Головна
ГоловнаПідручники по бізнесуПідприємництво
ЗМІСТ:
Толмачов І. А.. Всі про мале підприємництво. - М.: ГроссМедіаФерлаг: РОСБУХ. - 408 с. - (Малий бізнес)., 2009
Книга присвячена організаційно-правових основ діяльності підприємств малого бізнесу, бухгалтерського обліку та оподаткування на малому підприємстві і у індивідуальних підприємців. В окремих розділах розглядаються особливості застосування малими підприємствами «спрощенки» і «вмененке». У виданні враховані всі зміни російського законодавства, в тому числі і набрали чинності з 1 січня 2009 року.
Глава 1 Основи діяльності підприємств малого бізнесу
Вибір форми організації бізнесу - індивідуальний підприємець або юридична особа
Критерії віднесення до малих підприємств
Правові основи ведення підприємницької діяльності індивідуальним підприємцем
Правові основи діяльності юридичної особи
Бухгалтерський облік і звітність на малому підприємстві
Податковий облік в малому бізнесі
Освіта та реєстрація суб'єктів малого підприємництва Реєстрація юридичної особи
Реєстрація індивідуального підприємця
Порядок постановки на податковий облік, відкриття рахунків, ліцензування, сертифікація та експертиза суб'єктів малого підприємництва Постановка малого підприємства на податковий облік та в позабюджетних фондах
Відкриття рахунків суб'єктами малого підприємництва
Сертифікація продукції і послуг
Глава 2 Бухгалтерський облік на малому підприємстві
Організація бухгалтерської служби та обліку на малому підприємстві
Облікова політика
Формування облікової політики
Розкриття облікової політики
Зміни облікової політики
2.2.4 Облікова політика малих підприємств, що застосовують спеціальні податкові режими
Організація бухгалтерського обліку на окремих ділянках малого підприємства Облік капіталу, резервів і фінансового результату
Облік витрат
Облік грошових коштів
Облік розрахунків з підзвітними особами
Облік податку на додану вартість по придбаних цінностей
Облік основних засобів і нематеріальних активів
Облік матеріалів на малих підприємствах
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці, розрахунків за іншими операціями та соціального страхування
Облік готової продукції, товарів та реалізації
2.4. Бухгалтерська звітність малого підприємства
Глава 3 Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
Умови, необхідні для застосування ССО
Порядок переходу на спрощену систему оподаткування
Порядок переходу на загальний режим
Об'єкти оподаткування та ставки єдиного податку
Доходи при спрощеній системі оподаткування
Позареалізаційні доходи малих підприємств
Доходи від реалізації малих підприємств і індивідуальних підприємців
Аванси, отримані малими підприємствами
Облік векселів , отриманих в оплату поставленого товару (роботи, послуги)
Доходи, що не враховуються при розрахунку єдиного податку
Витрати при ССО
Витрати на придбання основних засобів
Витрати на придбання нематеріальних активів
Орендне майно
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Витрати з оплати вартості товарів, придбаних для подальшої реалізації
Витрати на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства РФ
Витрати на обов'язкове соціальне та пенсійне страхування
Витрати на обов'язкове страхування працівників і майна
Суми податку на додану вартість за об'єктом придбання товарів
Відсотки за кредитами і позиками, а також витрати з оплати послуг кредитних організацій
Суми митних платежів, сплачені при ввезенні товарів на митну територію РФ і не підлягають поверненню платнику податків
Витрати на відрядження
Витрати на рекламу
Витрати по сплаті сум податків і зборів відповідно до законодавства РФ
Збитки, що зменшують податкову базу
Порядок обчислення і сплати єдиного податку
Податкова декларація
Податковий облік при застосуванні УСН
Глава 4 Єдиний податок на поставлений дохід
4.1. Сутність єдиного податку на поставлений дохід
Платники єдиного податку на поставлений дохід
Ветеринарні послуги
Ремонт, техобслуговування і миття автотранспорту
Роздрібна торгівля
Платні автостоянки
Організації громадського харчування
Автоперевозка пасажирів і вантажів
Розміщення або розповсюдження зовнішньої реклами
Послуги з тимчасового розміщення та проживання
Здача в оренду торгових місць
Постановка на облік в податкової інспекції
Порядок розрахунку єдиного податку на поставлений дохід
Податковий та бухгалтерський облік при ЕНВД
Перехід з ЕНВД на звичайну систему оподаткування
ПДВ при ввезенні товарів на митну територію РФ
Виконання обов'язків податкового агента
Декларація з ЕНВД
Додатки ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС РФ
Стаття 346.12. Платники податків
Стаття 346.15. Порядок визначення доходів
Стаття 346.17. Порядок визнання доходів і витрат
Стаття 346.18. Податкова база
Стаття 346.25.1. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями на основі патенту
Глава 26.3. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ У ВИГЛЯДІ ЄДИНОГО ПОДАТКУ НА поставлений дохід ДЛЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 346.28. Платники податків
Стаття 346.29. Об'єкт оподаткування та податкова база
Стаття 346.32. Порядок та строки сплати єдиного податку
Підприємництво:
  1. Єгор Шестеренкін. Малий бізнес з нуля. Досить мріяти, пора діяти! - 2011 рік
  2. Переверзєв М.П., ??Луньова А.М.. Основи підприємництва: Підручник - М.: ИНФРА-М. - 176 с. - (Вища освіта). - 2009 рік
  3. С.А. Бочаров, А.А. Іванов, С.Я. Олейников. ОСНОВИ БІЗНЕСУ: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ - 2008 рік
  4. С.Ю. Ягудін. Ю. венчурне підприємництво. ФРАНЧАЙЗИНГ: Навчально-методичний комплекс - М.: Изд. центр ЕАОІ. . - 272 с. - 2008 рік
  5. Асаул, А. Н, Е.А. Володимирський, Д.А. Гордєєв, Є.Г. Гужва, А.А. Петров. Закономірності та тенденції розвитку сучасного підприємництва - СПб: АНО ІПЕВ. - 280 с. - 2008 рік
  6. В.М. Попов, Ляпунов С.І.. Аналіз фінансових рішень у бізнесі: навчальний посібник М.: Кнорус. - 240 с. - 2007
  7. Аніщенко А.В.. Засновник і його фірма. Від створення ТОВ до виходу з нього. М.: Вершина, 76 с. (З "Додатків" виключені неактуальні і застарілі правові акти). - 2007
  8. Дворський М. Н., Палатченко С. Н. Технічна безпека об'єктів підприємництва, I том - 2006
  9. Дворський М. Н., Палатченко З . Н. Технічна безпека об'єктів підприємництва, II том - 2006