трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Екологічні дисципліни → 
Експертиза, аудит, сертифікація → 
« Попередня

Додаток 15 ПАМ'ЯТКА ЕКСПЕРТА ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

(Витяги з Федерального закону «Про екологічну експертизу» та Регламенту проведення Державною екологічної експертизи)
Екологічна експертиза - встановлення відповідності запланованій господарської та іншої діяльності екологічним вимогам і визначення допустимості реалізації об'єкта екологічної експертизи з метою попередження можливих несприятливих впливів цієї діяльності на навколишнє природне середовище та пов'язаних з ними соціальних, економічних і інших наслідків реалізації об'єкта екологічної експертизи (ст. 1 Федерального закону «Про екологічну експертизу»).
Експерт Державної екологічної експертизи
(витяги з ст. 16 Федерального закону «Про екологічну експертизу»)
1. Експертом Державної екологічної експертизи є фахівець, що володіє науковими і (або) практичними знаннями з даного питання і залучений відповідно до статті 15 цього Закону спеціально уповноваженим державним органом у сфері екологічної експертизи до проведення державної екологічної експертизи за відповідними напрямами науки, техніки, технології.
2. Експертом Державної екологічної експертизи не може бути представник замовника документації, підлягає державної екологічної експертизі, або розробника об'єкта державної екологічної експертизи, громадянин, що складається в трудових чи інших договірних відносинах із зазначеним замовником або з розробником об'єкта державної екологічної експертизи, а також представник юридичної особи, що перебуває із зазначеним замовником або з розробником об'єкта державної екологічної експертизи в таких договірних відносинах.
3. Експерт Державної екологічної експертизи бере участь у її проведенні відповідно до цього Федеральним законом і завданням, виданими спеціально уповноваженим державним органом у сфері екологічної експертизи.
4. Експерт Державної екологічної експертизи при проведенні державної екологічної експертизи має право:
  • заявляти спеціально уповноваженому державному органу у сфері екологічної експертизи про необхідність подання замовником на державну екологічну експертизу додаткових матеріалів для всебічної та об'єктивної оцінки об'єктів державної екологічної експертизи;
  • формулювати особливу думку стосовно об'єкта державної екологічної експертизи, яке додається до висновку державної екологічної експертизи.

5. Експерт Державної екологічної експертизи зобов'язаний:
  • здійснювати всебічний, повний, об'єктивний і комплексний аналіз експонованих на державну екологічну експертизу матеріалів з урахуванням передових досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, визначати їх відповідність нормативним правовим актам Російської Федерації в галузі охорони навколишнього природного середовища, нормативним правовим актам суб'єктів Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища, нормативно-технічними документами та подавати висновки по таким матеріалам;
  • дотримуватися вимог законодавства Російської Федерації про екологічної експертизи й законодавства суб'єктів Російської Федерації про екологічну експертизу;
  • дотримуватися встановлених спеціально уповноваженим державним органом у сфері екологічної експертизи порядок і строки здійснення державної екологічної експертизи;
  • забезпечувати об'єктивність і обгрунтованість висновків свого ув'язнення по об'єкту екологічної експертизи;
  • брати участь у підготовці матеріалів, що обгрунтовують врахування при проведенні державної екологічної експертизи Висновки громадської екологічної експертизи, а також надійшли від органів місцевого самоврядування, громадських організацій (об'єднань) та громадян аргументовані пропозиції щодо екологічних аспектах господарської та іншої діяльності, яка підлягає державній екологічній експертизі;
  • забезпечувати збереження матеріалів і конфіденційність відомостей, представлених на державну екологічну експертизу.

6. Оплата праці позаштатних експертів державної екологічної експертизи виробляється спеціально уповноваженим державним органом у сфері екологічної експертизи на договірної (контрактної) основі у порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.
Види порушень законодавства Російської Федерації про екологічну експертизу
(витяги з ст. 30 Федерального закону «Про екологічну експертизу»)
Порушеннями законодавства Російської Федерації у сфері екологічної експертизи керівниками експертної комісії екологічної експертизи та експертами екологічної експертизи є:
1) порушення вимог законодавства Російської Федерації про екологічної експертизи й законодавства суб'єктів Російської Федерації про екологічну експертизу, а також законодавства Російської Федерації про охорону навколишнього природного середовища, стандартів та інших нормативно-технічних документів;
2) необгрунтованість висновків висновки екологічної експертизи;
3) фальсифікація висновків висновки екологічної експертизи;
4) приховування від спеціально уповноваженого державного органу у сфері екологічної експертизи або від громадської орга-
нізації (об'єднання), організують проведення екологічної експертизи, відомостей, зазначених у пункті 2 статті 16 цього Закону.


« Попередня
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина