Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджмент → 
Література з маркетингу
ЛІТЕРАТУРА ПО МАРКЕТИНГУ
О.С, Ломова Ділове спілкування фахівця з реклами: навч. посібник для студентів вузів. - М: ЮНИТИ-ДАНА,. - 239 с. - (Серія «Азбука реклами»). 2008

У навчальному посібнику зроблена спроба описати ділове спілкування фахівця з реклами з позицій його мовних, логічних і психологічних основ, а також узагальнити відомості, що стосуються основних форм ділового мовлення . Посібник розкриває специфіку ділового спілкування і включає практичні методики ведення ділових бесід, комерційних переговорів з клієнтами, переговорів на виставках і ярмарках. Наведені в посібнику вправи допомагають оволодіти технікою ділового мовлення і прийомами мовного впливу в рекламі. Тренінги рекламного спілкування, перевірочні тести, термінологічний словник, контрольні питання сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу.

К. Ховард, Н.Д. Еріашвілі, Б.А. Соловйов, Ю.А. Ципкин Маркетинг. Принципи і технологія маркетингу у вільній ринковій системі: Підручник для вузів / Під ред. Н.Д. Еріашвілі. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ. - 255с. 1998

Маркетингова діяльність будь-якого підприємства охоплює практично всі питання його взаємодії з ринком. У підручнику розглядаються принципи, функції, засоби і методи маркетингу, маркетингові комунікації. Особлива увага приділяється найбільш важливої ??функції - реалізації продукту, організації ринкової торгівлі та вивчення споживчого ринку. Окремі глави присвячені маркетингу в промисловому комплексі, банківському маркетингу і міжнародного маркетингу.

Для студентів вузів, слухачів бізнес - шкіл, керівників і спеціалістів підприємств.