Cвязи з громадськістю / PR / Ділове спілкування та етикет / Діловодство / Інтернет - маркетинг / Консалтинг / Корпоративне управління / Культура організації / Література з маркетингу / Логістика / Маркетинг у бізнесі / Маркетинг на підприємстві / Міжнародний маркетинг / Менеджмент / Менеджмент організації / Мотивація / Організаційна поведінка / Основи маркетингу / Реклама / Збалансована система показників / Мережевий маркетинг / Стратегічний менеджмент / Тайм-менеджмент / Телекомунікації / Теорія організації / Товарознавство та експертиза товарів / Управління бізнес-процесами / Управління інноваційними проектами / Управління якістю товару / Управління персоналом / Управління продажами / Управління проектами / Управлінські рішення
ГоловнаМаркетинг і менеджментМаркетинг у бізнесі → 
« Попередня Наступна »
А.В. Коротков, І.М. Синяев. Управління маркетингом: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 061500 «Маркетинг» - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 463 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Приклад розрахунку

Розрахунок довжини і виявлення критичного шляху Вихідні дані для розрахунку критичного шляху вже містяться на рис. 9.3. Найбільш ранні строки настання багатофакторних вузлових подій розраховуються від початку робіт (табл. 9.1). Для цього заповнюється таблиця, проходячи графік у напрямку стрілок, якими позначені роботи. При появі вузлового багатофакторного події (7, 8, 11, 12, 13) проводиться вибір максимального значення ТА. Відповідні рядки дано на темному тлі таблиці.

Таким чином, розглядаючи найбільш ранній термін настання кінцевого події, стає ясно, що довжина критичного шляху становить 31 день. Конкретизація подій критичного шляху здійснюється в результаті зворотного руху від кінцевого події до початкового. Отримуємо, що критичний шлях складається з подій 14-13-11-9-3-2-1 або по порядку 1-2-3-9-11-13-14, що на рис. 9.3 позначено жирними стрілками.

Глава 9. Планування маркетингу

в днях від початку

Принцип такий, що, потрапляючи при зворотному русі в багатофакторне вузлове подія, ми далі рухаємося до тієї події, яке було попереднім подією при розрахунку найбільш раннього терміну настання багатофакторного вузлового події (див. табл. 9.1). Так, наприклад, з події 13 ми переходимо до події 11, оскільки воно було попереднім при розрахунку найбільш раннього терміну настання події 13. Далі, піднімаючись на подію 11, видно, що наступним буде подія 9. Потім все просто, оскільки від 9 до 1 розгалужень на вході подій більше не зустрічається.

Таблиця 9.1. Розрахунок найбільш ранніх строків настання подій

242

Частина III. Стратегічне й оперативне планування маркетингу

Аналіз резерву часу на виконання робіт Різниця між найбільш пізнім допустимим строком настання події 7 /.

І найбільш раннім можливим терміном завершення роботи ТА складає резерв часу S для виконання роботи, який дозволяє судити про те, наскільки строго за графіком повинна виконуватися робота, щоб подія могла наступити в строк або раніше.

Результати розрахунку містяться в табл. 9.2. Для заповнення таблиці рух по мережі на рис. 9.3 відбувається тепер у зворотному напрямку. У першій графі перераховуються події. Кожне з них повторюється стільки разів, скільки стрілок направлено у відповідну вершину графа.

Розрахунок параметра «найбільш пізній термін настання події» проводиться за алгоритмом, викладеному вище, в підрозділі «Основні поняття і позначення». Всі необхідні результати розрахунку раннього терміну завершення роботи ТЛ містяться в цій таблиці. Таблиця 9.2. Аналіз резерву часу по кожній роботі Робота Тривалість роботи, t Найбільш пізній термін настання події, TL Ранній термін завершення роботи, Т Резерв часу, S Подія Попереднє подія

14 13 7 31 31 0 13 11 0 Попереднє 31 - 7 = 24 24 0 13 12 3 24 18 + 3 = 21 3 12 7 2 24 - 3 = 21 15 + 2 = 17 4 3 12 8 5 21 13 + 5 = 18

11 9 жовтня 24 - 0 = 24 24 0 11 10 4 24 20 4 10 3 8 24 - 4 = 20 16 4 9 3 6 24 - 10 = 14 14 0 8 2 4 21 - 5 = 16 9 7 8 6 2 16 13 3 7 5 21 березня - 2 = 19 13 6 7 6 6 19 15 4 6 2 5 Min (14, 15) = 14 .11 3 5 4 4 19 - 3 = 16 10 6 4 2 1 16-4 = 12 6 3 червень 2 Березня Min (8, 15) = 8 8 0 2 1 5 Mm (5, 12,8, 11) = 5 5 0 Глава 9. Панирование маргегінга

243

Наведемо приклади розрахунку найбільш пізнього строку настання події 71:

- якщо директивний термін виконання проекту дорівнює 31 дню, то найбільш пізній допустимий термін для події 14 становить 31 день;

- найбільш пізній термін настання події 13 розраховується виходячи з того, що тривалість роботи 13-14 становить 7 днів.

В результаті для події 13 величина Т1 - 31 - 7 == 24 дня;

- найбільш пізній термін настання події 12 розраховується виходячи з того, що для настання події 13 потрібно 24 дня, а тривалість роботи 12-13 складає 3 дні. У результаті для події 12 величина Т1 - 24 - 3 = 21 день;

- подія 6 є попереднім для двох подій - 7 і 8. Для настання події 7 потрібно 19 днів, а тривалість роботи 6-7 становить 4 дні. Тоді для події 6 величина Т1 = 19 - 4 = 15. Для настання події 8 потрібно 16 днів, а тривалість роботи 6-8 становить 2 дні. Тоді Т1 - 16 - 2 = 14. Вибираючи менший час, знаходимо, що подія 6 настане через 14 днів. Отримуємо найбільш короткий шлях для завершення робіт у найбільш пізній допустимий термін (найбільш критичний випадок).

Якщо скласти послідовність подій з однаковим резервом часу, то, як видно з табл. 9.2, шлях 1-2-3-9-11-13-14 має нульовий резерв. Такий шлях є критичним. За цією послідовністю робіт керівник повинен стежити. При запізненнях необхідно вводити в дію додаткові ресурси. У результаті аналізу можна виділити наступні шляхи, впорядковані по резерву:

1) резерв 0 днів: 1-2-3-9-11-13-14 - критичний шлях;

2) резерв 3 дня: 2-6-8-12-13 - полукрітіческіе шлях;

3) резерв 4 дні: шлях 6-7 - 12 і шлях 3 - 10 - 11 ;

4) резерв 6 днів: шлях 2-4-5-7;

5) резерв 7 днів: шлях 2-8.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
енциклопедія  Баранина  по-мисливськи  Котлети  сардина