Головна
ГоловнаПідручники по бізнесуБізнес-планування
ЗМІСТ:
Невідомо. Курсова робота - Планування та прогнозування в умовах ринку, 2012

Метою виконання курсової роботи є закріплення отриманих теоретичних знань, зіставити теорію з практикою. Основним завданням є вироблення навичок роботи з навчальною та науковою літературою, знайомство з проблемами планування і прогнозування в економічній діяльності підприємств, набуття досвіду з розробки та реалізації управлінських рішень у сфері діяльності підприємства.

ВСТУП
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
ГЛАВА 1. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Зміст, цілі та методи прогнозування діяльності підприємства
1.2. Планування діяльності підприємства
ГЛАВА 2. ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
2.1. Сутність економічного прогнозування і планування
2.2. Основи методології, планування (прогнозування) народного господарства
2.3. Народно-господарське прогнозування с / г виробництва
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Планування та прогнозування реалізації продукції.
Висновки і пропозиції
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Бізнес-планування:
  1. Б.Н. Кузик, В.І. Кушлин, Ю.В. Яковець. Прогнозування, стратегічне планування та національне програмування: Підручник. - Москва: Економіка. - 604 с. - 2011 рік
  2. В. Д.Маркова. Внутрішньофірмове планування (конспект лекций) - 2010 рік
  3. А.І. Попов. Бізнес-план інноваційного проекту. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 2009 рік
  4. Пітер Дж. Патсула. Бізнес-план за 30 днів. Покрокове керівництво по успішному бізнес-планування і початку власної справи. Ексмо; Москва - 2008 рік
  5. Орлова О.Р.. Бізнес-план - основні проблеми і помилки, які виникають при його написанні - 2005 рік
  6. Ушаков І. І.. Бізнес-план. - СПб.: Пітер. - 223 с.: Ил. - (Серія «Практика менеджменту») - 2005 р.
  7. Попов В.М., Ляпунов С.І., Звєрєв А.А., Млодік С.Г.. Збірник бізнес-планів: З рекомендаціями і коментарями: Навчально-методичний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Попова і д-ра екон. наук С.І. Ляпунова. - 5-е вид., Перераб. - М.: КНОРУС. - 336 с. - 2004