Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментЛогістика
ЗМІСТ:
Л . А. Мішина. Логістика. Конспект лекцій. здательство: Ексмо, р.; 160 стр., 2008

У пропонованому виданні представлені відповіді на екзаменаційні відповіді з логістики.

Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми курсу з дисципліни «Логістика». Основні концепції предмета викладені в доступній формі. Всі питання систематизовано та структуровано, що сприяє легкому засвоєнню матеріалу. Призначено для студентів економічних спеціальностей.

ЛЕКЦІЯ № 1. Логістика
1. Поняття і сутність логістики
2. Функції і завдання логістики
3. Основні поняття логістики
4. Фактори і тенденції розвитку логістики
5. Основні принципи логістики
6. Інформаційне забезпечення в логістиці
7. Контроль в логістиці
8. Види концепції в логістиці, їх характеристика
9. Основні поняття інформаційної логістики
10. Маркетингова логістика
11. Фінансові потоки в логістиці
ЛЕКЦІЯ № 2. Логістичні системи
1. Поняття логістичних систем
2. Цілі і завдання аналізу логістичних систем
3. Основні поняття логістичних систем
4. Моделі логістичних систем
5. Микрологистические системи
6. Проектування логістичних систем
7. Управління в логістичних системах
. Ефективність логістичної системи
9. Планування в логістичних системах
10. Технологія роботи логістичної системи
11. Принципи і закони управління логістичною системою
ЛЕКЦІЯ № 3. Закупівельна діяльність в логістиці
1. Класифікація запасів
2. Основні поняття закупівель
3. Сутність закупівельної діяльності
4. Управління замовленнями, підготовка замовлень
5. Форми організації закупівельної діяльності
6. Структура витрат у закупівельної діяльності
7. Документальне оформлення замовлення
8. Ефективність закупівельної діяльності
9. Приймання продукції, що поставляється
ЛЕКЦІЯ № 4. Складська логістика
1. Логістика складування
2. Класифікація складів
3. Основні поняття складської діяльності
4. Процес організації закупівель
5. Логістичний процес на складі
6. Складська документація
7. Тара в логістиці складування
8. Упаковка в логістиці складування
9. Основні етапи створення системи складування
10. Методи обліку і контролю запасів продукції на складі
11. Планування складських приміщень
12. Торгово-технологічні процеси на складі
13. Перевірка якості продукції
14. Вибір розташування складських систем
ЛЕКЦІЯ № 5. Транспортна логістика
1. Сутність, принципи і функції транспортної логістики
2. Основні поняття транспортування та експедирування вантажів
3. Види транспортних перевезень вантажів
4. Переваги і недоліки окремих видів транспорту
5. Транспортна документація
6. Управління транспортом
7. Маршрутизація вантажопотоків
8. Транспортно-логічні ланцюжки, інформаційне забезпечення
9. Системи доставки та розподілу
10. Міжнародні автомобільні перевезення
ЛЕКЦІЯ № 6. Виробнича логістика
1. Сутність і зміст виробничої логістики
2. Виробничий цикл
3. Поняття та принципи організації виробництва
4. Логістичні процеси на підприємстві
. Логістичні підсистеми підприємств
6. Концепція організації управління виробництвом
7. Гнучкі виробничі системи
ЛЕКЦІЯ № 7. Логістика запасів
1. Сутність і зміст логістичних запасів
2. Функції та класифікація запасів
3. Оптимізація і регулювання матеріальних запасів
4. Системи і методи управління запасами
5. Обгрунтування необхідної величини запасів торгового підприємства
6. Управління запасами
ЛЕКЦІЯ № 8. Витрати в логістиці
1. Логістичні витрати: поняття і сутність
2. Класифікація логістичних витрат
3. Витрати на запаси продукції
4. Витрати на якість продукції
5. Витрати на складську діяльність
6. Витрати на транспортування
ЛЕКЦІЯ № 9. Розподільна логістика
1. Цілі, завдання та функції розподільчої логістики
2. Канали розподілу товарів
3. Логістичні посередники розподілу
4. Правила розподільної логістики
5. Системи розподілу товарів
6. Планування розподілу товарів
7. Організація системи розподілу
8. Канали товароруху
ЛЕКЦІЯ № 10. Ризики в логістиці
1. Сутність і зміст, види ризиків
2. Управління ризиками
3. Організація страхування вантажів
4. Процедура огляду вантажів і заява претензій
Логістика:
  1. Ковальов К. Ю., Уваров С. А., Щеглов П. Е.. Логістика в роздрібній торгівлі: як побудувати ефективну мережу. - СПб.: Питер,. - 272 с: ил. - (Серія «Роздрібна торгівля»). - 2007
  2. Іванов, Дмитро Олександрович. Логістика. Стратегічна кооперація. - М.: Вершина. - 176 с. - 2006
  3. А.А. Корсаков. ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ: Навчальний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М. - 69 с. - 2005 р.
  4. В.І. Сергєєв. Корпоративна логістика. 300 відповідей на питання професіоналів / За заг. і наук. редакцією проф. а. - М.: ИНФРА-М. - 976 с. - 2005 р.
  5. Рижиков Ю. І.. Теорія черг і керування запасами. - СПб: Пітер. - 384 с.: Ил. - (Серія «Підручники для вузів»). - 2001 рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина