трусы женские хлопок купить
Grāmatas ārsti
Головна → 
Екологічні дисципліни → 
Експертиза, аудит, сертифікація → 
« Попередня Наступна »

Додаток 1 Перелік основних нормативних документів, що застосовуються при інженерно-екологічних вишукуваннях *

СНиП 10-01-94. Система нормативних документів у будівництві. Основні положення.
СНиП 11-02-96. Інженерні дослідження для будівництва. Основні положення.
ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартів у галузі охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів.
ГОСТ 17.0.0.02-79. Метрологічне забезпечення контролю забруднення атмосфери, поверхневих вод і грунту.
ГОСТ 17.1.1.03-86. Охорона природи. Гідросфера. Класифікація водокористування.
ГОСТ 17.1.1.04-80. Охорона природи. Гідросфера. Класифікація підземних вод по цілях водокористування.
ГОСТ 17.1.2.04-77. Охорона природи. Гідросфера. Показники стану і правила таксації рибогосподарських водних об'єктів.
ГОСТ 17.1.3.04-82. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення пестицидами.
ГОСТ 17.1.3.05-82. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення нафтою і нафтопродуктами,
ГОСТ 17.1.3.06-82. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони підземних вод.
ГОСТ 17.1.3.07-82. Охорона природи. Гідросфера. Правила контролю якості води водойм і водотоків.
ГОСТ 17.1.3.08-82. Охорона природи. Гідросфера. Правила контролю якості морських вод.
ГОСТ 17.1.3.11-84. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами.
ГОСТ 17.1.3.13-86. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднень.
ГОСТ 17.1.4.01-80. Загальні вимоги до методів визначення нафтопродуктів в природних і стічних водах.
ГОСТ 17.1.5.02-80. Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об'єктів.
ГОСТ 17.1.5.03-81. Охорона природи. Гідросфера. Аналізатори загального органічного вуглецю в природних водах.
ГОСТ 17.1.5.04-81. Охорона природи. Гідросфера. Прилади й пристрої для відбору, первинної обробки й зберігання проб природної води. Загальні технічні вимоги.
ГОСТ 17.1.5.05-85. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до відбору проб поверхневих і морських вод, льоду і атмосферних осадкою
ГОСТ 17.2.1.03-84. Охорона природи. Атмосфера. Терміни та визначення контролю забруднення.
ГОСТ 17.2.3.01-86. Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів.
ГОСТ 17.2.4.02-81. Охорона природи. Атмосфера. Загальні вимоги до методів визначення забруднюючих речовин.
ГОСТ 17.2.6.01-85. Охорона природи. Атмосфера. Прилади для відбору проб повітря населених пунктів.
ГОСТ 17.2.6.02-85. Охорона природи. Атмосфера. Газоаналізатори ан тематичні для контролю забруднення атмосфери.
ГОСТ 17.4.1.02-83. Охорона природи. Грунти. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднення.
ГОСТ 17.4,1.03-84. Охорона природи. Грунти. Терміни та визначення хімічного забруднення.
ГОСТ 17.4.2.01-81. Охорона природи. Грунти. Номенклатура показників санітарного стану.
ГОСТ 17.4.2.03-86. Паспорт грунтів.
ГОСТ 17.4.3.01-83. Охорона природи. Грунти. Загальні вимоги до відбору проб.
ГОСТ 17.4.3.03-85. Охорона природи. Грунти. Загальні вимоги до методів визначення забруднюючих речовин.
ГОСТ 17.4.3.04-85. Охорона природи. Грунти. Загальні вимоги до контролю і охорони від забруднення.
ГОСТ 17.4.3.06-86. Охорона природи. Грунти. Загальні вимоги до класифікації грунтів щодо впливу на них хімічних забруднюючих речовин.
ГОСТ 17.4.4.02-84. Охорона природи. Грунти. Методи відбору та підготовки проб для хімічного, бактеріологічного, гельминтологического аналізу.
ГОСТ 17.4.4.03-86. Охорона природи. Грунти. Метод визначення потенційної небезпеки ерозії під впливом дощів.
ГОСТ 2761-84. Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієнічні, технічні вимоги та правила вибору.
ГОСТ 2874-82. Вода питна. Гігієнічні вимоги, контроль за якістю.
ГОСТ 4979-49. Вода господарсько-питного та промислового водопостачання. Методи хімічного аналізу. Відбір, зберігання та транспортування проб.
ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортні потоки. Методи вимірювання шумової характеристики.
ГОСТ 23337-78. Шум. Методи вимірювання шуму на сельбищної території і в приміщеннях житлових і громадських будівель.
ГОСТ 24481-80. Вода питна, відбір проб.
ГОСТ 28168-89. Грунти. Відбір проб.
ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Електричні поля промислової частоти.
Допустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях.
ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки.
ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю.
ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги.
ГОСТ 12.4.012-83. ССБТ. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги.
СанПіН 2.1.4.027-95. Зони санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного призначення.
СанПіН 2.1.4.544-96. Вимоги до якості води нецентралізованого водопостачання. Санітарна охорона джерел.
СанПіН 4630-88. Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення.
СанПіН 4631-88. Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення.
СанПіН 42-128-4433-87. Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у грунті.
СанПіН 42-128-4948-89. Санітарні норми допустимих рівнів інфразвуку і низькочастотного шуму на території житлової забудови.
СН № 1304-75. Санітарні норми допустимих вібрацій у житлових будинках.
СН № 2963-84. Тимчасові санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами.
СН № 2971-84. Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти.
СН № 3077-84. Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і територій житлової забудови.
СН № 3044-84. Санітарні норми вібрації робочих місць.
СН № 4131-86. ПДУ впливу електричних полів діапазону частот 0,06-30 МГц.
СН № 4262-87. Санітарні норми диференційованих за частотою ПДУ для населення електромагнітних полів (ДВЧ діапазону хвиль), створюваних телевізійними станціями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина