Головна
ГоловнаПсихологія → 
Організаційна психологія та психологія праці
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ
AB Карпов, Є.В. Маркова Психологія стилів управлінських рішень. Навчальний посібник / Інститут «Відкрите суспільство». Ярославль 2003

У посібнику представлені матеріали дослідження стильових механізмів реалізації провідної управлінської функції - функції прийняття рішень. Дослідження індивідуального стилю діяльності - один з етапів психологічного аналізу будь-якої діяльності. В даний час саме стиль діяльності менеджера розглядається як основна детермінанта ефективного управління. Общедеятельно-стние управлінський стиль - інтеграція функціонально залежних стійких способів і прийомів організації діяльності керівника в поліваріативності управлінських ситуаціях. Серед ситуацій, що виникають в управлінській діяльності, гранично важливі ситуації, що вимагають прийняття рішень.

Детальне вивчення стилів прийняття ^ рішень в управлінській діяльності проводиться з позицій авторської індивідуально-типологічної моделі. У посібнику представлений опитувальник, що дозволяє діагностувати стиль прийняття управлінських рішень, дана докладна інтерпретація кожного з аналізованих стилів.

Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Організаційна психологія і психологія праці», менеджерів, консультантів, викладачів психологічних факультетів.

Вересів М.М. Формула протистояння, або Як усунути конфлікт у колективі: Книга для керівника / М.М. Вересів. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Московський психолого-соціальний інститут: Флінта. - 112 с. 2003

У книзі розглядаються психологічні механізми виникнення і розвитку конфліктів у колективі. Автор, фахівець у галузі психології управління, пропонує оригінальну методику подолання конфліктів, побудовану на психологічних закономірностях. Книга написана жваво і доступно.

Для керівників, менеджерів і всіх, хто цікавиться питаннями забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі.