Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджмент → 
Мотивація
МОТИВАЦІЯ
Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, С.М. Апенько, А.І. Мерко МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: Навчальний посібник. Практичні завдання (практикум). - М.: Видавництво «Альфа-Прес». - 640 с. 2010

Розглянуто сучасні тенденції мотивації та стимулювання персоналу організацій усіх форм власності. У теоретичній час-ти основну увагу приділено особистості в економіці праці, людині як об'єкту економічного і соціального впливу, працівникові в системі економіки персоналу, роботі та її аналізу, основам трудової мотивації і впливу на неї організаційної культури, винагороді працівників, а також їх мотивації і стимулюванню.

Друга частина посібника присвячена практичним завданням (практикуму) з теорії та концепції мотивації, технології та методів мотивації, методиками вивчення мотивації і мотивів професійної діяльності.

Для студентів і аспірантів економічних і технічних вузів, керівників організацій та підприємств усіх форм власності, працівників підрозділів по мотивації і стимулюванню персоналу.

Яковлєва Т. Г. Мотивація персоналу. Побудова ефективної системи оплати праці. - СПб.: Пітер. - 240 с.: Ил. 2009

У пропонованому виданні представлені закрита і відкрита системи оплати праці на прикладі двох умовних підприємств, що виробляють роботи й послуги (в тому числі інтелектуальні), а також випускають продукцію . Мотиваційні системи оплати праці розроблено для різних категорій персоналу в основних структурних підрозділах підприємств (управліннях, департаментах, відділах, виробничих, комерційних, технічних, транспортних, адміністративних службах, цехах, бригадах і т. п.).

Основна увага приділена процесу розробки методичного документа «Положення про порядок оплати та стимулювання праці працівників», формалізує запропоновані системи оплати праці та має статус внутрішньофірмового закону.

Розглянуто два універсальних варіанту Положення про порядок оплати та стимулювання праці працівником, які можуть бути використані без додаткової переробки або служити основою для модифікацій, що враховують особливості будь-яких підприємств з їх специфічними організаційними структурами. Кожну із запропонованих систем оплати т руда можна використовувати для розрахунку винагороди працівників інших підрозділів, крім тих, на прикладі яких вона представлена.

Представлені методи формування та обов'язкові розділи в структурі Положення, вимоги до його оформлення. Наведені приклади документів, необхідних для розрахунку оплати праці працівників кожного структурного підрозділу підприємства, в тому числі КР1 для різних структурних підрозділів. Книга призначена для керівників підприємств, керівників і працівників фінансових, економічних служб, служб персоналу, приватних підприємців, інших осіб, зацікавлених в ефективній мотивації та адекватному винагороду працівників за працю.