотивації персоналу
8.4 Форми і методи стимулювання
8.5 Матеріальна чутливість до стимулювання
8.6 Мотиваційний аудит
Тема 9
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ГЛОСАРІЙ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Управління персоналом:
  1. Хакер С., Віллард М.. Від довірчих відносин до сталого бізнесу / Пер. з англ. В.Н. За-гребельного: Під наук. рел. A.B. Буровій. - М.: РІА «Стандарти та якість». - С. 144. мул. - (Серія «Ділова досконалість»), - 2009 рік
  2. І.К. Макарова. Управління людськими ресурсами: п'ять уроків ефективності HR-менеджменту. - М.: Дело. - 232 с. - 2007
  3. Васильєва О.Н., Засканов В.В., Іванов Д.Ю., Новиков Д.А.. Моделі і методи матеріального стимулювання (теорія і практика) / Под ред. проф. В.Г. Засканова і проф. Д.А. Новикова. - М.: ЛЕНАНД. - 288 с. - 2007
  4. Майкл Армстронг. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ людськими ресурсами / Книга видавництва "Пітер", м., 825 с., 8-е вид. - 2004
  5. В.В. Щербина. Управління людськими ресурсами: менеджмент та консультування / М.: Незалежний інститут громадянського суспільства. - 520 стор - 2004
  6. А.І. Турчинов. Управління персоналом: Підручник - М.: Изд-во РАГС. - 488 с. - 2002 рік