трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Підручники по бізнесу → 
Інвестування → 
« Попередня Наступна »

Оптимізація інвестиційного портфеля

Рішення проблеми оптимального розподілу часток капіталу між цінними паперами, що зводить загальний ризик до мінімального рівня, та складання оптимального портфеля було запропоновано в 50-ті роки ХХ століття американським ученим Г. Марковицем. Формалізована модель Г. Марковіца, а також розроблена на початку 60-х років модель В Шарпа, дозволяє домагатися формування такого інвестиційного портфеля, який би відповідав потребам і цілям кожного індивідуального інвестора. Як будь-яка формалізована модель, зазначені моделі мають ряд припущень і можуть бути реалізовані тільки за певних умов (на вітчизняному фондовому ринку не все є умови).

У 1952 р. американський економіст Г. Марковіц опублікував статтю "Portfolio Selection", яка лягла в основу теорії інвестиційного портфеля1. Г. Марковіц виходив з припущення про те, що інвестування розглядається як одноперіодовий процес, тобто отриманий в результаті інвестування доход не реінвестується. Іншим важливим вихідним положенням в теорії Г. Марковіца є ідея про ефективність ринку цінних паперів. Під ефективним ринком розуміється такий ринок, на якому вся наявна інформація трансформується в зміну котирувань цінних паперів; це ринок, який практично миттєво реагує на появу нової інформації.

У своїх теоретичних дослідженнях Марковіц вважав, що значення прибутковості цінних паперів є випадковими величинами, розподіленими по нормальному (гауссовскому) закону. У цьому зв'язку Марковіц вважав, що інвестор формуючи свій портфель, оцінює лише два показники E (r) - очікувану прибутковість і а - стандартне відхилення як міру ризику (тільки ці два показники визначають щільність ймовірності випадкових чисел при нормальному розподілі). Отже, інвестор повинен оцінити прибутковість і стандартне відхилення кожного портфеля і вибрати найкращий портфель, який найбільше задовольняє його бажання - забезпечує максимальну прибутковість r при допустимому значенні ризику а. Який при цьому конкретний портфель віддасть перевагу інвестор, залежить від його оцінки співвідношення "прибутковість-ризик". 3.1

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина