Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМаркетинг у бізнесі → 
« Попередня Наступна »
А.В. Коротков, І.М. Синяев. Управління маркетингом: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061500 «Маркетинг» - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 463 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Мікро-та макромаркетинг

В даний час в економічній літературі розглядаються такі поняття, як макромаркетинг і микромаркетинг. Виділення мікро-і макромаркетинга дозволить керівникам вітчизняних підприємств та їх підрозділів пильніше відстежувати будь-які зміни у зовнішній і внутрішньому середовищі, а отже, на більш якісному рівні задовольняти постійно мінливі потреби клієнтів.

Мікромаркетінг Мікромаркетінг являє собою розробку

стратегій маркетингу для одного сегмента або для індивідуальних

72 Частина I. Маркетинг як інтегруюча функція в прийнятті управлінських рішень

споживачів. Як правило, фірми звертаються до індивідуальних споживачам поштою або по телефону. Споживачів зазвичай виявляють, використовуючи адресні довідники.

Перевага Мікромаркетінг полягає в тому, що фірми можуть розробити пропозиції з урахуванням характеристик окремих споживачів. Але фірмам не слід порушувати права споживачів на особисту таємницю, якщо вони не використовують дані про індивідуальні характеристиках споживачів. Якщо список адресатів відсутня, тоді фірми вдаються до геодемографіческому аналізу, при якому виявляють сім'ї, аналізуючи поштові індекси та пов'язуючи їх з демографічними характеристиками.

Одним з різновидів Мікромаркетінг є маркетинг по замовленнях, тобто розробка товарів стосовно потребам індивідуальних споживачів. Компанії, які виробляють обладнання для контролю над забрудненням навколишнього середовища, наприклад, повинні моделювати такі системи з урахуванням специфікації окремих компаній.

При Мікромаркетінг досить обмежені можливості, щоб розпізнати і охопити індивідуальних споживачів і визначити витрати, пов'язані з розробкою продукції по замовленнях інді-відуальнигх споживачів. Мікромаркетінг більше застосуємо для продукції виробничого призначення, коли необхідно розробляти продукцію для окремих покупців і направляти зусилля маркетингу на цих покупців.

Макромаркетинг Макромаркетинг (у деяких джерелах - масовий маркетинг) - це цілісна стратегія маркетингу, що служить для охоплення якомога більшої частини ринку. Макромаркетинг заснований на аналізі й усвідомленні потреб на рівні суспільства, визначенні впливу цих потреб на прийняті державні рішення.

У зв'язку зі зростаючою сегментацією і формуванням більш широкого кола потреб споживачів масовий маркетинг в даний час став менш прийнятною стратегією. Але в той же час багато економістів дотримуються думки, що масовий маркетинг прибутковіший, так як компанія може домогтися економії, обумовленої масштабами виробництва і маркетингу. Одна рекламна кампанія значно дешевше розрізнених кампаній, розрахованих на різні сегменти ринку, виробництво однорідних виробів набагато економічніше виробництва різних товарів.

На сучасному етапі макромаркетинг ще не сформований як система. Для того щоб система макромаркетинга була сформована і могла ефективно працювати, державі необхідно виступати суб'єктом ринкових відносин. Будь успішно функціонуюча економіка має ядро ??у вигляді державних і мутціпальнигх підприємств, а також каналів розподілу для задоволення базових

Глава 3. Стратегічні рішення на функціональному рівні

державних потреб населення з низьким рівнем доходу. Перед Росією нині стоїть найважливіша проблема пошуку власної моделі розвитку. Така модель розвитку має формуватися одночасно з системою макромаркетинга.

Фундаментом макромаркетинга є дослідження потреб суспільства і формування на основі цих потреб напрямів їх ефективного задоволення. Провідником і реалізатором концепції макромаркетинга виступає держава, яка здійснює всі етапи відповідної маркетингової діяльності, закінчуючи аналізом досягнутих результатів.

Макромаркетинг може бути покладений в основу підвищення конкурентоспроможності товарів на державному рівні:

1) слід зберегти і розвинути пріоритет в досягнутих областях (розробка і виробництво озброєнь, космічної техніки) ;

2) доцільно концентрувати інвестиції в ті галузі (і навіть окремі підприємства), де вже створені передумови й умови виробництва конкурентоспроможної продукції. При цьому потрібне проведення незалежної оцінки (незалежними компетентними організаціями) конкурентоспроможності нових товарів (чи нових технологій) у системі макромаркетинга;

3) необхідно нормативне забезпечення конкурентоспроможності російських товарів.

Саме такими бачаться найбільш важливі завдання, які вимагають свого рішення в системі макромаркетинга.

Принципи макромаркетинга В основу створення системи макромаркетинга можуть бути покладені певні принципи:

- рівноцінності громадський і індівідуальньгх інтересів. Суспільні інтереси також первинні, як індивідуальні. Проблема полягає в пошуку оптимального поєднання особистого і суспільного, що є передумовою процвітання суспільства. При вирішенні цієї проблеми головне - це те, щоб знайти той рівень пропозиції економічних благ, який буде вигідний не тільки товаровиробнику і продавцю, але і суспільству в цілому, а також кожного споживача;

- підвищення якості життя суспільства в цілому і кожного індивіда окремо. Реалізація цього принципу повинна бути націлена на створення «суспільства високої якості життя»;

- ефективного використання ресурсів. Цей принцип знаходиться в тісному зв'язку з принципом підвищення якості життя;

- створення пріоритетних напрямків у розвитку науки, техніки і нових технологій. Тільки інноваційний шлях розвитку економіки Росії дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності країни. В даний час, коли наукові знання перетворюються у визначальний фактор виробництва, відсуваючи на

Частина I. Маркетинг як 14нтегрірунсшая функція в прийнятті управлінських рішень

другий план і капітал, і робочу силу, велике значення набуває вибір пріоритетних напрямів розвитку науки і технології. Ця проблема теж повинна вирішуватися в системі макромаркетинга і регулюватися державою.

Макромаркетинг і мале підприємництво Застосовуючи концепцію макромаркетинга до області підтримки малого підприємництва, дамо таке визначення. Макромаркетинг у сфері малого підприємництва - це комплексний підхід, який використовується при здійсненні політики розвитку сектора малого підприємництва, який полягає у всебічному дослідженні запитів малих підприємств та їх ефективному задоволенні допомогою формування науково обгрунтованої системи регулювання та підтримки малого підприємництва, що сприяє соціально-економічному успіху малих підприємств та країни в цілому.

Становлення сектора малих підприємств - це не самоціль, а необхідна умова трансформації всієї економіки, ефективної реструктуризації виробництва, вирішення проблеми зайнятості, зростання добробуту населення. Здорова економічна середовище може бути створена тільки на базі функціонування широкого прошарку малих підприємницьких структур, які здатні стимулювати конкуренцію, сприяти стабільності суспільства, формувати основу розвинутої соціально орієнтованої економіки шляхом створення середнього класу. Разом з тим, виступаючи особливим сектором економіки, малі підприємства здатні оперативно реагувати на динаміку попиту і насичувати ринок необхідними товарами і послугами, створювати робочі місця, забезпечувати високу окупність витрат, ефективно протидіяти свавіллю монополій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина