трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Політологія → 
Політична режими і системи країн → 
« Попередня Наступна »

Відкриття та початок діяльності маджліс ісламської ради

Із закінченням виборів 7 хурдада 1359 Г./1980 р. почав свою роботу перший Маджлис ісламської ради після революції. Починаючи з цього часу вибори маджліс проводяться один раз на 4 роки при кворумі щонайменше у дві третини від загального числа депутатів, з-лайливих народом. Вся діяльність маджліс ісламської ради здійснювалася відповідно до внутрішнього регламенту маджліс ісламської ради, який спочатку був кодифіковано, а потім і затверджений Революційним Радою в 1362/1983 р. при кворумі у дві третини від загального числа депутатів маджліс в якості докладного регламенту, розглянутого в статті 65 Конституції в 12 розділах і 187 параграфах. У законну силу регламент вступив після затвердження його Радою зі спостереження за виконанням Конституції 43.

Перше питання, яке було розглянуто після відкриття маджліс ісламської ради, стосувався умов проведення засідань маджліс та органів його управління. Згідно обговорюваного регламентом Маджлис ісламської ради з початку своєї діяльності і до закінчення кожного чотирирічного періоду складається із трьох президій: старійшин, тимчасового та постійного 44. 1.

Президія старійшин

Цей президія складається з 4 членів: голови, його заступника в похилому віці і двох секретарів молодші. Їх вибори здійснюються за адміністративним положенню маджліс на підставі офіційного посвідчення особи, при цьому депутати не повинні втручатися в їх вибір. У коло прав та обов'язків президії входить проведення першого засідання, організація церемонії приведення депутатів до присяги, контроль за виборами тимчасових президій, проведення жеребкування для поділу всіх депутатів на 15 мандатних комісій. На церемонії приведення до присяги глава старійшин маджліс зачитує текст присяги, депутати, стоячи, хором повторюють її і підписують її текст (представники релігійних меншин приносять цю присягу із згадкою свого Священного писання). 2.

Тимчасові президії

Президія складається з 12 членів, обраних відносною більшістю голосів депутатів маджліс після його відкриття, приведення депутатів до присяги та проведення одного-двох засідань Президією старійшин. У президії одна людина є головою, двоє - його заступники, шестеро секретарів і троє керуючих справами. Термін повноважень їх мандата затверджується з кворумом у дві третини голосів від загального числа депутатів маджліс і може закінчитися після закінчення двох місяців. 3.

Постійні президії

Цей президію обирається услід за закінченням діяльності тимчасової президії строком на один рік відносною більшістю голосів від загального числа депутатів шляхом їх таємного голосування. Число членів даного президії також складають 12 осіб: голова, 2 заступника, 6 секретарів, 3 керуючих справами.

При виборах голови даного Президії в першому турі має проголосувати абсолютна більшість депутатів, тобто 50% плюс один голос. Якщо в першому турі голова не обрано, у другому турі буде досить відносної більшості голосів депутатів. Інші ж члени президії визначаються відносною більшістю голосів від загального числа депутатів.

Члени Президії старійшин і тимчасової президії вдруге можуть висунути свою кандидатуру на членство в постійних президіях з придбанням достатньої кількості голосів. Зазвичай члени тимчасових президій, набираючи під час виборів відносну більшість голосів, стають членами постійних президій. Після завершення виборів в постійний президія він здійснює контроль за проведенням засідань і діяльністю маджліс. 4.

15 філій Мандатної комісії та Комісія з розслідування

Після офіційного відкриття зборів під контролем Президії старійшин маджліс депутати зборів за жеребом поділяються на 15 рівних за чисельністю філій, або комісій.

Кожна філія складатиметься з 17 членів, має президія, що складається з одного голови, двох помічників, одного прес-секретаря і двох керуючих справами, які обираються відносною більшістю голосів серед членів цього ж філії за умови, що число голосів складе не менше однієї третини голосів від загальної кількості присутніх депутатів. Кожна філія має право створити, в свою чергу, свої сектора. Однак право прийняття рішень залишається за головними філіями. Основне завдання Мандатної комісії-розгляд та вручення депутатських мандатів членам маджліс. Відповідно до закону про керівництво маджліс депутатський мандат затверджується і вручається під контролем Ради маджліс в порядку алфавітній черговості.

Ця комісія, розглянувши достовірність мандата і повноважень депутата, виносить рішення про висловлення вотуму довіри чи недовіри щодо розглянутої кандидатури. Комісія також покладає на себе відповідальність за додаткові функції, про виконання яких доповідають маджліс доповідач комісії або два заступника її голови. Найважливішою додатковим завданням комісії є вибори президії комісії, створення філій комісії, поетапний доповідь про діяльність комісії з розгляду депутатських мандатів. Після закінчення роботи з розгляду і врученню депутатських мандатів у цілому діяльність даної комісії закінчується, але її існування триває до закінчення роботи парламенту даного скликання, щоб, згідно з регламентом, розглядати всі надходять від депутатів запити у разі отримання ними відмови у видачі депутатського мандата.

Крім 15 комісій створюється також Комісія з розслідування на чолі з президією, що складається з 15 постійних і 15 тимчасових членів, висунутих з представників 15 мандатних комісій. У сферу повноважень цієї комісії входять розслідування мотивів відхилення запиту у видачі депутатських мандатів членам комісій, а також розгляд протестів на загальних і відкритих засіданнях маджліс ісламської ради. Остаточне рішення по надійшов звіту комісії щодо депутатських мандатів приймає Маджлис ісламської ради. У той час як справу за депутатському мандату знаходиться у розгляді Комісії з розслідування або у відповідному філіалі, депутат не має права голосу, якщо тільки не буде викликаний для дачі пояснень та проголошення промови. Незважаючи на те що мандат схвалюється в комісії з 15 філій, остаточно він буде мати силу тільки після звіту комісії на відкритих засіданнях маджліс ісламської ради, в тому випадку якщо ніхто не висловиться проти його прийняття. Якщо мандат буде відхилений в комісії з 15 філій в силу критичних зауважень або протестів депутатів, справа буде доручено комісії на подальший розгляд. Ця комісія подібно прокуратурі розглядає всі обставини і причини виниклої ситуації по надійшли запитам і документам позивача або його представника. Після того як справа буде поставлена ??на голосування, звіт про результати відправляється в Маджлис, який подібно вищої судової інстанції приймає остаточне рішення про відхилення або схвалення депутатського мандата. Депутат, що отримав відмову на отримання мандата, позбавляється права на будь протест або заперечення. Коли ж його мандат схвалюється, він приймає повноваження народного депутата і більше не належить одному виборчому округу. Починаючи з цього часу, володіючи депутатською недоторканністю, він приступає до виконання своїх законних обов'язків. 5.

Внутрішні комісії маджліс ісламської ради

За внутрішнім регламентом маджліс ісламської ради для доцільного розподілу обов'язків та забезпечення контролю за їх правильним виконанням, а також прийняття відповідних рішень було передбачено створення двох типів комісій: постійних і тимчасових.

Постійні комісії тісно співпрацюють у вирішенні особливих завдань з МВС та організаціями, які, в свою чергу, підкоряються уряду. Тимчасові комісії створюються виключно для розгляду особливих питань і після їх вирішення розпускаються.

Згідно з чинним регламентом найважливіші комісії маджліс ісламської ради наступні: 1.

По справах економіки та фінансів; 2.

За освітою; 3.

По справах планування та бюджету; 4.

По справах нафти; 5.

По справах права та юстиції; 6.

По справах оборони; 7.

Праці та соціального захисту; 8.

По справах охорони здоров'я та благополуччя; 9.

По справах соціального забезпечення, Червоного Півмісяця; 10.

По справах зв'язку та телекомунікацій; 11.

По справах енергетики; 12.

По справах торгівлі і розподілу; 13.

По справах сільського господарства та благоустрою сільській місцевості; 14.

По справах адміністрації Президента; 15.

З питань статті 90 Конституції; 16.

За складання статуту маджліс, його діяльності та кадрам; 17.

По справах бюджету, рахункової палати і фінансів маджліс; 18.

По управлінню громадськими та адміністративними справами і працевлаштування; 19.

По справах зовнішньої політики; 20.

По справах рад та внутрішніх справ країни; 21.

По справах промисловості і корисних копалин; 22.

По справах культури та вищої освіти; 23.

За запитами; 24.

По справах органів революції; 25.

По справах містобудування, житла, доріг і транспорту; 26.

По справах культури та ісламської орієнтації; 27.

Тимчасові або спеціальні комісії подібно комісії по банківській системі.

І комісії, які скасовані на сьогоднішній день: 1.

По благоустрою територій; 2.

Спеціальна комісія з інформаційних проектів та безпеки країни; 3.

Спеціальна комісія з перегляду законів Революційної ради.

Розподіл депутатів по комісіях здійснюється на основі їх освіти, досвіду і спеціалізації рішенням мандатних комісій та Президії маджліс. До складу кожної комісії входить від 7 До 13 членів, комісія з питань статті 90 Конституції складається з 31 людини, комісія з розгляду законів Революційної ради-з 21 депутата. Тимчасові та спеціальні комісії можуть складатися з 5-11 чоловік, обраних самим маджліс. Всі комісії включають в себе президій, члени яких обираються строком на один рік з представників тієї ж комісії на засіданні першого скликання. Президія очолює голова, в його підпорядкуванні знаходяться два його помічника, один прес-секретар і два керуючих справами. Згідно з параграфом 33 внутрішнього регламенту в коло прав та обов'язків даних комісій входять перегляд, зміна і доповнення державних програм і законодавчих проектів, які готуються і подаються депутатами або Вищою радою провінцій відповідно до положень Конституції в сфері своєї компетенції в Маджлис ісламської ради безпосередньо або через уряд . Маджлис ісламської ради, в свою чергу, розглянувши дані проекти, виносить рішення. Рішення не повинні суперечити правилам і законам країни. У разі їх невідповідності нормам ісламу і законам країни Маджлис ісламської ради представляє свої проекти 45.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина