Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментЛогістика
ЗМІСТ:
Іванов , Дмитро Олександрович. Логістика. Стратегічна кооперація. - М.: Вершина. - 176 с., 2006
Список скорочень
Введення
Глава 1. Сутність, значення і ефективність концепції Supply Chain Management
Еволюція виробничо-логістичних концепцій
Глава 2. Віртуальні підприємства
Віртуальні підприємства: основні положення концепції
Тенденції розвитку методології віртуальних підприємств
Глава 3.
Основні завдання організації та управління логістичними ланцюгами
ЧАСТИНА II Управління бізнесом на основі концепції Supply Chain Management
Глава 4. Організація стратегічної кооперації
Організація коопераційних відносин
Шанси і ризики коопераційної стратегії ведення бізнесу
Глава 5.
Реінжиніринг ключових бізнес-процесів
Концепції моделювання бізнес-процесів
Методологія комплексного моделювання бізнес-процесів «Компас»
Глава 6. Розробка принципів побудови і структури системи інтегрованого планування та управління
Сутність інтегрованого управління
Стратегії інтегрованого управління в умовах стратегічної взаємодії
Глава 7.
Інформаційні технології для SCM
APS / SCM-системи
Інформаційна інфраструктура производственнологистических мереж
Моделювання і оптимізація логістичних ланцюгів ЧАСТИНА III
Глава 8. Концептуальна постановка завдання планування і оперативного управління логістичними ланцюгами
Глава 10.
Методи вирішення завдань планування та управління логістічеснімі ланцюгами
Мультиагентні системи
Генетичні алгоритми та метод АСО (Ant Colony Optimization)
Fuzzy-логіка (метод нечітких множин)
Нелінійні динамічні системи
Глава 11. Методологія комплексного моделювання логістичних ланцюгів
Комплексне моделювання логістичних ланцюгів: основні положення
Мультиагентний система як концептуальний носій моделі
Полімодельние комплекси
Система адаптивного планування та управління
Узагальнена схема комплексного моделювання ЛЦ
Глава 12.
Узагальнена модель планування та управління логістичними ланцюгами
Висновок
Бібліографічний список 1.
Логістика:
  1. Л. А. Мішина. Логістика. Конспект лекцій. здательство: Ексмо, р.; 160 стор - 2008 рік
  2. Ковальов К. Ю., Уваров С. А., Щеглов П. Е.. Логістика в роздрібній торгівлі: як побудувати ефективну мережу. - СПб.: Питер,. - 272 с: ил. - (Серія «Роздрібна торгівля»). - 2007
  3. А.А. Корсаков. ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ: Навчальний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М. - 69 с. - 2005 р.
  4. В.І. Сергєєв. Корпоративна логістика. 300 відповідей на питання професіоналів / За заг. і наук. редакцією проф. а. - М.: ИНФРА-М. - 976 с. - 2005 р.
  5. Рижиков Ю. І.. Теорія черг і керування запасами. - СПб: Пітер. - 384 с.: Ил. - (Серія «Підручники для вузів»). - 2001 рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина