Головна
ГоловнаПідручники по бізнесу → 
Підприємництво
ПІДПРИЄМНИЦТВО
Єгор Шестеренкін Малий бізнес з нуля. Досить мріяти, пора діяти! 2011

Тут ви прочитаєте про те, як пройти шлях від простого бажання стати підприємцем і до стадії більш-менш працездатного бізнесу. Зауважу, я не даю гарантії, що ви дійдете до цієї стадії, - йти вам і тільки вам; я лише допоможу трохи зорієнтуватися. Причому (я загострюю на цьому вашу увагу!) Мова буде йти про дрібному бізнесі. Навіть не про малий, а саме про «дрібному». Такого визначення ніде немає, але я під ним на увазі бізнес, в якому зайнято від одного до п'яти чоловік - сім'я чи ... А от що стосується «або», то в розділі 3 буде окремий розділ «З ким починати бізнес».

Переверзєв М.П., ??Луньова А.М. Основи підприємництва: Підручник - М.: ИНФРА-М. - 176 с. - (Вища освіта). 2009

У підручнику підприємницька діяльність розглядається як соціально-економічний процес. Аналізуються продуктові, ресурсні та фінансові потоки. Наводиться системна модель формування господарських зв'язків в ринковій економіці; фактори розвитку підприємницької діяльності; внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування підприємницької структури; планування підприємницької діяльності; аналіз результатів господарської діяльності підприємств; етика підприємництва; державне і ринкове регулювання підприємництва.

Для студентів, які навчаються за напрямом «Технологічна освіта» та спеціальностями «Професійне навчання (економіка та управління)» та «Технологія і підприємництво», слухачів шкіл бізнесу, а також осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

Толмачов І. А. Все про мале підприємництво. - М.: ГроссМедіаФерлаг: РОСБУХ. - 408 с. - (Малий бізнес). 2009
Книга присвячена організаційно-правових основ діяльності підприємств малого бізнесу, бухгалтерського обліку та оподаткування на малому підприємстві і у індивідуальних підприємців. В окремих розділах розглядаються особливості застосування малими підприємствами «спрощенки» і «вмененке». У виданні враховані всі зміни російського законодавства, в тому числі і набрали чинності з 1 січня 2009 року.
С.А. Бочаров, А.А. Іванов, С.Я. Олейников ОСНОВИ БІЗНЕСУ: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ 2008
Ділові стосунки міцно увійшли в життя людей з часів переходу від первобитообщінного ладу до сучасного суспільства. Зараз ми не можемо уявити собі економічно розвинену країну без комерції, виробництва, фінансових інститутів (банків та інш.). Всі ці поняття стали невід'ємною частиною життя сучасної людини. Ділові відносини, що у цих сферах, називають бізнесом. Тобто бізнес - це система взаємовідносин, що виникають між людьми з приводу обміну благами на взаємовигідній основі.
С.Ю. Ягудін Ю. венчурне підприємництво. ФРАНЧАЙЗИНГ: Навчально-методичний комплекс - М.: Изд. центр ЕАОІ. . - 272 с. 2008

У навчально-практичному посібнику розкриваються основні категорії і поняття, особливості, напрями і форми розвитку венчурного пред ¬ прінімательства та франчайзингу як діяльності перспективної, визна ¬ ділячи динамічне розвиток економіки Росії.

Рекомендується студентам усіх спеціальностей, а також аспірантам, підприємцям, викладачам курсів економіки, менеджменту, підприємництва.

Асаул, А. Н, Е.А. Володимирський, Д.А. Гордєєв, Є.Г. Гужва, А.А. Петров Закономірності та тенденції розвитку сучасного підприємництва - СПб: АНО ІПЕВ. - 280 с. 2008

У книзі узагальнено наукові уявлення про спрямованість розвитку вітчизняного підприємництва, як особливої ??форми господарської діяльності. Значну увагу приділено організації підприємницьких мереж - особливій формі межфирменного взаємодії суб'єктів підприємництва. Викладено принципи і методи оцінки ефективності підприємницької діяльності, представлені підходи до побудови оціночних систем результатів діяльності підприємницьких структур Особливе місце займають основні напрямки підприємницької діяльності.

Для науковців та викладачів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами підприємництва, аспірантів, слухачів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також отримання другої вищої освіти.

В.М. Попов, Ляпунов С.І. Аналіз фінансових рішень у бізнесі: навчальний посібник М.: Кнорус. - 240 с. 2007

Це навчальний посібник допоможе студентам, аспірантам, викладачам, експертам і консультантам, а також фахівцям в області цивілізованого бізнесу практично відповісти на питання, як гроші повинні робити гроші .

Поряд з традиційними питаннями, що стосуються ефективного управління фінансами, аналізу діяльності підприємства, побудови бізнес-плану, у посібнику особливу увагу приділено ролі фінансового менеджменту в інвестиційному та інноваційному проектуванні діяльності як існуючого, так і знову організованого бізнесу .

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів, фахівців, експертів, консультантів і підприємців.

Аніщенко А.В. Засновник і його фірма. Від створення ТОВ до виходу з нього. М.: Вершина, 76 с. (З "Додатків" виключені неактуальні і застарілі правові акти). 2007
Створення товариства з обмеженою відповідальністю або входження до складу вже існуючого - один з найбільш популярних в нашій країні способів вкладення грошей. При цьому мало хто з засновників розбирається в тонкощах бухгалтерського та податкового законодавства. Саме тому вони потребують порад бухгалтера та податкового консультанта. Ця книга буде корисна як засновникам - сьогоденням і майбутнім, так і бухгалтерам товариств з обмеженою відповідальністю. Перші повинні уявляти собі, до яких фінансових наслідків може призвести те чи інше їх рішення щодо діяльності товариства, а другі - вміти відобразити це рішення в бухгалтерському та податковому обліку фірми оптимальним чином.
Дворський М. Н., Палатченко С. Н Технічна безпека об'єктів підприємництва, I тому 2006
У книзі розкриваються актуальні питання побудови комплексних систем безпеки об'єктів підприємництва, робиться акцент на інженерну укрепленность будівель і споруд, технічну насиченість їх засобами безпеки та моніторингу. Інформація буде представляти інтерес як для фахівців в галузі безпеки, так і для людей непідготовлених. Книга допоможе побудувати ефективну систему захисту об'єктів в стадії проектування, та експлуатації.
Дворський М. Н., Палатченко С. Н Технічна безпека об'єктів підприємництва, II том 2006
У другому томі книги "Технічна безпека об'єктів підприємництва" зроблений акцент на такі важливі аспекти безпеки як пожежна безпека об'єктів нерухомості та персоналу, організація структури режиму і охорони підприємства, інформаційна захищеність Вашого бізнесу. Представлена ??інформація дозволить краще спланувати діяльність Вашого підприємства і уникнути серйозних помилок.