трусы женские хлопок купить
нові реферати
Головна → 
Підручники по бізнесу → 
Інвестування
ЗМІСТ:
Невідомо. Курсова робота - Особливості інвестування інновацій на підприємстві, 2011

Об'єктом даної роботи виступає інноваційна діяльність, предметом - джерела та форми фінансування інноваційної діяльності.

Мета даної роботи розглянути особливості фінансування інноваційної діяльності. Завданнями є: розгляд понять «інновацій», «інноваційної діяльності» та «інноваційного процесу»; визначення основних джерел і принципів фінансування інноваційної діяльності; а також розгляд основних форм фінансування інноваційної діяльності.

ВСТУП
I. ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Поняття «інновацій», «інноваційної діяльності»
1.2. Класифікація і види інновацій
1.3. Інноваційний процес
II. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Класифікація джерел фінансування інноваційної діяльності
2.2. Форми фінансування інноваційної діяльності
2. Державне фінансування
3. Акціонерне фінансування.
4. Кредити.
5. Венчурне фінансування.
6. Лізинг.
7. Форфейтинг.
8. Змішане фінансування.
III. ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «НКНХ» НА ПРИКЛАДІ ЗАВОДУ полістиролу
3.1 Характеристика інноваційного продукту і необхідності його виробництва
3.2 Джерела фінансування виробництва інноваційного продукту
3.3 Підсумки фінансування виробництва інноваційного продукту
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Інвестування:
  1. Каширін Олександр Іванович, Семенов Олександр Сергійович. У пошуках бізнес-ангела. Російський досвід залучення стартових інвестицій. - Москва: Вершина, 2008 - 2008 год
  2. В. В. Бочаров. Інвестиції - 2008 рік
  3. О.С.Сухарев, С.В. Шманьов, А.М. Курьянов. Синергетика інвестицій: Навчальний метод. посібник / під ред. професора О.С. Сухарева. - М.: Фінанси і статистика; ИНФРА-М. - 368 с.: Ил. - 2008 рік
  4. Нешітой А. С.. Інвестиції: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і испр. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Кo»,. - 372 с. - 2007
  5. Аскінадзі В.М., Максимова В.Ф. . Портфельні інвестиції / Московська фінансово-промислова академія. - М. - с. 62 - 2005 р.
  6. Л.Л. Игонина. Інвестиції: навч. посібник / під ред. д-ра екон. наук, проф. ВА Слепова. - М.: Економіст. - 478 с. - 2005 р.
  7. Мерфі Дж.. Візуальний інвестор. Як визначати тренди. - М.: Діаграма,. - 326 с. - 2004
  8. Колтинюк Б.А. . Інвестиції. Підручник. - СПб.: Вид-во Михайлова В.А. - 848 с. - 2003
  9. В.А, ЧЕРНОВ. Інвестиційна стратегія: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 158 с. - 2003
  10. Кийосаки Роберт. Керівництво Багатого Тата по інвестуванню - рік

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина