Головна
ГоловнаПідручники по бізнесуПідприємництво → 
« Попередня Наступна »
Аніщенко А.В .. Засновник і його фірма. Від створення ТОВ до виходу з нього. М.: Вершина, 76 с. (З "Додатків" виключені неактуальні і застарілі правові акти)., 2007 - перейти до змісту підручника

Нематеріальні активи

Облік безоплатної передачі нематеріальних активів багато в чому аналогічний обліку основних засобів.

Відповідно до пункту 10 ПБУ 14/2000 "Облік нематеріальних активів" при їх отриманні первісна вартість, за якою вони приймаються до бухгалтерського обліку, визначається, виходячи з ринкової вартості на дату прийняття до обліку.

Якщо засновник має в статутному капіталі частку меншу або рівну 50%, то в податковому обліку, згідно з пунктом 8 статті 250 НК РФ, безоплатно отримане майно визнається позареалізаційних доходом платника податків.

Як і у випадку з основними засобами, в податковому обліку вартість безоплатно отриманого майна визнається доходом одноразово - у момент підписання сторонами акту прийому-передачі такого майна. Це випливає з підпункту 1 пункту 4 статті 271 НК РФ.

У бухгалтерському ж обліку відображення доходу здійснюється по мірі нарахування амортизації. Через це в бухгалтерському обліку виникає тимчасова різниця. Ця різниця призводить до утворення відкладеного податкового активу.

Приклад 27

У квітні 2005 року ТОВ "Магнум" безоплатно отримало від засновника, частка якого в статутному капіталі становить 35%, виключне право на товарний знак. Поточна ринкова вартість цього активу дорівнює 80 000 руб. У цьому ж місяці нематеріальний актив був прийнятий до обліку. Його амортизація нараховується лінійним способом, а строк корисного використання об'єкта був встановлений в 48 місяців.

У бухгалтерському обліку фірми були зроблені наступні проводки.

У квітні 2005 року:

Дебет 08 Кредит 98

- 80 000 руб. - Відображено отримання фірмою нематеріального активу;

Дебет 04 Кредит 08

- 80 000 руб. - Нематеріальний актив прийнятий організацією до обліку;

Дебет 09 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- 19200 руб. (80000 руб. Х 24%) - відображено виникнення відкладеного податкового активу.

Щомісяця з травня 2005 року і до закінчення строку корисного використання нематеріального активу:

Дебет 20 Кредит 05

- 1667 руб. (80 000 руб.: 48 міс.) - Нарахована амортизація нематеріального активу;

Дебет 98 Кредит 91

- 1667 руб. - Відбитий позареалізаційні доходи в розмірі нарахованої амортизації;

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 09

- 400 руб. (1667 руб. Х 24%) - відображено погашення відкладеного податкового активу.

Найчастіше засновники передають своїй фірмі не виняткове право на винахід, товарний знак, знак обслуговування тощо, а тільки невиключне право на використання цього об'єкта протягом певного періоду часу.

У цьому випадку облік помітно ускладнюється.

Так, наприклад, питання, пов'язані з правовою охороною та використанням винаходів, регулюються Патентним законом Російської Федерації від 23 вересня 1992 року N 3517-1. Згідно з підпунктами 1 і 2 статті 3 цього закону, право на винахід підтверджується патентом, що засвідчує пріоритет, авторство винаходу та виключне право на нього.

Відповідно до пункту 1 статті 10 Патентного закону, ніхто не має права використовувати запатентований винахід без дозволу патентовласника. А ось він може надати іншій особі (ліцензіату) таке право. Для цього укладається ліцензійний договір. У ньому прописується порядок використання винаходу ліцензіатом та ті платежі, які останній перераховуватиме власнику патенту за отримане право. Якщо ліцензіату надається невиключна ліцензія, то власник патенту має можливість видавати точно такі ж ліцензії і будь-яким іншим особам. Це прописано в пункті 1 статті 13 Патентного закону.

