Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджмент → 
Міжнародний маркетинг
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
Буров А. С. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 284 с. 2004

Розглянуто найважливіші складові міжнародного маркетингу, що стосуються аналізу та прогнозування ринкової кон'юнктури, включаючи формування цін на світових ринках сировини, готової продукції і послуг з урахуванням і використанням принципів маркетингу .

В умовах обмеженої лібералізації зовнішньоекономічної діяльності російських підприємств і організацій до виходу їх на зовнішні ринки життєво необхідно визначати заздалегідь ефективність кожної зовнішньоторговельної операції відповідно до пропонованої в роботі методологією розрахунків.

Родченко В. В. Міжнародний менеджмент: Учеб. посібник. - 2-е вид., Стереотип. - К.: МАУП. - 240 с.: Ил. - Бібліогр.: С. 234-235. 2002

Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу "Міжнародний менеджмент". Проаналізовано питання міжнародного економічного співробітництва, нове в управлінні за кордоном, міжнародні системи якості, а також особливості менеджменту США, Японії, країн Західної Європи. Передовий зарубіжний досвід викладено виходячи з можливостей його використання в умовах України.

Для студентів усіх форм навчання, які вивчають дисципліну "Міжнародний менеджмент", викладачів вузів, керівників, фахівців, а також всіх, хто цікавиться проблемами менеджменту.