Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМотивація
ЗМІСТ:
Яковлєва Т. Г.. Мотивація персоналу. Побудова ефективної системи оплати праці. - СПб.: Пітер. - 240 с.: Ил., 2009

У пропонованому виданні представлені закрита і відкрита системи оплати праці на прикладі двох умовних підприємств, що виробляють роботи й послуги (в тому числі інтелектуальні), а також випускають продукцію. Мотиваційні системи оплати праці розроблено для різних категорій персоналу в основних структурних підрозділах підприємств (управліннях, департаментах, відділах, виробничих, комерційних, технічних, транспортних, адміністративних службах, цехах, бригадах і т. п.).

Основна увага приділена процесу розробки методичного документа «Положення про порядок оплати та стимулювання праці працівників», формалізує запропоновані системи оплати праці та має статус внутрішньофірмового закону.

Розглянуто два універсальних варіанту Положення про порядок оплати та стимулювання праці працівником, які можуть бути використані без додаткової переробки або служити основою для модифікацій, що враховують особливості будь-яких підприємств з їх специфічними організаційними структурами. Кожну із запропонованих систем оплати т руда можна використовувати для розрахунку винагороди працівників інших підрозділів, крім тих, на прикладі яких вона представлена.

Представлені методи формування та обов'язкові розділи в структурі Положення, вимоги до його оформлення. Наведені приклади документів, необхідних для розрахунку оплати праці працівників кожного структурного підрозділу підприємства, в тому числі КР1 для різних структурних підрозділів. Книга призначена для керівників підприємств, керівників і працівників фінансових, економічних служб, служб персоналу, приватних підприємців, інших осіб, зацікавлених в ефективній мотивації та адекватному винагороду працівників за працю.

Введення «Як організувати оплату праці, щоб вона стимулювала працівників трудитися з максимальною віддачею
Частина 1
Мотивація виконавців робіт і послуг. (Закрита система оплати праці)
1 * Мета та основні принципи створення системи винагороди за працю 1.1.
2 «Загальні положення 2.1.
3 »Класифікація працівників Підприємства 3.1.
4 «Порядок розрахунку індивідуальних фондів оплати праці працівників Підприємства
Розрахунок єдиного фонду оплати праці працівників Підприємства 5.1.
Розрахунок індивідуальних фондів оплати праці працівників функціональної групи 6.1.
7 * Розрахунок індивідуальних фондів оплати праці працівників адміністративної групи 7.1.
8. Розрахунок індивідуальних фондів оплати праці працівників транспортної групи 8.1.
9 «Розрахунок суми фонду оплати праці, що надходить у розпорядження дирекції Підприємства 9.1.
Додаток 1
Додаток 2
Частина 2
Мотивація виробництва і реалізації продукції »(Відкрита система оплати праці)
1 * Мета та основні принципи створення системи винагороди за працю 1.1.
2 »Загальні положення 2.1.
3. Порядок оплати праці працівників транспортного цеху 3.1.
4 «Порядок оплати праці працівників комерційної служби 4.1.
5 «Порядок оплати праці працівників служби безпеки 5.1.
6 »Порядок оплати праці працівників технічної служби 6.1.
7 * Порядок оплати праці працівників адміністративної служби 7.1.
8 * Порядок оплати праці працівників виробничих підрозділів
Додаток
Мотивація:
  1. Ю.Г . Одегов, Г.Г. Руденко, С.М. Апенько, А.І. Мерко. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: Навчальний посібник. Практичні завдання (практикум). - М.: Видавництво «Альфа-Прес». - 640 с. - 2010 рік