Головна
ГоловнаПолітологія → 
Політична теорія
ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ
Дегтярьов А.А. Основи політичної теорії: Учеб. посібник / Ін-т "Відкрите про-во". - М.: Вища. шк. - 239 с.: Табл. - (Прогр. "Вища. Освіта") 1998
Книга складається зі вступу і 10 глав: політика як об'єкт і предмет наукового дослідження; методи вивчення політики; політична влада як регулятивний механізм соціального спілкування; політична сфера соціальної життєдіяльності (концептуальні підходи); політичне життя в об'єктивованому вимірі; суб'ектівірованной вимір політичного життя; агенти політичних відносин; макрополитика, політична структура та інституційна організація суспільства; політичний процес: концептуальні підходи і механізми функціонування, політичні зміни та соціальний розвиток. У Висновках розглядається політика в соціокультурному вимірі: соціальний досвід і політичні традиції.