Якщо фірма отримує від засновника тільки право на використання нематеріального активу, то такі активи необхідно враховувати на позабалансовому рахунку в оцінці, прийнятої в договорі. Так наказує надходити пункт 26 ПБУ 14/2000 "Облік нематеріальних активів".

На жаль, у чинному Плані рахунків на цей випадок нічого не передбачено. Тому, на наш погляд, фірма може відкрити позабалансовий рахунок 012 і назвати його "Нематеріальні активи, отримані в користування".

Як ми вже багато разів писали вище, в пункті 8 статті 250 НК РФ сказано, що позареалізаційними доходами зізнаються доходи у вигляді безоплатно отриманого майна, робіт, послуг або майнових прав, за винятком випадків, зазначених у статті 251 НК РФ. Чи можна в ситуації, що розглядається скористатися пільгою підпункту +11 параграфа 1 статті 251 НК РФ? А ось виходить так, що не можна. Справа в тому, що під майном в НК РФ розуміються види об'єктів цивільних прав (за винятком майнових прав), що відносяться до майна відповідно до ДК РФ. Так сказано в пункті 2 статті 38 НК РФ.

А право користування нематеріальним активом, на відміну від отримання самого нематеріального активу, - це майнове право. А дохід у вигляді майнового права, отриманого організацією безоплатно, слід врахувати з метою оподаткування прибутку незалежно від розміру вкладу засновника у статутному капіталі його фірми.

Але виникає питання: а що, власне кажучи, в даному випадку слід вважати доходом?

По-перше, відповідно до статті 41 НК РФ, доходом визнається економічна вигода в грошовій або натуральній формі, що враховується в разі можливості її оцінки й у тій мірі, в якій таку вигоду можна оцінити.

Тут вигодою можна вважати величину тієї суми, яку фірмі не доведеться платити за отримання ліцензії на право використання нематеріального активу в загальному порядку.

По-друге, у разі отримання доходу у натуральній формі його розмір слід визначати, виходячи з ринкової ціни. Таким чином, неважко зрозуміти, що в ситуації, що розглядається зазначений дохід слід визнавати в податковому обліку щомісяця, орієнтуючись на ринкову вартість згаданої ліцензії.

Таким чином, виходить, що безоплатне отримання права на використання нематеріального активу в бухгалтерському обліку як дохід не відображається, а от у податковому зовсім навпаки.

Це означає, що в бухгалтерському обліку виникає постійне податкове зобов'язання.

Згідно з пунктом 7 ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток" та Інструкції про застосування Плану рахунків, постійні податкові зобов'язання відображаються в бухгалтерському обліку проведенням:

Дебет 99 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток".

Після того як термін ліцензійного договору, на основі якого фірма безкоштовно користувалася нематеріальним активом, що належить засновнику, закінчиться, цей актив має бути списаний з позабалансового рахунку 012.

Приклад 28

ТОВ "Данко" в серпні 2005 року безоплатно отримало від свого засновника Фомічова, частка якого в статутному капіталі фірми становить 55%, невиключне право на використання винаходу . Передача оформлена ліцензійним договором строком на 1 рік.

Узгоджена сторонами вартість отриманого права склала 160 000 руб. Ринкова вартість аналогічної ліцензії - 6000 руб. на місяць.

Для відображення операції в обліку в План рахунків фірми був додатково введено позабалансовий рахунок 012 "Нематеріальні активи, отримані в користування".

У бухгалтерському обліку товариства було зроблено такі проводки.

У серпні 2005 року:

Дебет 012

- 160 000 руб. - Прийнято до обліку право користування нематеріальним активом.

Щомісяця протягом терміну дії ліцензійного договору:

Дебет 99 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- 1440 руб . (6000 руб. Х 24%) - відображено виникнення постійного податкового зобов'язання.

У серпні 2006 року:

Кредит 012

- списано з позабалансового обліку право користування нематеріальним активом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =