Головна
ГоловнаПідручники по бізнесу → 
Міжнародний бізнес
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС
Єрохін В. Л. Міжнародне підприємництво: навч. посібник / В.Л. Єрохін. - М.: Фінанси і статистика; Ставрополь: АГРУС. - 392 с. 2008

У книзі розглядаються теоретичні основи міжнародного підприємництва, організаційно-правові та міжкультурні особливості підприємницької діяльності на світовому ринку; питання торгівлі товарами і послугами, функціонування спільного підприємництва, а також актуальні аспекти інтеграційних процесів і тенденцій інтернаціоналізації підприємницької діяльності. Враховуючи міжнародний характер підготовки навчального посібника, глава 14 «Міжнародне підприємництво в умовах торговельної лібералізації та інтеграції» дана також англійською мовою.

Для викладачів і студентів вузів, що навчаються за економічними та юридичними спеціальностями, а також широкого кола читачів, які цікавляться розвитком сучасного міжнародного підприємництва.

Шамне Микола Леонідович, Иншакова Олена Іванівна Програма дисципліни. ДІЛОВІ КУЛЬТРУРИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 2003

Програма дисципліни «Ділові культури в міжнародному бізнесі» складена відповідно до вимог (федеральний компонент) до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки дипломованого спеціаліста (бакалавра, магістра) по циклу «Загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни» державних освітніх стандартів вищої професійної освіти другого покоління, а також вимогами, що пред'являються НФПК до нових і модернізованим програмами навчальних курсів, розроблених в рамках програми «Удосконалення викладання соціально-економічних дисциплін у вузах »Інноваційного проекту розвитку освіти.