Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМаркетинг у бізнесі
ЗМІСТ:
І.М. Синяєва, СВ. Земляк, ВВ. Синяев. Маркетинг у малому бізнесі, 2004

Розглядається широке коло питань маркетингу малого бізнесу: теоретичні, методологічні та практичні аспекти ринкової участі представників малого бізнесу.

Посібник знайомить з сучасними формами, методами, технологіями маркетингу за вибором цільового ринку, оцінці конкурентоспроможності малої організації, формуванню попиту і стимулюванню збуту та ін

Глава 7_ МАРКЕТИНГ ЯК ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ
1.1. Зміст сфери малого бізнесу
1 * 2. Класифікація послуг сфери малого бізнесу в умовах сервісної економіки
1.3. Концепції, принципи і функції маркетингу
_Вопроси і завдання
Ситуаційні та практичні задачі_
Тести для самоконтролю
Глава 2. МАРКЕТИНГОВА середу ТА ЇЇ СТРУКТУРА
2.1. Макро-і мікросередовище маркетингу сфери малого бізнесу
2.2. Інфраструктурне забезпечення сфери малого бізнесу
2.3. Державна підтримка малого підприємництва
-Запитання і завдання
Ситуаційні та практичні завдання
Тести для самоконтролю
Глава 3_ РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ МАЛОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Товар, товарна політика
3.2. Система розподілу і рух товару
3.3. Механізм формування ціни
3.4. Комунікаційна модель маркетингу
_Вопроси і завдання
Ситуаційні та практичні задачі_
Тести для самоконтролю
Глава 4 - СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
4.1. Конкурентні стратегії господарського портфеля
4.2 * Конкурентні стратегії на функціональному рівні
4.3. Оцінка конкурентоспроможності товару (послуги)
_Вопроси і завдання
Ситуаційні та практичні задачі_
Тести для самоконтролю _
Глава 5 - ФОРМИ АКТИВНОГО ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ)
5.1. Реклама як інструмент ефективної участі в цільовому сегменті
5.2. Паблік рілейшнз і імідж малої організації
5.3. Стимулювання збуту-резерв просування товару
5.4. Виставково-ярмаркова діяльність як форма маркетингових комунікацій
_Вопроси і завдання
Ситуаційні та практичні задачі_
Тести для самоконтролю _
Глава 6_ СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗЯХ СФЕРИ МАЛОГО БІЗНЕСУ
6.1. Маркетинг у сфері товарного обігу
6.2. Маркетинг в будівництві
6.3. Концепції маркетингу послуг. Маркетингові стратегії в сфері послуг
6.4. Аутсорсинг мережевий кооперації
Запитання і завдання
Ситуаційні та практичні завдання
Тести для самоконтролю _
Глава 7_ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ
7.1. Концептуальна модель управління маркетингом малого бізнесу
7.2. Прийняття управлінських маркетингових рішень (УМР)
7.3. Побудова служби маркетингу в сфері малого бізнесу
_Вопроси і завдання
Ситуаційні та практичні задачі_
Тести для самоконтроля_
Глава 8 - ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ
8.1. Принципи ефективності управління маркетингом
8.2. Показники якості маркетингу
8.3. Контроль в маркетингу
-Запитання і завдання
Ситуаційні та практичні задачі_
Словник термінів
Маркетинг в бізнесі:
  1. А.В. Коротков, І.М. Синяев. Управління маркетингом: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061500 «Маркетинг» - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 463 с. - 2005 р.
  2. Клейтон М. Крістенсен, Майкл Е. Рейнор. Рішення проблеми інновацій в бізнесі. Як створити зростаючий бізнес і успішно підтримувати його зростання; Пер. з англ. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 290 с. - 2004
  3. В. А. Гончарук. Алгоритми перетворень в бізнесі - рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина