Головна
Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційне поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджмент → 
Організаційна поведінка
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПОВЕДІНКА
Резник С. Д., Игошина І. А. Організаційна поведінка: Инфра-М; М. 2010

Навчальний посібник підготовлено для методичного забезпечення практичних занять з курсу «Організаційна поведінка» і містить комплекс ділових ігор, тестів і конкретних ситуацій для розвитку практичних навичок в галузі організаційного веління.

Для студентів спеціальності «Менеджмент організації» та інших економічних спеціальностей.

Рамперсад Х'юберт К. Загальне управління якістю: особистісні та організаційні зміни. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес». - 256 с.: Ил. 2005

Загальне управління якістю (TQM), основою якого є безперервне вдосконалення, вже довело свою ефективність як метод поліпшення роботи організацій. Х'юберт Рамперсад розширює рамки TQM за рахунок аналізу проблем особистого вдосконалення всіх співробітників організації і призводить наочні приклади впровадження TQM в компаніях. Прочитавши цю книгу, ви краще дізнаєтеся себе, зрозумієте, які умови вам потрібні для найбільш ефективної роботи, навчитеся працювати в команді, виступати в ролі наставника, справлятися з опором людей змінам і зумієте надати процесу поліпшення упорядкований і комплексний характер.

Книга призначена для керівників організацій, консультантів, викладачів і студентів бізнес-шкіл і вузів.

Карташова Л.В., Ніконова Т.В., Соломанідіна Т.О. Організаційна поведінка: Підручник. - М.: ИНФРА-М. - 220 с. - (Серія «Вища освіта»). 2001

У сучасних умовах мистецтво управління людьми стає вирішальною умовою, що забезпечує конкурентоспроможність підприємств і стабільність їх підприємницького успіху. Саме тому в даному підручнику проблеми особистості, групи і організації розглядаються в тісному взаємозв'язку один з одним і питаннями підвищення ефективності виробництва, зміцнення дисципліни і скорочення плинності кадрів. Центральне місце в даному виданні займають такі важливі практичні питання, як здібності та особистісні якості працівників, їх задоволеність і ставлення до праці, мотивація, взаємодія та групове прийняття рішень, лідерство і владу, конфлікти та переговори, стрес, управління змінами і розвитком організації.

Підручник призначений для студентів, аспірантів і викладачів як державних, так і недержавних вузів.