Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментОснови маркетингу
ЗМІСТ:
Мхітарян С.В.. Галузевий маркетинг / Мхітарян С.В. - М. Ексмо . - 368 с. - (Вища економічна освіта)., 2006

Сучасна теорія маркетингу грунтується на багатому досвіді ринкової діяльності, накопиченому багатьма компаніями за останні півстоліття і узагальненому провідними маркетинговими аналітиками. Яким чином теоретичні постулати маркетингу використовуються в різних галузях економіки - на споживчих ринках продовольчих і непродовольчих товарів, на ділових ринках промислових товарів, на ринках страхових, банківських та інформаційних послуг? Якою мірою можливе застосування принципів маркетингу, заснованих переважно на зарубіжному досвіді, в умовах російського ринку? Відповіді на ці та інші питання можна знайти в цій книзі. У ній також містяться виразні і яскраві приклади ринкової діяльності підприємств - лідерів у різних галузях.

Для фахівців в області маркетингу, викладачів і студентів за спеціальностями «Маркетинг» і «Менеджмент».

Передмова
Основні принципи управління маркетингом на підприємстві
Місія та стратегічні цілі підприємства
Структура управління маркетингом на підприємстві
Аналіз маркетингового середовища
Стратегічний маркетинг
Комплекс маркетингу
1.6. Реалізація маркетингових планів і контроль
РЕЗЮМЕ
Маркетинг на споживчому ринку
Специфіка споживчого ринку
Мерчандайзинг - маркетинг в торговельній точці Концепція мерчандайзингу
Вивчення поведінкової реакції покупців на споживчому ринку
Торговий дім «Перехрестя»
Компанія «ІКЕА» в Росії
РЕЗЮМЕ
Промисловий маркетинг
Специфіка ринку підприємств
Організація продажів на ринку підприємств
3.3. Компанія Schneider Electric
Компанія «Інтерелектрокомплект»
Компанія Pilkington
РЕЗЮМЕ
Специфіка маркетингу послуг
Природа й основні характеристики послуги
Класифікація послуг
Страховий маркетинг
Специфіка страхового ринку
Стратегічний маркетинг у страхуванні
Комплекс маркетингу в страхуванні Структура страхової послуги
Компанія « Ингосстрах »
Банківський маркетинг
Специфіка ринку банківських послуг
Стратегічний маркетинг в банківській сфері
Комплекс маркетингу в банківському підприємництві
Маркетингові служби банку
Національний банк розвитку
Маркетинг інформаційно-довідкових ресурсів
Специфіка ринку інформаційно-довідкових ресурсів
Довідники лікарських засобів
Компанія «Яндекс»
Післямова
Література 1.
Основи маркетингу:
  1. Єгорова М. М., Логінова Є. Ю., Швайко І.Г.. Маркетинг. Конспект лекцій. 160стор. - 2008 рік
  2. Н.Я. Колюжновая, А.Я. Якобсона. Маркетинг: загальний курс: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за напрямом 521600 «Економіка». - М: Изд-во Омега-Л. - 476 с. - (Вища економічна освіта) - 2006
  3. А.П. Панкрухин. Маркетинг: Учеб. для студентів Гільдія маркетологів. - 3-е изд. - М. : Омега-Л. - 656 с. - 2005 р.
  4. Т.А. Бурцева, В.С. Сизов, О.А. Цень. Управління маркетингом: Навчальний посібник. - 271 с. - 2005
  5. Н.К.Моісеева, М.В.Конишева. Управління маркетингом: теорія, практика, інформаційні технології: Учеб. посібник.-М.: Фінанси і статистика. - 304 с: ил . - 2005 р.
  6. Бєляєв В.І.. Маркетинг: основи теорії та практики. М.: Кнорус, 2005. - 672 с. - 2005 р.
  7. ЦАХАЛ Р. К., Муртузаліева Т. В., Алієв С. А.. Основи маркетингу. - М.: Видавництво «Іспит». - 2005 р.
  8. І. Л. Акуліч. Маркетинг: - Підручник. - 2-е вид., пе-рераб. та доп. - Мн.: Виш. шк., - 447 с. - 2002 рік
  9. І.А.Тогунов. Маркетинг: філософія моделювання. - Володимир. - 172 с. - 1999 рік
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина