трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Політологія → 
Глобалістика → 
« Попередня Наступна »

Моральні принципи-діяльності в людині

Релігійні заповіді і проповіді Вирі-

совиваются принципи моральної пове ,

дення та діяльності (створення умови

існування) людини і суспільства. 1. Людина, скуштувавши від дерева пізнання і тим самим порушивши заборони, обумовив шлях до необхідності самостійного пізнання природного порядку в світі, і він повинен йти по ньому до кінця. «На початку було слово» - слово Розуму, слово Інтелекту, слово Творця, а потім відбувалися дії. Так повинно відбуватися і в мирському житті: спочатку підготуй та вдосконалюй свій внутрішній стан, свою моральність, самоорганізуясь їх у вірі, культурі, освіті, розумі, пізнанні, а тільки після цього приступай до практичної діяльності. А не навпаки: спочатку отримуй блага, а залишок використовуй для підтримки моральності. Чи не запрягаємо ж ми кінь ззаду воза.

4.4 Не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом.

(Євангеліє від Матвія)

9.10 ... і пізнання Святого - розум.

(Притчі Соломонові)

11.2 І почнет на ньому ... дух мудрости й розуму, дух сосвета і фортеці, дух пізнання та страху ...

(Пророк Ісая)

12.3 А розумні будуть сяяти, як світила небозводу, і багатьох до праведности - як зірки, навіки, назавжди.

(Пророк Даниїл)

Ейнштейн якось сказав: «Моя релігія - це глибока відчута впевненість в існуванні Вищого Розуму, який відкривається нам в доступному пізнанні світу».

186

I. Соціоцентрічний світ: розломи в цивілізації

2. Не можна руйнувати природний порядок, а треба вживатися своїми діяннями в нього, шукати своє місце в природному порядку, сприяти зростанню і поліпшенню його самоорганізації через зростання і вдосконалення свого внутрішнього стану. Спільність дій приносить спільний примноження результат.

7.16 По плодах їх пізнаєте їх. Збирають виноград на тернині або фіги із будяків?

7.18 Не може дерево добре приносити плоди худі, ані дерево зле плодів добрих родити.

(Євангеліє від Матвія)

3.13 ... нічого не вимагайте вам звелено.

12.15 ... Стережіться зажерливості, бо життя людини не залежить від достатку маєтку.

(Євангеліє від Луки)

1.25 А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той, будучи не слухачем забудькуватим, але виконавець діла, буде блаженний у своїй дії.

(Послання святого апостола Якова)

Як бачимо, споживання без творення усіма релігіями розглядається як зло.

3. Треба порівнювати ефект діяльності при збереженні або примноженні природного порядку через відношення добра до зла, творення до руйнування. Слід пам'ятати, що життя існує, коли добро перемагає (перевершує) зло.

12.21 Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.

(Послання римлянам апостола Павла) 16.10 Вірний в малому і в великому вірний, а невірний в малому і в великому несправедливий.

12.48 Тож від кожного, кому дано багато, багато і буде потрібно, і кому багато довірено, з того більше стягнуть.

(Євангеліє від Луки)

1.14 І Слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди ...

(Євангеліє від Іоанна)

4.17 Отож, хто знає робити добро і не робить, тому гріх.

(Послання святого апостола Якова)

Всі релігії світу вторять один одному про етику поведінки людей у ??природному світі.

4. Завжди попереду результат всіх діянь - приріст рівня внутрішнього стану (рівня самоорганізації) людини, суспільства і що вміщається їхнього середовища (природи), а вже потім - споживання.

Результат - це добро, це потенціал майбутнього, а споживання - зло, тому що споживання руйнує частину результату. Добро і зло визначається по всьому колу змін в природному порядку. Не можна досягти істини при необмеженій споживанні, але можна при необмеженій результаті.

3. Світ економіки

187

Слід узгоджувати діяльність природних сил і діяльність людини і суспільства, зіставляючи їх результати, щоб творче та раціональне превалювало над руйнівним і ірраціональним, як добро перевершує зло . Таке перевага лежить в основі будь самоорганізації.

Релігія як особливий світогляд не тільки виступає в ролі філософського пізнання світу, а й визначає шляхи розвитку суспільства, сутність людського буття. Релігія ще в давні часи була організуючою силою і вела суспільство щодо цілеспрямованого шляху життя і діяльності. Релігійні уявлення і почуття людини тісно пов'язані з практичною діяльністю, поведінкою в побуті, а також почуттями, настроями, традиціями. Релігія мала і зараз має важелі в процесах пізнання людиною природних явищ. Поява у людини можливості мислити абстрактно, тобто виокремлювати в мисленні загальне, істотне і необхідне, відволікаючись від одиничного, несуттєвого і випадкового, сприяло розвитку теоретичного пізнання. Релігія нам каже, що людина нарівні з усім природним світом створений і запрограмований як самоорганізована система, що характеризується взаємодією зовнішнього і внутрішнього середовищ. Виходячи з цього виділимо три найважливіші положення.

1. Цільова установка на стабілізацію і розвиток з переходом з одного нерівноважного стану в інший дана всім, хто знаходиться в природній системі. При цьому стабілізація повинна переходити в еволюційному режимі, і йому підкоряються всі, що і хто знаходиться на Землі.

2. Людина включений у природне зв'язок явищ і підпорядковується біофізичним, біохімічним і фізіологічним закономірностям, тобто має загальне з усіма біологічне начало. Всі процеси енергетичного обміну єдині у Всесвіті і взаємозалежні один з одним, а тому людина у своєму природному розвитку підпорядковується закономірностям Всесвіту.

3. Людина не тільки самостійно існує Землі, але його об'єднує спільна праця в співтоваристві людей, флора і фауна. Він виконує свою приватну, певну загальною системою роль з енергетичного обміну і не має права руйнувати цю систему, розвиваючи штучні процеси.

Як показує аналіз істоти релігій, вони визначають місце і значення людини в процесі енергетичного обміну, що відбувається у Всесвіті, ведуть його по необхідної праведної дороги, орієнтуючи на виконання своєї ролі в навколишньому середовищі.

Релігійне поняття добра і зла повністю повторює природні основи обмінних процесів, таких, як самоорганізація, творіння і дезорганізація, деградація. Поняття про добром і злом досить різні у різних народів у різні епохи. Але є і щось спільне - бажання жити і чинити якнайкраще і уникати злого, шкідливого.

188

I. Соціоцентрічний світ: розломи в цивілізації

По буддизму, все в світі пов'язано з нескінченним рухом «драхм» (духовно-матеріальних частинок).

Наслідком їх компетентності є людина, тварини, предмети. Смерть пов'язана з розпадом, який дозволяє створювати комбінації життя. Але переродження «драхм» залежить від добрих і поганих вчинків у житті. Це і є уявлення про природне обміні та протидію добра і зла.

Чи розуміє людина свою відповідальність за виконання своєї найважливішої ролі на Землі? У далекі часи людина чи інтуїтивно, чи керуючись генетичною пам'яттю предків відчував своє призначення на Землі. Або ж йому тоді передавалися цільові установки, або він краще представляв свої кордони буття, або був менш гордий, ніж в наші дні, коли проголосив свою життєву мету, не боячись опору середовища у вигляді спірного положення: домогтися задоволення необмежених і все зростаючих потреб у благах за умови обмеженості ресурсів [112].

Як можна домогтися необмежених успіхів при нестачі ресурсів? Чи дозволить це зробити навколишнє нас природне середовище, населена безліччю живих організмів, з якими людина спільно виконує свою роль на Землі? Хіба тільки за рахунок майбутніх поколінь, за рахунок скорочення своєї ж життя?

Великомасштабне нарощування продуктивних сил на базі високих технологічних, технічних систем і енергоозброєності призвело до того, що людство вже зараз, а в майбутньому тим більше, приречене на багаторазове збільшення обсягів виробництва, на азартний грабіж ресурсів Землі. Який же з цього вихід? Необхідно негайно вжити економічну концепцію, спрямовану на збереження зовнішнього і внутрішнього середовища свого проживання. Сукупність поклику понад, заклику природи - це встановлення ролі людини і меж його розвитку в системі планети Земля.

Цільові установки Всесвіті існують для всіх систем, складових її, в тому числі і для людини. Чому ми ставимо під сумнів передачу установок по вертикальних зв'язків від космосу до людини? Не сумніваємося ж ми тепер в передачі таких установок від чоло століття до людини через субмікроскопічних ген, в якому закладена така маса інформації, що вона вражає нас. Саме через неї передаються сотні параметрів: колір очей і волосся, тембр голосу, хода, здоров'я, хвороби і навіть родимка на щоці. Інша справа - можливість коригування параметрів спадковості, яка відбувається під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища, але це питання слідства, а не причинності.

Релігія і з'єднує людину з Небом, з Космосом, з неосяжної Всесвіту. Вона волає до розуму людини, прагне досягти його душі. Про що ж говорить нам церква, що проповідує вона в миру вже протягом багатьох років. Виявляється, в тому числі і про те, про що ми тільки що говорили: про роль людини на Землі, його поведінці в загально

3. Світ економіки

189

стве, про кордони розумного, про любов до ближнього, до всього, що оточує його.

Повернутися в Едемський сад вигнаний звідти людина може тільки тоді, коли розвине свою духовність до високого рівня, коли досконало пізнає добро і зло, коли добро в діях його буде перевершувати зло, і плід з дерева життя сам розкриє йому таємниці буття.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина