Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджмент → 
Маркетинг у бізнесі
МАРКЕТИНГ В БІЗНЕСІ
А.В. Коротков, І.М. Синяев Управління маркетингом: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061500 «Маркетинг» - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 463 с. 2005

На основі розгляду маркетингу як відкритої системи управління дана всебічна характеристика змісту управління маркетингом. Ос ¬ новное увагу приділено рівнями управління маркетингу; системі маркетин ¬ га і її функціональним зв'язкам; управлінським маркетинговим рішенням - стратегіям і параметрами комплексу маркетингу; управлінню товаром, то ¬ вароведеніем, ціною і просуванням; програмами і технологіями маркети ¬ га; маркетингу та маркетингових досліджень ; контроллінгу і моніторингу ¬ гу; оцінки якості та ефективності маркетингу; аудиту.

І.М. Синяєва, СВ. Земляк, ВВ. Синяев Маркетинг у малому бізнесі 2004

Розглядається широке коло питань маркетингу малого бізнесу: теоретичні, методологічні та практичні аспекти ринкової участі представників малого бізнесу.

Посібник знайомить з сучасними формами, методами, технологіями маркетингу за вибором цільового ринку, оцінці конкурентоспроможності малої організації, формуванню попиту і стимулюванню збуту та ін

Клейтон М. Крістенсен , Майкл Е. Рейнор Рішення проблеми інновацій в бізнесі. Як створити зростаючий бізнес і успішно підтримувати його зростання; Пер. з англ. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 290 с. 2004

На прикладі компаній з різних галузей автори книги KM Крістенсен і М.І. Рейнор показують, що постійний прибутковий ріст можна забезпечити за рахунок інноваційних «підривних» проектів і їжі лать процес впровадження інновацій цілком передбачуваним. Щоб досягти успіху при створенні нового зростаючого бізнесу, керівник повинен добре опанувати теорією і в міру перетворення ідеї «підривного» продукту в бізнес-план, продумувати кожне своє рішення і діяти відповідно до умов, в яких компанія реалізує свою стратегію. У кожному розділі автори викладають теорію, покликану допомогти керівникам приймати рішення, ключові для успіху інноваційного бізнесу.

Книга призначена для менеджерів, підприємців, а також студентів і викладачів економічних вузів.

В. А. Гончарук Алгоритми перетворень в бізнесі

Книга присвячена практиці консультування російських комерційних підприємств з актуальних питань бізнесу. Представлений маркетинговий підхід до консультування, ефективні методи вирішення маркетингових і управлінських завдань, наведені огляди реально виконаних проектів.

Для власників та керівників бізнесу, топ-менеджерів підприємств, маркетологів, збутовиків, фахівців з організаційного планування, внутрішніх і зовнішніх консультантів.