Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджмент → 
Маркетинг на підприємстві
МАРКЕТИНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Черняхівська, Т. Н. Маркетингова діяльність підприємства: теорія і практика / Т. Н. Черняхівська. - М.: Вища освіта. - 533 с. - (Основи наук). 2008

Викладено аспекти маркетингової діяльності, що мають широку сферу застосування. Розглянуто поняття, сутність, завдання, цілі та інструментарій маркетингу. Розкрито теоретичне і практичне застосування інструментів маркетингу, а саме організація маркетингової діяльності і маркетингових досліджень в компанії, асортиментна, цінова, збутова і комунікаційна політика. Показані тенденції розвитку основних інструментів комплексу маркетингу в російських умовах на сучасному етапі та ефективність застосування маркетингу.

Перевагою є чітка практична орієнтація.

Для студентів, підприємців і широкого кола читачів.