трусы женские хлопок купить
Meditsiin uuringute
Головна → 
Політологія → 
Глобалістика
ЗМІСТ:
І.А. ВАСИЛЕНКО. Політична глобалістика: Навчальний посібник для вузів. - М.: Логос. - 360 с., 2000

Висвітлюються предмет і основні проблеми політичної глобалістики. Розкривається наукове значення цивілізаційної парадигми в глобальному політичному аналізі. Розглядаються різні теоретичні моделі світу в концепціях провідних учених. Особлива увага приділяється порівняльному аналізу сучасних світових цивілізацій. Представлені прогнозні оцінки світового розвитку в XXI столітті. Містить питання для обговорення, програму курсу політичної глобалістики, словник термінів, велику бібліографію.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами і спеціальностями: «Політологія», «Міжнародні відносини», «Міжнародна журналістика», «Соціологія міжнародних відносин», «Екологія» і «Світова економіка». Представляє інтерес для фахівців у галузі політології, геополітики та міжнародних відносин.

ПЕРЕДМОВА
Введення
АКТУАЛЬНІСТЬ глобальне бачення: У пошуках втраченого МАЙБУТНЬОГО
Глава 1 ПОЛІТИЧНА глобалістики НА ПУТЯХ ПОЗНАНЬ
1.1. Історія виникнення науки про глобальний світ
1.2. Визначення предмета і методу політичної глобалістики
1.3. ГЛОБАЛЬНИЙ СВІТ: ГОРИЗОНТИ НОВОЇ ЛОГІКИ
Запитання для обговорення і дискусії
Виноски та примітки
Глава 2 цивілізаційній парадигмі В СУЧАСНІЙ глобалістики
2.1. Цивілізація як категорія глобального політичного аналізу
2.2. Світ сучасних цивілізацій в теоретичних моделях
Запитання для обговорення і дискусії
Виноски та примітки
Глава 3 СТРАТЕГІЇ міжцивілізаційного глобальної взаємодії
3.1. Виклики і відповіді в глобальному світі
3.2. Чи можливо запобігти зіткненню цивілізацій?
Запитання для обговорення і дискусії
Виноски та примітки
Глава 4 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
4.1. Методологічна преамбула
4.2. Конфуціансько-буддійcкая цивілізація: шлях золотої середини
Конфуціанські цінності в контексті сучасності
Дві традиції єдиної культури
етатистського домінанта
Лідери і піддані
Сприйняття політичних цінностей інших культур
Політична модернізація в Японії
Політична модернізація в Китаї
4.3. Ісламська цивілізація: шлях воїнів Аллаха
Архетипи і коди мусульманської політичної культури
Гуманістичний потенціал ісламської культури
Війна за віру: парадокси мусульманського свідомості
Теократична домінанта
Політична модернізація в ОАЕ
Політична модернізація в Туреччині
4.4. Індо-буддійська цивілізація: шлях благоговіння перед життям
Етико-центристська домінанта
Вплив буддійської традиції
Перспективи розвитку політичної культури Індії
4.5. Західна цивілізація: римський шлях
Архетип і коди політичної культури
Домінуюча роль протестантської етики
Парадокси моралі успіху
Модерністська домінанта
4.6. Православно-слов'янська цивілізація: шлях зачарованого мандрівника
Русское світогляд як картина світу
Два лику російської духовності
Політичні інтереси та політичні цінності
Архетипи і коди політичної культури
Головні суб'єкти політичної дії: цар, народ і юродивий
Зачарований мандрівник як національний характер
Православна етика і шляхи російської цивілізації
Запитання для обговорення і дискусії
Виноски та примітки
Глава 5 соціокультурного ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
5.1. Політичний партнер як представник цивілізації
5.2. Метод герменевтики в політичному діалозі
5.3. Людина політичний в світі культури
5.4. Проблема соціокультурної ідентичності в політиці
5.5. Соціокультурний простір політичного діалогу
Запитання для обговорення і дискусії
Виноски та примітки
Глава 6 ПОЛІТИЧНЕ ЧАС У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ
6.1. Визначення політичного часу: хронос і кайрос
6.2. У пошуках шкали політичного часу
6.3. Чи настане знову осьовий час історії?
6.4. Час політики і час культури: збіги та відмінності в орієнтації і перспективі
Запитання для обговорення і дискусії
Виноски та примітки
Глава 7 ПОЛІТИЧНЕ ПРОСТІР ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ
7.1. Іконографія глобального простору
7.2. Парадигми політичного простору і соціокультурна ідентичність
Запитання для обговорення і дискусії
Глава 8 АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОГРЕСУ
8.1. Чи можна відмовитися від ідеї прогресу?
8.2. Класична концепція прогресу і її альтернативи
Запитання для обговорення і дискусії
Виноски та примітки
Глава 9 ОБРАЗИ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР
9.1. Класичне бачення глобалізації людського суспільства
9.2. Сучасні концепції та образи глобального світу
Запитання для обговорення і дискусії
Виноски та примітки
Глава 10 ПОЛІТИЧНИЙ КОНСЕНСУС глобального діалогу ЦИВІЛІЗАЦІЙ
10.1. Можливості та межі аналітичних методів у політичній конфліктології
10.2. Гуманітарний мистецтво політичного діалогу
10.3. Конфлікт цінностей як гуманітарна проблема
Запитання для обговорення і дискусії
Виноски та примітки
Додаток
ПРОГРАМА КУРСУ «ПОЛІТИЧНА глобалістики»
СПИСОК
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Глобалістика:
  1. Прикін Б . В.. Глобалістика. М.: Юніті-Дана. - 464 с. - 2007

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина