трусы женские хлопок купить
нові реферати
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна → 
Маркетинг і менеджмент → 
Управління якістю товару
ЗМІСТ:
Б. Робертсон. Лекції про аудит якості: Пер. з англ. / Під загальною ред. Ю.П. Адлера. Вид. 2-е, испр. - М.: редакційних-інформаційне агентство "Стандарти та якість". - 264 с, 2000

Дана книга - це, свого роду, підручник з аудиту якості, розроблений Американським товариством якості (ASQ). Він призначений: для підготовки до кваліфікаційних іспитів, що дає право на отримання сертифіката "аудитор систем якості"; для навчання внутрішніх і зовнішніх аудиторів, здатних працювати з будь-якими системами стандартів, насамперед з міжнародними стандартами ІСО серій 9000 і 14000, стандартами QS-9000 і ін

Може служити довідковим посібником для аудиторів, що працюють у всіх галузях народного господарства.

АУДИТ ЯКОСТІ ІСНУВАННЯ - ЦЕ ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ Передмова редактора перекладу
Лекція 1 ВСТУП У АУДИТ ЯКОСТІ
Притча про моржів, який не любив поганих новин
Філософія аудиту
Додаткові визначення
Види аудиту
Аудит, проведений третьою стороною ( аудит третьої сторони)
Стандарти ISO серії 9000
Матриця зовнішнього оцінювання з ISO серії 9000
Лекція 2 ЗАСОБИ АУДИТУ І ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
Відповідальність аудитора
Характеристики аудитора
Судження про перевіряється об'єкті. Як уникнути помилок
Пастки. Заключні зауваження
Зразки тестів на засвоєння матеріалу про навички аудитора і про проведення аудиту
Лекція 3 ПЛАНУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА АУДИТУ
Планування аудиту Повноваження при проведенні аудиту якості в організації
Графік аудиту
Підготовка аудиту
Перевірочні листки з оцінками
Посилання в перевірочних листках
Приклад безоціночного контрольного листка
Лекція 4 ЯК ПРОВОДИТИ АУДИТ
Проведення аудиту
Використання опитувальників
Методи інтерв'ювання
Зустріч аудиторів
Права перевіряються
Лекція 5 ЗВІТ ПРО АУДИТІ І КОНТРОЛЬ СТРОКІВ ВИКОНАННЯ
Офіційний звіт про аудит
Основний текст звіту
Зберігання звітів
Лекція 6 ПРИНЦИПИ ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ
Служба якості
Звичайна структура відділу якості
Блок-схеми (схеми потоків) процесів
Вибір показників якості
Автоматичний контроль
Лекція 7 ДОДАТКИ СТАТИСТИКИ
Збір даних
Заходи розсіювання
Запитання до лекції "Додатка статистики"
Лекція 8 ПРИНЦИПИ ВИБІРКОВОГО КОНТРОЛЮ
Рівні контролю за М1Ь-8ТВ-105Е
Таблиці планів Доджа-РОМІГО
Лекція 9 ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ З ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
Контрольні картки
Основні правила інтерпретації контрольної картки
Карти для якісних ознак (атрибутів)
Шість класичних кроків у вирішенні проблем
Діаграми розсіювання або поля кореляції
Для чого використовуються діаграми Парето?
ЗАМІСТЬ ЛЕКЦІЇ 10
Контрольні питання
Навчальний приклад № 1
Кінець навчального прикладу № 3
Навчальний приклад № 4
Кінець прикладу № 4
Навчальний приклад № 5
Навчальний приклад № 6
ВІД ВИДАВЦЯ
Управління якістю товару:
  1. Трофимов А.В.. Аудит якості: навчальний посібник / А.В. Трофімов. - Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-та. - 96 с. - 100 прим. - 2009 рік
  2. Таунсенл П., Гебхардт Дж.. Якість робить гроші. Як залучити персонал в процес забезпечення якості / Пер. з англ. АЛ. Раскіна - М.: РІА «Стандарти та якість». - 160 с. - 2009 рік
  3. Шевчук Д.А. . Управління якістю. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ. - 216 с. - 2008 рік
  4. Аристов О.В. . Управління якістю: Учеб. посібник для вузів. -М: ИНФРА-М. - 240 с. - (Вища освіта). - 2006
  5. АДЛЕР Ю.П., Щепетова С.Є. Система економіки якості - 2006
  6. B. Я. Белобрагін, В. А. Самородов, Б. І. Герасимов, А. В. Трофимов, C. А. Пахомова, О. С. Пономарьова. Управління якістю продукції. РІА «Стандарти та якість» - 2005 р.
  7. В.М. Мішин. Управління якістю: Підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації» - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с - 2005
  8. В. В. Єфімов. Статистичні методи в управлінні якістю. Навчальний посібник.-Ульяновськ: УлГТУ. - 134 с. - 2003
  9. М. В. Самсонова, В. В. Єфімов. Технологія та методи колективного рішення проблем. /: Навчальний посібник. Ульяновск: УлГТУ. - 152 с. - 2003
  10. Харрінгтон Д.. Управління якістю в американських корпораціях / Зменш. пер. з англ. / Авт. вступ. ст. і науч. ред. Л. А. Конарєва. - М.: Економіка. - 272 с. - 1990

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина