трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Політологія → 
Політична конфліктологія → 
Наступна »

ПЕРЕДМОВА

В останні півстоліття у багатьох країнах світу, а з недавніх пір і в Росії зростає інтерес до дослідження конфліктів. На основі цих досліджень склалася конфліктологія - міждисциплінарна наукова галузь, що розвивається на стику політології, філософії, соціології, психології, правознавства. Конфліктологія має як теоретичне, так і велике практичне значення, оскільки фахівці-конфликтологи не тільки займаються науковими дослідженнями, але й виробляють і обгрунтовують пропозиції з управління конфліктами, забезпечуючи найбільш оптимальні та безпечні для суспільства стратегії та шляхи роботи в цьому напрямку.

Конфліктологія розкриває загальні закономірності визрівання і розвитку конфліктів. У всіх сферах суспільства діють живі люди, і в їх поведінці в конфліктних ситуаціях можна виділити схожі риси, незалежно від того, де виникають ці конфлікти - в економіці, політиці чи сімейного життя. Водночас конфлікти в кожній зі сфер життя людей і суспільства мають свою специфіку. Зокрема, політика традиційно вважається чи не самої конфліктогенної з усіх сфер суспільного життя. Недарма багато мислителів, починаючи з Карла Маркса і закінчуючи Карлом Шміттом, пояснювали природу політики через парадигму конфлікту. Але, мабуть, головна специфіка політичних конфліктів - те, що їх розвиток може призводити до використання збройного насильства. У міжнародних конфліктах таке насильство може прийняти грандіозні масштаби, які становлять загрозу для всієї людської цивілізації. Отже, ціна мирного вирішення конфліктних ситуацій в політиці набагато вище, ніж у будь громадській сфері.

Питання політичної конфліктології сьогодні вивчаються в рамках кількох навчальних програм з підготовки фахівців з різних напрямків соціально-гуманітарного знання. Проблеми політичної конфліктології студенти-політологи вивчають як в рамках однойменного курсу, так і в процесі освоєння інших дисцип лін політологічного профілю. Проблеми політичної конфліктології вивчаються також в процесі підготовки майбутніх соціологів, психологів, фахівців у галузі міжнародних відносин і ре-гіоноведенія. На факультеті філософії і політології Санкт-Петербурзького державного університету працює перша в нашій країні кафедра конфліктології, яка здійснює підготовку студентів саме за цим напрямком. Студенти, які вивчають проблеми конфліктології, отримують теоретичні знання та практичні навички в області управління політичними конфліктами.

У Російській Федерації в останні роки по політичній конфліктології було опубліковано безліч робіт навчально-методичного характеру, але навчальних посібників серед них було немного1. Проблеми політичних конфліктів почасти висвітлюються в навчальних посібниках з політології та міжнародних відносин, проте комплексних робіт з даної проблематики поки недостатньо.

Пропонований навчальний посібник підготовлено з урахуванням досвіду вивчення проблем внутрішньополітичних і міжнародних конфліктів в рамках різних соціально-політичних дисциплін у Санкт-Петербурзькому державному університеті та інших вищих навчальних закладах.

Структура роботи включає дві частини. У першій частині розглядаються загальні проблеми політичної конфліктології. Особливу увагу приділено виявленню специфіки внутрішньополітичних конфліктів в цілому і характеристиці особливостей їх окремих різновидів. У другій частині в центрі уваги перебувають проблеми вивчення та врегулювання міжнародних конфліктів.

Навчальний посібник може бути використано в процесі вивчення общепрофессіональной дисципліни «Політична конфліктологія», передбаченої державним стандартом за фахом і напрямком «Політологія», а також у вивченні інших навчальних дисциплін, в рамках яких зачіпаються проблеми соціально- політичних конфліктів.

Навчальний посібник підготовлено колективом авторів. Загальне керівництво і наукове редагування здійснено доктором політичних наук, професором С. А. Ланцова. Окремі глави написані наступними авторами: передмова, глави III, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII написані доктором політичних наук, професором С. А. Ланцова; глави I, II, IX - доктором політичних наук, професором В. А. Ачкасової;

глава IV - кандидатом політичних наук І. С. Ланцова; глава V - доктором політичних наук, професором В. А. Ачкасова;

глава VI - кандидатом філософських наук, доцентом Л. А. Ланцова; глава XVIII - кандидатом історичних наук, доцентом І. Н. Бєлобородова.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина