Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМаркетинг на підприємстві
ЗМІСТ:
Черняхівська, Т. Н.. Маркетингова діяльність підприємства: теорія і практика / Т. Н. Черняхівська. - М.: Вища освіта. - 533 с. - (Основи наук). , 2008

Викладено аспекти маркетингової діяльності, що мають широку сферу застосування. Розглянуто поняття, сутність, завдання, цілі та інструментарій маркетингу. Розкрито теоретичне і практичне застосування інструментів маркетингу, а саме організація маркетингової діяльності і маркетингових досліджень в компанії, асортиментна, цінова, збутова і комунікаційна політика. Показані тенденції розвитку основних інструментів комплексу маркетингу в російських умовах на сучасному етапі та ефективність застосування маркетингу.

Перевагою є чітка практична орієнтація.

Для студентів, підприємців і широкого кола читачів.

ВСТУП
ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Основні функції маркетингової служби підприємства та зміст роботи
Організаційна структура маркетингової служби
Напрями взаємодії маркетингової служби з іншими відділами підприємства
Постановка мети і завдань у роботі відділу маркетингу
ГЛАВА 2. ВИВЧЕННЯ РИНКУ І ПОШУК ВЛАСНОЇ НІШІ
Вивчення діяльності конкурентів
Дослідження маркетингового середовища підприємства
Визначення споживачів та їх мотиваційних переваг
Практикум: Що рухає покупцями при виборі марки ковбасних виробів? 1
Сегментація ринку і вибір цільових сегментів ринку
Практикум: Сегментація ринку меблів для дому ( на прикладі корпусних меблів)
Шляхи позиціонування на ринку
ГЛАВА 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ
3.1. Система маркетингової інформації для прийняття рішень
Основні методи маркетингових досліджень, використовувані на практиці
Практикум: Приклади проведення дискусії у фокус-групі, глибинного інтерв'ю, опитування та аудиту роздрібної торгівлі
Організація маркетингових досліджень на підприємстві
Практикум: План маркетингового дослідження споживачів чаю та етапи його реалізації
Необхідність аутсорсингу в дослідженнях ринку
Практикум: Російський ринок маркетингових досліджень. До кого звернутися із запитом?
ГЛАВА 4. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Методологія розробки маркетингової стратегії
Основні напрями маркетингової стратегії
4.3. Види маркетингових стратегій залежно від ринкового попиту, рівня конкуренції і частки ринку
ГЛАВА 5. ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ асортименті підприємства
Етапи життєвого циклу товару і диверсифікація асортименту
Асортиментна стратегія і шляхи оптимізації товарного асортименту компанії
Аналіз існуючих підходів до виведенню інноваційного товару на ринок
Практикум: Маркетингове та фінансове обгрунтування виведення на ринок інноваційного товару (на прикладі сорбенту-мелиоранта «Чістозем»)
ГЛАВА 6. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Підходи і методи ціноутворення
Фактори ціноутворення
Практикум: Деякі особливості сприйняття цін нв борошняні кондитерські вироби споживачами у великих містах Россіі23
Цінові стратегії та їх застосовність на практиці
Практикум: Пропозиції щодо ціноутворення на паливо і додаткові послуги в компанії ВАТ «Лукойл»
Підходи до ціноутворення залежно від етапу життєвого циклу товару
Тактичні прийоми ціноутворення
Практикум: Використання тактичних прийомів ціноутворення в бізнесі
ГЛАВА 7. УПРАВЛІННЯ дистрибуція (ЗБУТОВОЇ МЕРЕЖЕЮ)
Поняття системи і каналів збуту (дистрибуції)
Управління каналом розподілу та види торгових посередників
Сучасні тенденції у розвитку каналів збуту і російська практика
Практикум: Канали збуту в торгівлі парфюмернокосметіческімі засобами
Франчайзинг: переваги, недоліки і застосовність в російській практиці
Практикум: Застосування франчайзингу на прикладі нижегородської компанії «Мяснов'»
ГЛАВА 8. ШЛЯХИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ І СПОСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
Розробка стратегії просування продукції на ринок
Реклама як основний інструмент просування і сучасний рекламний ринок
Різноманітність і ефективність методів прямої реклами
Практикум: Мовна маніпуляція в рекламі «Ельдорадо», «Техносила», «Світ», «Відео», «Партія», «Ікеа»
Практикум: Ринок зовнішньої реклами Росії
Різноманітність і ефективність методів непрямої реклами
Практикум: Приклади стимулювання сбитв
Директ- маркетинг: технології та ефективність
Практикум: Приклади ефективного використання прийомів директ-мвркетінга
Рів-матеріали
Практикум: Приклад просування продукції з допомогою мобільного стенду на території супермаркету
Event-маркетинг
«Паблік рілейшнз» як засіб маркетингової комунікації
Практикум: Приклади і способи використання PR в маркетингу 1.
Інтернет-технології у просуванні продукції
Практикум: Використання інтернет-технологій в маркетингу туризмі
Практикум: Реклама в мережі Інтернет: системи «Яндекс-директ» і «Бігун»
8.10. Розробка рекламної стратегії і складання медіаплану
Практикум: Рекламна стратегія бренду - карамель «Савінов»
ВИСНОВОК
ДОДАТКИ Анкета для відбору учасників фокус -груп
ДОДАТОК 2 Анкета вуличного опитування
ДОДАТОК 4 Запитальник для покупців чаю
Список літератури 1.
Маркетинг на підприємстві:
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина